Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse uitstoot solventen door industrie moet gehalveerd

Datum nieuwsfeit: 16-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 16 MAART 2001

Uitstoot van solventen door industrie moet gehalveerd

De uitstoot van solventen door de industrie moet tegen ten laatste oktober 2007 gehalveerd worden in verge-lijking met 1990. Dat is het gevolg van de Vlarem-wijzi-ging die de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams Milieuminister Vera DUA principieel goedgekeurd heeft.

De beperking van de uitstoot van solventen door industri-ële installaties kadert in de ozonbestrijding. 20 pro-cent van de VOS-uitstoot in Vlaanderen komt van het gebruik van oplosmiddelen in de industrie. De halvering van deze uitstoot in vergelijking met 1990 reduceert de totale menselijke VOS-uitstoot met tien procent.

De wijziging voert ook een nieuwe categorie vergunnings-plichtige inrichtingen in. Het gaat om een aantal indus-triële activiteiten die een bepaalde drempelhoeveelheid solventen verbruiken. De Europese richtlijn en de beslissing van de Vlaamse regering leggen voor deze acti-viteiten emissiegrenswaarden vast die zich in tegenstel-ling tot de huidige Vlaremregelgeving naast geleide emis-sies, ook richten tot diffuse emissies. Als alternatief voor deze grenswaarden krijgen de bedrijven de mogelijk-heid te werken met een reductieprogramma waarmee eenzelf-de reductie als met de grenswaarden moet gehaald worden. Hierdoor kunnen i.p.v dure nageschakelde technieken, goedkopere, minder energie-intensieve maatregelen toe-gepast worden.

Een tweede wijziging handelt over de lozing van gevaar-lijke stoffen. Na een eerste, meest dringende, VLAREM-wijziging (verstrenging van milieukwaliteitsnormen), zet deze wijziging VLAREM helemaal op punt om te voldoen aan de betrokken Europese richtlijn. Hierbij wordt ondermeer het statuut van het reductieprogramma opgewaardeerd. Zo zal het programma voortaan vastgesteld worden door de minister in plaats van door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Voor de rest worden enkele minder belangrijke procedureaspecten geregeld.

De gewijzigde reglementering verstrengt ook de meet-verplichtingen voor dioxines en NOx bij de verbranding van gevaarlijke stoffen. Voor dioxine wordt de meetver-plichting aangepast aan een Europese richtlijn, voor NOx wordt een meetverplichting ingevoerd om eerder opgelegde grenswaarden te kunnen controleren. Een harmonisatie van de meetverplichtingen voor gewoon en gevaarlijk afval staat op de agenda voor de volgende algemene Vlaremwijzi-ging waarbij de bestaande meetverplichtingen voor huis-houdelijk afval ook gemoderniseerd worden.

Het wijzigingsbesluit zal nog voor advies worden voorge-legd aan de Raad van State.

persinfo : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. 02-553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie