Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken Kok over de Zalmnorm

Datum nieuwsfeit: 17-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9254
16-3-2001, NOS, Gesprek met de minister-president, N.3, 22.57 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER DE ZALMNORM

VAN DE GRAAF:
Meneer Kok, ik wil het met u hebben over de Zalmnorm. Een systematiek, in het kabinet afgesproken, staat ook in het regeerakkoord, waarin wordt gekeken naar de inkomsten van de staat. Die worden geraamd. En dan is er volgens de norm afgesproken dat als er meer binnenkomt dan je had verwacht, dat dat alleen kan worden aangewend om de belasting te verlagen of om de staatsschuld te verkleinen. Nu zegt Melkert, van de PvdA: ja, dat klopt, zo hebben we het afgesproken, maar dat hebben we afgesproken in tijden dat we nog een jaarlijks tekort hadden; dat is niet meer zo, dus die norm kan van tafel. Dijkstal, van de VVD, zegt: nee, we hebben het zo afgesproken, zo staat het in het regeerakkoord, dus het staat voor de duur van het kabinet. Wie heeft er gelijk?

KOK:
In de eerste plaats wordt dit gesprek uitgezonden aan het einde van de eerste dag van het PvdA-congres.

VAN DE GRAAF:
We nemen het op om tien voor half vijf.

KOK:
Om tien voor half vijf. Dus tussen nu en niet al te lang ga ik ook richting Rotterdam. Daar wordt dan denk ik ook nog wel gesproken over een uitspraak die over dit onderwerp aan het congres wordt voorgelegd. Ikzelf zal dan als eerste man van de PvdA morgen aan het eind van de dag ook een toespraak houden. Ik zal zeker ook op dit onderwerp ingaan. Laat ik dat even als vooraf gebruiken. Maar nu over uw vraag. We hebben het regeerakkoord gemaakt met drie informateurs, alle drie fractieleiders. Twee van de drie fractieleiders zijn intussen niet meer op de plaats waar ze toen zaten, de heer Wallage en de heer Bolkestein. Maar het is natuurlijk geaccordeerd door de fracties. Als u mij vraagt `hoe ga je in het kabinet, als minister-president, met dit geheel om?', dan hebben we door de jaren heen, de afgelopen jaren ­ en dat gaan we ook doen voor de begroting 2002 ­ heel precies uitgespeld wat voor wensen er aan de uitgavenkant zijn: onderwijs, zorg, veiligheid, noemt u maar op. Daar zit ook nog weer die arbeidsmarktsituatie bij: hoe houd je voldoende mensen gemotiveerd om in die sectoren te werken? Dat is natuurlijk weer van belang voor de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Hoe telt dat op? Wat is daar koren? Wat is daar kaf? Niet alles wat wordt gevraagd, is altijd prioritair. Dat ga je dan plaatsen naast de mogelijkheden die je binnen dat uitgavenkader hebt. Dat is dus het eerste deel van de operatie, zal ik maar zeggen. En dan zal ik natuurlijk samen met collega Zalm moeten kijken ­ en ook samen met de rest van het kabinet, op enig moment ­ hoe die ruimte die voor al die uitgavenprioriteiten beschikbaar kan worden gemaakt, ook zo ruim mogelijk kan zijn, zonder in strijd te zijn met soliditeit.

VAN DE GRAAF:
Maar er ligt een politieke, concrete, actuele vraag op tafel. Er zijn twee belangrijke krachten, VVD en PvdA, die van elkaar zeggen: jouw opvatting over die Zalmnorm
klopt niet of niet meer. U bent erbij geweest toen het regeerakkoord geschreven werd. U leidt bovendien deze coalitie. Dus wat is het nou volgens u? Geldt die norm nog, tot het eind van de rit? Of zegt u: nee, sinds we geen tekort meer hebben, kun je daar anders over gaan denken?

KOK:
We hebben bij het debat over de regeringsverklaring, een paar jaar geleden, ook al iets van deze gedachtewisseling gehad in de Kamer. Ik vind het interessant wat u signaleert. Dat is mij natuurlijk ook allemaal niet ontgaan. Het is toch belangrijk om te laten zien hoe wij in het kabinet te werk gaan. Wij willen een begroting maken voor het laatste jaar, 2002, dat niet alleen verkiezingsjaar is, maar ook een brugjaar naar de toekomst. Nederland heeft veel nodig op het terrein van goede publieke voorzieningen. Dat mag geen verloren jaar zijn. Die begroting moet door het gehele kabinet kunnen worden gedragen. Die begroting moet dus voldoen aan de eis van financiële degelijkheid en ook aan voldoende ambitieniveau om te zeggen: ja, dat is ook echt een opstap die we voor de komende jaren aan het parlement kunnen voorleggen. Zolang die exercitie in het kabinet niet is volbracht, zolang we niet precies weten wat we in de optelsom der dingen willen en wat we kunnen realiseren, zolang zijn we als kabinet aan de beantwoording van die inderdaad belangrijke hamvraag die u stelt niet toe.

VAN DE GRAAF:
Volgens mij zegt u nu eigenlijk: geef ons even de ruimte om iets creatiefs te verzinnen, zodat we geen ruzie in de coalitie krijgen, want daar zit niemand op te wachten. En laat ons nu niet vervallen in grote woorden over de Zalmnorm wel of niet. Geef ons de ruimte om de poen te vinden, zonder dat we ruzie over de terminologie krijgen. Is dat wat u aan het doen bent?

KOK:
Nee, u vat het niet helemaal correct samen. `Geef ons de ruimte', dat hoef ik helemaal niet te vragen, want er is natuurlijk maar één orgaan dat de begroting maakt, dat is het kabinet. Daar hoeven we niet om te vragen of dat mag. Daar zijn we voor aangesteld. Dus de Kamer controleert en beoordeelt en gaat ook met de uitkomsten van het kabinetsberaad aan de slag.

VAN DE GRAAF:
Maar voordat u aan de slag gaat, zijn er twee krachten. Uw eigen Ad Melkert zegt: er is hier een norm en die moet van tafel. Uw eigen Hans Dijkstal, de rechterhand in het kabinet, zegt: hou er eens over op, want anders creëer je een crisis. Dat zijn grote woorden. Dat speelt zich nu in Den Haag af.

KOK:
Dat zijn heel belangrijke politieke omgevingsfactoren. Toch zijn, met alle waardering, noch Ad Melkert, noch Hans Dijkstal lid van het kabinet. Het eerste orgaan dat in zijn wijsheid of onvoldoende wijsheid conclusies moet trekken ten aanzien van de vraag `dit kunnen we dragen richting parlement' is de ministerraad. In die ministerraad is het, denk ik, van het grootste belang dat we de volgorde der dingen en de context der dingen goed in de gaten houden. Context is: zorg dat je rekening houdt met wat ik net naar voren bracht, een evenwichtige begroting maken. En de volgorde houdt in dat je eerst kijkt wat je binnen de met creativiteit ingevulde Zalmnorm kunt doen, om dan voor jezelf de lakmoesproef te nemen en te zeggen: is dit in voldoende mate in
overeenstemming met wat ik als minister-president, als voorzitter van het kabinet, aan de bevolking en aan het parlement kan presenteren. Dus die vraag kan in een volgend stadium echt aan de orde komen. Dan gaat het ook niet om het spel. Dan gaat het ook niet om de vraag of een spelregel anders moet worden. Dan gaat het om de knikkers. En de knikkers hebben weer te maken met politieke prioriteiten en de inpasbaarheid daarvan in datgene wat je aan mogelijkheden tot je beschikking hebt.

VAN DE GRAAF:
En wat vindt u nou in de aanloop naar deze heel moeilijke taak van het feit dat Dijkstal en Melkert allebei een soort ramkoers lijken te varen. Overigens heb ik meneer Dijkstal zojuist uw rechterhand in het kabinet gemaakt, ik vergis me, mijn excuses aan de heer Dijkstal. Maar wat vindt u ervan dat die twee mannen zo rechtstreeks op elkaar af lijken te stevenen? Daar kunt u toch niet gerust op worden?

KOK:
U zei al twee keer achter elkaar `lijken'. Dat is al een interessante toevoeging: lijken te stevenen. Het is in ieder geval duidelijk dat de drie politieke partijen die samen deze coalitie schragen ­ ook D66 ­ eigen posities hebben, ook eigen positionering rondom de prioriteiten, de omvang daarvan en de inpasbaarheid. Dat neemt toch niet weg dat we als ministerraad, als leden van het kabinet, en ik zeker als minister-president, het hoofd wel koel moeten houden. Dat betekent niet dat je ongevoelig bent voor de politieke uitspraken die in de eigen beweging of in andere bewegingen worden gemaakt. Je zult straks toch een goed antwoord moeten geven, aan het parlement, aan de samenleving, omtrent het type afweging dat je hebt gemaakt. Zoals gezegd, ik vind dat eerst de vraag `wat moet er aan veiligheid, zorg, onderwijs gebeuren'... Wat is ook wegzetbaar? Er wordt ook wel eens gedacht dat als je geld in een begroting opneemt, dat dat ook onmiddellijk goed besteed is. Dat moet ook gecheckt worden op de vraag: kunnen we dat effectief aanwenden? Kunnen we de organisatie waar mogelijk ook verder verbeteren, zodat het ook verantwoord besteed geld is? En naar de mate waarin daar een spanning ontstaat, is dat niet een spanning alleen tussen politieke partijen, maar ook een spanning binnen een verantwoordelijk minister of minister-president, die voor zichzelf die vraag moet beantwoorden: kan ik deze uitkomst dragen of moeten er aanpassingen komen?

VAN DE GRAAF:
Maakt u zich in dit verband als minister-president nog zorgen over het feit dat de grootste coalitiepartner, de PvdA, straks in Rotterdam vergadert en dat er allerlei moties op het programma staan rondom die Zalmnorm? Ligt u daarvan wakker?

KOK:
Ik ben uiteraard heel erg betrokken bij en in mijn functioneren ook afhankelijk van belangrijke uitspraken die worden gedaan. Het is en blijft zo dat congresmoties, ook als ze op dit onderwerp betrekking hebben, adviezen bevatten aan de fractie. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want het regeringsbeleid steunt op het vertrouwen en ondersteuning vanuit de drie fracties, waaronder die van de PvdA. Dus u mag er echt vanuit gaan dat ik wat dit betreft geen detail aan mijn aandacht laat ontsnappen. Maar het is wel zo dat het partijcongres bepaalt wat het wil uitspreken. Voor mij is dat een heel belangrijk gegeven. Ik zal morgen ook het nodige over dit onderwerp zeggen.
VAN DE GRAAF:
Er is nog één motie die u vast niet prettig vindt, de motie over het feit of u lijsttrekker wilt zijn bij de volgende verkiezingen, of niet. Welk nieuws krijgt Nederland eerder te horen: het nieuws over de toekomst van Wim Kok of het nieuws over de toekomst van Willem-Alexander?

KOK:
Dat is ook weer zo'n moeilijke vraag, omdat ze allebei betrekking hebben op de toekomst. Dus alleen in de toekomst kan ik het antwoord geven op uw vraag.

VAN DE GRAAF:
U weet van allebei iets af.

KOK:
Toch zal ik in de toekomst het antwoord geven op uw vraag. Althans, het transparante antwoord.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, HK)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...