Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verzamelverbod Paarden

Datum nieuwsfeit: 18-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Verzamelverbod Paarden

18 maart 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEg L 224) en gelet op de artikelen 18, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT :
Artikel I
In artikel 1 van de Regeling verzamelverbod mond- en klauwzeer 2001 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot het vierde lid, een tweetal leden ingevoegd, luidende:

2. Het eerste lid is eveneens van toepassing op paarden die in de zeven dagen voorafgaand aan het vervoer in contact zijn geweest met evenhoevigen, dan wel afkomstig zijn van bedrijven waar evenhoevigen verblijven of gedurende de laatste zeven dagen hebben verbleven. 3. De vervoerder van paarden dient desgevraagd een naar waarheid opgestelde schriftelijke verklaring te tonen waaruit blijkt dat is voldaan aan het in het tweede lid bepaalde.

Artikel II
Deze regeling wordt op 18 maart 2001 om 12.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt op maandag 19 maart 2001 om 00:00 in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant, behorend bij TRCJZ/2001/3454 In verband met de recente uitbraken van mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geldt thans een verbod om evenhoevigen op één plaats te brengen. Dit verbod wordt uitgebreid tot paarden die afkomstig zijn van bedrijven waar evenhoevigen verblijven, of tijdens de voorgaande zeven dagen hebben verbleven, dan wel paarden die gedurende die termijn in contact zijn gekomen met evenhoevigen.

Het bijeenbrengen van paarden die afkomstig zijn van bedrijven waar geen evenhoevigen verblijven of tijdens genoemde termijn hebben verbleven en die niet in die termijn met evenhoevigen in contact zijn gekomen is dus toegestaan. Deze feiten moeten echter wel blijken uit een naar waarheid opgestelde schriftelijke verklaring van de vervoerder.

De voorliggende wijzigingsregeling strekt hiertoe. Het betreft een wijziging van de Regeling verzamelverbod evenhoevigen mond- en klauwzeer 2001.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

18 mrt 01 12:32

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie