Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen Administratieve lasten bedrijfsmaaltijden

Datum nieuwsfeit: 19-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: VRAGEN OVER BEDRIJFSMAALTIJDENPersberichtnr.


01/080


Den Haag

19 maart 2001

antwoorden van de staatsecretaris van financien op vragen van de leden van de tweede kamer der staten-generaal hindriks en dijsselbloem over administratieve lasten door bedrijfsmaaltijden.

Vragen.


1.


Is het waar dat bedrijven de te betalen belasting voor verstrekte bedrijfsmaaltijden sterk kunnen reduceren, door middel van een belaste toeslag en verrekening met het salaris?


2.


Hoe beoordeelt u het effect daarvan voor het administratieve lasten voor bedrijven ten opzichte van de belastinginkomsten voor de staat?


3.

Is dit bericht voor u aanleiding om de regelgeving te herzien, teneinde de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen dan wel de beoogde belastingopbrengst te verzekeren?


4.

Bent u bereid over betreffende regelgeving advies te vragen aande ACTAL?


5.

Welke gevolgen voor de belastinginkomsten verwacht u, als de belastingheffing op verstrekking van bedrijfsmaaltijden zou komen te vervallen?

Antwoorden

1.


Vanaf 2001 wordt het voordeel van een door de werkgever verstrekte niet-zakelijke maaltijd gesteld op de waarde in het economische verkeer. Gaat het om maaltijden in bedrijfskantines, dan wordt onder bepaalde voorwaarden geen voordeel in aanmerking genomen als de werknemer voor de maaltijd een kostendekkende bijdrage betaalt. In het artikel in De Dordtenaar, waarnaar in de vraag wordt verwezen, wordt de mogelijkheid genoemd dat werkgevers hun werknemers een loonsverhoging geven waaruit zij een kostendekkende bijdrage kunnen betalen. Hierdoor komt men niet toe aan een waardering op waarde in het economische verkeer.
Tegen deze handelwijze bestaat geen enkel bezwaar. Anders dan in het artikel wordt gesuggereerd wordt de maaltijdregeling hiermee niet omzeild, maar wordt daarvan juist gebruik gemaakt door de werknemer een verhoging van het overeengekomen loon te verstrekken om hem daarmee in de gelegenheid te stellen een kostendekkende bijdrage te betalen zonder dat hij er netto op achteruitgaat. Dit is overigens een zaak tussen werkgever en werknemer.

2.


De in het artikel in De Dordtenaar gesuggereerde oplossing oogt als een tamelijk omslachtige manier om werknemers te compenseren voor bepaalde uitgaven. Uitvoering daarvan zal administratief en arbeidsrechtelijk niet eenvoudig zijn. Het idee zal daarom in de praktijk naar verwachting weinig navolging krijgen. Hoe dan ook vloeit een administratievelastenverzwaring door deze compensatie niet voort uit de fiscale regelgeving, maar uit de gekozen wijze van belonen.


3.

Zoals ik in het wetgevend overleg met uw Kamer op 11 december 2000 al heb aangegeven, volg ik de ontwikkelingen in de praktijk met de bril van vereenvoudiging en terugdringing van administratieve lasten. Via het overleg in de commissie Thunnissen/De Waard bereiken mij daarvoor allerlei praktijksignalen, ook op het punt van de regeling voor bedrijfskantines. Deze worden allemaal zorgvuldig bestudeerd.


4.

Aangezien het bericht mij geen aanleiding geeft de regeling bij te stellen, is advies van ACTAL op dit moment niet nodig.


5.

Deze gevolgen zijn niet aan de hand van bestaande gegevens te berekenen maar zullen aanzienlijk zijn. Het vervallen van de belastingheffing op niet-zakelijke maaltijden in bedrijfskantines zou zich zeker niet beperken tot derving van de huidige belastingopbrengst op de maaltijden. Een vrijstelling zou er immers al snel toe leiden dat ook werkgevers die dit nu niet doen gratis maaltijden gaan verstrekken. Daarnaast zou een vrijstelling een uitstralingseffect hebben naar de belastingheffing over andere privé-voordelen in natura.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie