Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Positief rapport Registratiekamer over biometrische pas

Datum nieuwsfeit: 19-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT
Enschede, maandag 19 maart 2001,

Interstrat ICT Group ontvangt positief rapport van Registratiekamer betreffende de invoering van haar biometrische pas in de sport- en uitgaanswereld

Na een intensief onderzoek van meer dan een half jaar, welke 12 juli 2000 op verzoek van de Registratiekamer is gestart, heeft Interstrat ICT Group op 19 maart de definitieve rapportage ontvangen van de Registratiekamer inzake het door Interstrat op de markt gebrachte VIS2000 Bezoekers controle & informatie systeem voor sport-, horeca-, amusement- en recreatie bedrijven.

Gelet op de grote persaandacht die de introductie van VIS2000 (de biometrische discopas genoemd) op 7 juli 2000 heeft voortgebracht, en de cruciale rol die de mening van de Registratiekamer in deze berichtgeving door de (inter)nationale pers is toegedacht, werd een duidelijke stellingname aangaande het VIS2000 systeem door de Registratiekamer vereist. In dit kader heeft Interstrat ICT Group al haar medewerking verleend aan het onderzoek door de Registratiekamer en volledige openheid van zaken gegeven met betrekking tot de inhoud en werkwijze van, alsmede de procedures rondom, het unieke van biometrische kenmerken voorziene bezoekerssysteem.

Met name de rechtmatigheid van het gebruik van biometrische gegevens van bezoekers, het plaatsen van deze en andere gegevens van ongewenste bezoekers op een electronische zwarte lijst en het gebruik van bezoekersgegevens voor marketingdoeleinden door VIS2000 van Interstrat ICT Group is door de Registratiekamer in het onderzoek getoetst.

De belangrijkste feiten uit het onderzoeksrapport van de Registratiekamer zijn;
· Conform artikel 18, onder a, van de nieuwe Wet Persoons bescherming (WBP) stelt de Registratiekamer dat het "onvermijdelijk is" voor de exploitant van een horeca- of sportgelegenheid, de biometrische gezichts- en vingerkenmerken van bezoekers vast te leggen, teneinde de identiteit van onruststokers te kunnen achterhalen. (pagina 8 en 9 van bijgevoegd kopie rapport Registratiekamer) In het algemeen kan het als een gerechtvaardigd belang van de exploitant worden beschouwd om gegevens over bezoekers te verzamelen met het oog op het handhaven van de orde en de veiligheid in een horeca- of sportgelegenheid. Met VIS2000 van Interstrat is aan deze voorwaarden voldaan.
· De Registratiekamer acht het gebruik van de bijzondere persoonsgegevens (biometrische kenmerken) voor de verificatie van de bezoeker als lid dan wel als geplaatste op de zwarte lijst niet "onverenigbaar met het doel" waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, namelijk het kunnen verifiëren of er voor de Biomaat (door Interstrat uniek ontwikkelde biometrische toegangscontrole automaat) een (voormalig) onruststoker staat. ( pagina 10 van bijgevoegd Registratiekamer onderzoeksrapport)
· Daarnaast acht de Registratiekamer het ondersteunen van politie en justitie activiteiten als een potentiëel gebruiksdoel van de met behulp van VIS2000 opgeslagen persoonsgegevens. (pagina 5 van het rapport)

Verdere belangrijke stellingnames en conclusies uit het onderzoek en de definitieve rapportage zijn;

Persbericht -2-

De Registratiekamer acht het gebruik van geregistreerde videobeelden als aanvulling op de verificatie van biometrisch opgeslagen "gezichtstemplates" in VIS2000 eveneens onvermijdelijk (pagina 8 van het rapport). Met name gelet op het toenemende wangedrag van zogenaamde supporters in stadions van betaald voetbalorganisaties, waar camera-observatie in toenemende mate door de politie en het clubbestuur wordt toegepast, kan dit een belangrijke stellingname zijn. Op deze wijze wordt een "identificatie van de betreffende groep onruststokers' mogelijk, terwijl deze zich nog in het stadion bevinden. Vastname door politie, verhaalsrecht van de schade door de betaald voetbalorganisatie en verbanning uit het stadion (beter nog: alle stadions) door het plaatsen van de gegevens op de 'electronische zwarte lijst' van de "geïdentificeerden" wordt dan per direct mogelijk. Ter toetsing kan op het politiebureau in de plaats waar de voetbalclub gevestigd is, een Biomaat worden geplaatst, waarop de verbannen onruststoker zich tijdend de wedstrijden kan registreren, zodat zijn afwezigheid in het stadion kan worden getoetst. Op deze wijze kan het toenemende "hooliganisme" een halt worden toegeroepen, de inzet en kosten van politie in het betaalde voetbal "drastisch" worden verminderd en de sfeer rondom het betaalde voetbal een positieve wending krijgen, waarbij met name de voetbalclubs en de echte supporters zijn gebaat. Binnen VIS2000 van Interstrat is een dergelijke koppeling van geregistreerde videobeelden met de opgeslagen biometrische gezichtstemplates voorzien.

Tevens stelt de Registratiekamer dat de WBP zicht tegen het gebruik van de persoonsgegevens binnen VIS2000 voor marketingdoeleinden "niet lijkt te verzetten". Echter dient hier duidelijk sprake te zijn van "vrijwilligheid" van de bezoeker. De biometrische gegevens van de bezoeker dienen derhalve 'gesegmenteerd' opgeslagen te worden ten opzichte van de marketinggegevens. Interstrat heeft toegezegd dat binnen VIS2000 deze gegevens 'separaat' zullen worden opgeslagen. Tevens voorziet de biometrische smart card in het plaatsen van een handtekening op de card, waardoor de bezoeker met de biometrische registratie van zijn gegevens akkoord gaat, alsmede met het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden. Ook deze stellingname is belangrijk. De exploitant van een horeca- of sportaccommodatie kan hierdoor zijn hoge investering in veiligheid en orde compenseren door uitnutting van de marketingmogelijkheden van de smart card, zoals betaalapplicaties en spaar- en loyaliteitsprogramma's, alsmede internetvoorzieningen.

Interstrat ICT Group is de eerste onderneming, welke zich met biometrische applicaties in combinatie met het gebruik van smart cards op de massabezoekersmarkt richt, die een positieve rapportage van de Registratiekamer inzake het gebruik van biometrische gegevens heeft ontvangen. Hiermede is baanbrekend werk verricht voor de ICT-branche en kan een belangrijke lans zijn gebroken voor het grootschalig invoeren van biometrische toepassingen in de samenleving.

Met deze rapportage van het onderzoek van de Registratiekamer inzake VIS2000 van Interstrat ICT Group is tevens een einde gekomen aan de geruchtenstroom omtrent de inbreuk op de privacy van personen, welke door de vele persberichten is ontstaan. Er is duidelijkheid geschapen, binnen de toepassingsgebieden die Interstrat aan VIS2000 heeft toegekend. Het vastleggen van biometrische gegevens van bezoekers en verificatie en identificatie van deze bezoekers in combinatie met het gebruik van zwarte lijsten, is binnen de regelgeving van het nieuwe WBP met VIS2000 van Interstrat toegestaan.

Persbericht -3-

VIS2000 van Interstrat ICT Group is momenteel inzetbaar in de uitgaanswereld alsmede de wereld van de betaalde sport en evenementen. Ook wordt binnenkort een versie voor recreatieparken, hotels en casino's op de markt gebracht.

Ron Velders, directeur van Interstrat ICT Group, stelt de samenwerking binnen het onderzoek naar VIS2000 met de Registratiekamer als uitermate constructief en plezierig te hebben ervaren. Velders stelt dat biometrische technologie in combinatie met smart cards een belangrijke groei in de komende jaren te zien zullen geven. De verwachting van de gerenommeerde onderzoeksbureau's is dat deze markt in 2002 zal groeien naar een uitgifte van meer dan 250 miljoen van biometrie voorziene smart cards, gezamenlijk goed voor een omzet van meer dan 5 miljard Euro. Met name de vrije tijds en sportsectoren zullen hierin de grootste spelers zijn. Velders wil met zijn Nederlandse Interstrat ICT Group een marktleidende positie verwerven in deze mondiale markt.

Enschede, 19 maart 2001,
Interstrat ICT Group BV

Ron Velders
Algemeen Directeur

Interstrat ICT Group BV
Interstrat ICT Group BV uit Enschede (Nederland) is opgericht in 1998 en telt momenteel 25 personeelsleden. Het bedrijf startte in 1999 met de ontwikkeling van de Biometrische bezoekerspas in samenwerking met het in Belgie op Flanders Language Valley te Ieper gevestigde Keyware Technologies NV. In 2000 trad de Franse wereldleider op het gebied van de productie en ontwikkeling van smart cards -Gemplus SA- toe tot de samenwerking als card technology partner. Inmiddels zijn in Nederland reeds 20 uitgaansgelegenheden tot aanschaf van het VIS2000 biometrische card systeem overgegaan. Interstrat ICT Group BV richt zich wereldwijd op de markten uitgaan , sport , recreatie en amusement -. Binnen 3 jaar wil de onderneming in de Europese Unie meer dan 10.000.000 biometrische smart cards in omloop hebben gebracht en zal de onderneming marktleider zijn op het terrein van biometrische vrije tijds toepassingen, en zal dan werk bieden Internationaal aan meer dan 200 medewerkers. Het gebruik van deze biometrische passen op het Internet speelt daarbij een belangrijke rol.

Voor meer informatie:

Interstrat ICT Group B.V.
Transportcentrum 3
7547 RT Enschede
Tel: +31 (0)53 434 7249
Fax: +31 (0)53 434 8291

Mobile +31 (0)6 51 262 282
www.interstrat.nl
(rvelders@interstrat.nl)

Bijlagen: Rapport Registratiekamer onderzoek VIS2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie