Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 AFC Ajax

Datum nieuwsfeit: 19-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
AFC Ajax

Halfjaarcijfers AFC Ajax NV per 31 december 2000

AFC Ajax NV heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2000/2001 een positief resultaat na belastingen gerealiseerd van NLG 0,6 miljoen. Een daling van NLG 1,0 miljoen ten opzichte van het vergelijkbaar resultaat over het eerste halfjaar van het vorig boekjaar. De netto-omzet is ten opzichte van de eerste helft van het boekjaar 1999/2000 gestegen met 4,6% van NLG 54,0 miljoen tot NLG 56,5 miljoen. De totale bedrijfskosten zijn met NLG 3,3 miljoen gestegen van NLG 63,2 miljoen naar NLG 66,5 miljoen. Het resultaat vergoedingssommen is NLG 25,5 miljoen positief en gelijk aan de eerste helft van het vorig boekjaar. De halfjaarcijfers van AFC Ajax NV worden mede beïnvloed door het competitie-programma, met name door het aantal (thuis)wedstrijden dat AFC Ajax speelt in de eerste helft van de nationale competitie. In de eerste helft van het seizoen speelde AFC Ajax 18 van de in totaal 34 wedstrijden en 9 van de in totaal 17 thuis-wedstrijden. Met name de thuiswedstrijden tegen de topclubs vinden in de tweede seizoenshelft plaats. De recettes competitie, Amstelcup en vriendschappelijk, de recettes en premies Europa Cup, de wedstrijdkosten en de wedstrijdpremies voor de spelers worden toegerekend aan de periode waarin de wedstrijden zijn gespeeld. De omzet uit seizoenkaarten wordt verwerkt naar rato van het aantal gespeelde thuiswedstrijden. Het volgende financieel overzicht heeft betrekking op de periode van 1 juli 2000 tot en met 31 december 2000. Ten behoeve van de vergelijking met het boekjaar 1999/2000 zijn de cijfers van dat eerste halfjaar opgenomen.

Financieel overzicht

In dit halfjaarbericht zijn de cijfers van de buitenlandse deelnemingen van AFC Ajax geconsolideerd verwerkt. Het "aandeel derden" is opgenomen voor het aandeel dat wordt aangehouden door externe aandeelhouders in de buitenlandse deelnemingen.

Omzet
Voetbal

De voetbal omzet is gedaald van NLG 28,3 miljoen naar NLG 27,7 miljoen. Dit werd met name veroorzaakt door het spelen van slechts 2 ronden in het UEFA Cup toernooi. De omzet uit recettes competitie, Amstel Cup en vriendschappelijke wedstrijden is gestegen met NLG 1,0 miljoen van NLG 4,0 miljoen naar NLG 5,0 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten uit recettes competitie en vriendschappelijke wedstrijden. De kaartverkoop voor de nationale competities is gestegen met NLG 0,6 miljoen naar NLG 3,1 miljoen. Daarnaast zijn er voor NLG 0,5 miljoen meer inkomsten uit vriendschappelijke wedstrijden, waaronder het Amsterdam Tournament. De omzet uit seizoenkaarten is met NLG 0,4 miljoen teruggelopen doordat het aantal seizoenkaarten met 2.302 gedaald is naar 37.095. Als gevolg van het realiseren van de sky-lounges en sky-rooms in de Amsterdam ArenA zijn de inkomsten uit deze omzetcategorie met NLG 0,4 miljoen toegenomen. De aan voetbal gerelateerde inkomsten uit sponsoring en reclame, televisierechten en merchandising zijn in het eerste halfjaar 2000/2001 gestegen met NLG 3,2 miljoen van NLG 25,7 miljoen naar NLG 28,9 miljoen.

Sponsoring

De inkomsten uit sponsoring zijn gestegen met NLG 2,7 miljoen als gevolg van het vernieuwde contract met ABN AMRO en de nieuwe contracten met Siemens, Grolsch en Kellogg's. Deze extra sponsorinkomsten compenseerden ruimschoots de vermindering in opbrengsten uit het adidas contract ten opzichte van de kledingsponsor van vorig boekjaar. De reclame-inkomsten zijn gedaald met NLG 0,2 miljoen doordat Ajax in de UEFA Cup slechts tweemaal de reclamemogelijkheden rond de wedstrijden kon benutten.

Televisie

De inkomsten uit exploitatie van televisierechten zijn gestegen met NLG 0,2 miljoen naar NLG 4,3 miljoen voornamelijk als gevolg van verbeterde televisie-inkomsten uit de nationale competitie. De televisie-inkomsten voor live-wedstrijden en samenvattingen in het kader van de Europese competitie bedroegen NLG 1,1 miljoen.

Merchandising

De merchandising-omzet heeft zich gestabiliseerd rond de NLG 4,7 miljoen.

Bedrijfslasten

Kostprijs verkopen

De kostprijs verkopen, welke de kostprijs van verkochte Ajax-producten en de kosten van het exploiteren van portretrechten omvat, is gedaald met NLG 0,1 miljoen van NLG 2,9 miljoen naar NLG 2,8 miljoen. Met name kostenbesparingen bij het gebruik van de portretrechten hebben deze daling veroorzaakt. Lonen, salarissen en sociale lasten De post lonen, salarissen en sociale lasten is gestegen met NLG 1,3 miljoen naar NLG 31,6 miljoen. Deze stijging is voornamelijk te verklaren uit de toename van het aantal spelers, de technische staf en overige personeelsleden. Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van de eerste helft van het boekjaar 1999/2000 gestegen van NLG 26,8 miljoen tot NLG 28,2 miljoen, derhalve met NLG 1,4 miljoen. Onder deze bedrijfskosten zijn begrepen de overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestingskosten en de beheer- en administratiekosten. De belangrijkste stijgingen zijn te verklaren uit gestegen advieskosten (met name juridische adviezen) en de in het vorig boekjaar geactiveerde kosten deelnemingen. Daarnaast zijn de kosten voor Ajax-100 lager doordat hiervoor reserveringen in voorgaande boekjaren zijn gemaakt.

Vergoedingssommen

De afschrijving op vergoedingssommen is gedaald met een bedrag van NLG 5,0 miljoen met name door het vertrek van spelers zoals Laudrup en Verlaat en door lagere afschrijvingskosten in Afrika. Het resultaat vergoedingssommen bedraagt NLG 25,5 miljoen. Hierin zijn de netto resultaten van de transfers van Dani en Gronkjaer opgenomen. Het netto resultaat bestaat uit het bedrag van de opbrengst uit transfervergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler. Buitenlandse deelnemingen

In de halfjaarcijfers zijn de buitenlandse deelnemingen van AFC Ajax geconsolideerd opgenomen. Het betreft hier de 51% belangen in Germinal Beerschot Antwerpen NV, Ajax Cape Town Ltd. en Ashanti Goldfields Sporting Club Ltd. De totale investering in deze deelnemingen bedraagt NLG 27,6 miljoen. De resultaten van deze deelnemingen gezamenlijk hebben een negatief effect op het geconsolideerd resultaat van NLG 3,8 miljoen. De resultaten van Ghana en Zuid-Afrika zijn verbeterd maar in deze aanloopfase volgens verwachting negatief. Het verlies uit België is echter toegenomen als gevolg van de uitbreiding van het belang van 9% naar 51%. Het doel van de deelnemingen blijft het scouten en opleiden van talentvolle (jeugd)spelers zodat deze een toegevoegde waarde creëren voor de eigen Ajax-teams.

Vooruitzichten

In het huidige boekjaar wordt het beleid van kostenbeheersing verder geoptimaliseerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat het effect van de te volgen strategie van kostenbeheersing zijn weerslag zal vinden in het boekjaar 2001/2002. De maatregelen die reeds zijn genomen omvatten onder meer het verhuren van spelers, het beoordelen van de noodzakelijkheid bij het opvullen van vacatures en het vergroten van het algemene kostenbewustzijn bij het management door strakke budgettering. Daarnaast vindt beoordeling plaats van de mogelijkheden van inkomstenverhoging op onderdelen als sponsoring, merchandising, internet en tv- rechten. Het effect hiervan zal zichtbaar zijn in het volgend boekjaar. Voor wat betreft de tv-rechten bestaat de mogelijkheid dat de inkomsten door verbeterde afspraken binnen de ENV ten aanzien van totale inkomsten en de verdeelsleutel daarvan zullen leiden tot hogere inkomsten voor Ajax met ingang van het nieuwe seizoen. Op 5 maart heeft de Europese commissie overeenstemming bereikt met afvaardigingen van de internationale voetbalbonden over de richtlijnen voor het nieuwe transfersysteem. Met ingang van 1 juli 2001 gelden nieuwe regels zoals beperkte transferperioden, sancties bij het openbreken van contracten en maximale contractperioden. Momenteel heeft de invulling op een aantal deelgebieden nog niet plaatsgevonden en zijn de definitieve gevolgen voor Ajax nog onduidelijk. Er is in ieder geval sprake van een compromisoplossing waarbij met name de voetbalclubs die vooral jeugdspelers opleiden, zoals Ajax, een mogelijkheid van compensatie voor gemaakte opleidingskosten wordt geboden. De nadere invulling van openstaande punten zal pas een definitieve beoordeling van het nieuwe systeem toestaan. Voor Ajax blijft naast het bovenstaande het resultaat vergoedingssommen een moeilijk te begroten onderdeel, daar grote afhankelijkheid van de spelersmarkt en van technische beslissingen bestaat. Op technisch gebied blijft de doorstroming van jeugdspelers een zeer belangrijke doelstelling van Ajax. Het aspect van het samenwerken met satelliet-clubs neemt hierbij een belangrijke plaats in. Op 10 maart 2001 heeft Ajax in dat kader de definitieve technische samenwerkingsovereenkomst met HFC Haarlem getekend. Door het uitlenen van zowel de trainer, een keeper en een eerste speler tot het einde van dit seizoen heeft de samenwerking reeds een praktische uitwerking gekregen. Tenslotte kunnen nog de vooruitzichten ten aanzien van internet gemeld worden. Ajax is momenteel bezig met partners die in een samenwerkingsvorm zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de internet-site. De Ajax naam heeft bewezen een grote aantrekkingskracht te hebben, ook op het gebied van de nieuwe media. Het ligt in de bedoeling de uitdaging in de ontwikkeling van de informatiesnelweg op een Ajax waardige manier aan te gaan.

Amsterdam, 19 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie