Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 AFC Ajax

Datum nieuwsfeit: 19-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
AFC Ajax

Halfjaarcijfers AFC Ajax NV per 31 december 2000

AFC Ajax NV heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2000/2001 een positief resultaat na belastingen gerealiseerd van NLG 0,6 miljoen. Een daling van NLG 1,0 miljoen ten opzichte van het vergelijkbaar resultaat over het eerste halfjaar van het vorig boekjaar. De netto-omzet is ten opzichte van de eerste helft van het boekjaar 1999/2000 gestegen met 4,6% van NLG 54,0 miljoen tot NLG 56,5 miljoen. De totale bedrijfskosten zijn met NLG 3,3 miljoen gestegen van NLG 63,2 miljoen naar NLG 66,5 miljoen. Het resultaat vergoedingssommen is NLG 25,5 miljoen positief en gelijk aan de eerste helft van het vorig boekjaar. De halfjaarcijfers van AFC Ajax NV worden mede beïnvloed door het competitie-programma, met name door het aantal (thuis)wedstrijden dat AFC Ajax speelt in de eerste helft van de nationale competitie. In de eerste helft van het seizoen speelde AFC Ajax 18 van de in totaal 34 wedstrijden en 9 van de in totaal 17 thuis-wedstrijden. Met name de thuiswedstrijden tegen de topclubs vinden in de tweede seizoenshelft plaats. De recettes competitie, Amstelcup en vriendschappelijk, de recettes en premies Europa Cup, de wedstrijdkosten en de wedstrijdpremies voor de spelers worden toegerekend aan de periode waarin de wedstrijden zijn gespeeld. De omzet uit seizoenkaarten wordt verwerkt naar rato van het aantal gespeelde thuiswedstrijden. Het volgende financieel overzicht heeft betrekking op de periode van 1 juli 2000 tot en met 31 december 2000. Ten behoeve van de vergelijking met het boekjaar 1999/2000 zijn de cijfers van dat eerste halfjaar opgenomen.

Financieel overzicht

In dit halfjaarbericht zijn de cijfers van de buitenlandse deelnemingen van AFC Ajax geconsolideerd verwerkt. Het "aandeel derden" is opgenomen voor het aandeel dat wordt aangehouden door externe aandeelhouders in de buitenlandse deelnemingen.

Omzet
Voetbal

De voetbal omzet is gedaald van NLG 28,3 miljoen naar NLG 27,7 miljoen. Dit werd met name veroorzaakt door het spelen van slechts 2 ronden in het UEFA Cup toernooi. De omzet uit recettes competitie, Amstel Cup en vriendschappelijke wedstrijden is gestegen met NLG 1,0 miljoen van NLG 4,0 miljoen naar NLG 5,0 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten uit recettes competitie en vriendschappelijke wedstrijden. De kaartverkoop voor de nationale competities is gestegen met NLG 0,6 miljoen naar NLG 3,1 miljoen. Daarnaast zijn er voor NLG 0,5 miljoen meer inkomsten uit vriendschappelijke wedstrijden, waaronder het Amsterdam Tournament. De omzet uit seizoenkaarten is met NLG 0,4 miljoen teruggelopen doordat het aantal seizoenkaarten met 2.302 gedaald is naar 37.095. Als gevolg van het realiseren van de sky-lounges en sky-rooms in de Amsterdam ArenA zijn de inkomsten uit deze omzetcategorie met NLG 0,4 miljoen toegenomen. De aan voetbal gerelateerde inkomsten uit sponsoring en reclame, televisierechten en merchandising zijn in het eerste halfjaar 2000/2001 gestegen met NLG 3,2 miljoen van NLG 25,7 miljoen naar NLG 28,9 miljoen.

Sponsoring

De inkomsten uit sponsoring zijn gestegen met NLG 2,7 miljoen als gevolg van het vernieuwde contract met ABN AMRO en de nieuwe contracten met Siemens, Grolsch en Kellogg's. Deze extra sponsorinkomsten compenseerden ruimschoots de vermindering in opbrengsten uit het adidas contract ten opzichte van de kledingsponsor van vorig boekjaar. De reclame-inkomsten zijn gedaald met NLG 0,2 miljoen doordat Ajax in de UEFA Cup slechts tweemaal de reclamemogelijkheden rond de wedstrijden kon benutten.

Televisie

De inkomsten uit exploitatie van televisierechten zijn gestegen met NLG 0,2 miljoen naar NLG 4,3 miljoen voornamelijk als gevolg van verbeterde televisie-inkomsten uit de nationale competitie. De televisie-inkomsten voor live-wedstrijden en samenvattingen in het kader van de Europese competitie bedroegen NLG 1,1 miljoen.

Merchandising

De merchandising-omzet heeft zich gestabiliseerd rond de NLG 4,7 miljoen.

Bedrijfslasten

Kostprijs verkopen

De kostprijs verkopen, welke de kostprijs van verkochte Ajax-producten en de kosten van het exploiteren van portretrechten omvat, is gedaald met NLG 0,1 miljoen van NLG 2,9 miljoen naar NLG 2,8 miljoen. Met name kostenbesparingen bij het gebruik van de portretrechten hebben deze daling veroorzaakt. Lonen, salarissen en sociale lasten De post lonen, salarissen en sociale lasten is gestegen met NLG 1,3 miljoen naar NLG 31,6 miljoen. Deze stijging is voornamelijk te verklaren uit de toename van het aantal spelers, de technische staf en overige personeelsleden. Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van de eerste helft van het boekjaar 1999/2000 gestegen van NLG 26,8 miljoen tot NLG 28,2 miljoen, derhalve met NLG 1,4 miljoen. Onder deze bedrijfskosten zijn begrepen de overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestingskosten en de beheer- en administratiekosten. De belangrijkste stijgingen zijn te verklaren uit gestegen advieskosten (met name juridische adviezen) en de in het vorig boekjaar geactiveerde kosten deelnemingen. Daarnaast zijn de kosten voor Ajax-100 lager doordat hiervoor reserveringen in voorgaande boekjaren zijn gemaakt.

Vergoedingssommen

De afschrijving op vergoedingssommen is gedaald met een bedrag van NLG 5,0 miljoen met name door het vertrek van spelers zoals Laudrup en Verlaat en door lagere afschrijvingskosten in Afrika. Het resultaat vergoedingssommen bedraagt NLG 25,5 miljoen. Hierin zijn de netto resultaten van de transfers van Dani en Gronkjaer opgenomen. Het netto resultaat bestaat uit het bedrag van de opbrengst uit transfervergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler. Buitenlandse deelnemingen

In de halfjaarcijfers zijn de buitenlandse deelnemingen van AFC Ajax geconsolideerd opgenomen. Het betreft hier de 51% belangen in Germinal Beerschot Antwerpen NV, Ajax Cape Town Ltd. en Ashanti Goldfields Sporting Club Ltd. De totale investering in deze deelnemingen bedraagt NLG 27,6 miljoen. De resultaten van deze deelnemingen gezamenlijk hebben een negatief effect op het geconsolideerd resultaat van NLG 3,8 miljoen. De resultaten van Ghana en Zuid-Afrika zijn verbeterd maar in deze aanloopfase volgens verwachting negatief. Het verlies uit België is echter toegenomen als gevolg van de uitbreiding van het belang van 9% naar 51%. Het doel van de deelnemingen blijft het scouten en opleiden van talentvolle (jeugd)spelers zodat deze een toegevoegde waarde creëren voor de eigen Ajax-teams.

Vooruitzichten

In het huidige boekjaar wordt het beleid van kostenbeheersing verder geoptimaliseerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat het effect van de te volgen strategie van kostenbeheersing zijn weerslag zal vinden in het boekjaar 2001/2002. De maatregelen die reeds zijn genomen omvatten onder meer het verhuren van spelers, het beoordelen van de noodzakelijkheid bij het opvullen van vacatures en het vergroten van het algemene kostenbewustzijn bij het management door strakke budgettering. Daarnaast vindt beoordeling plaats van de mogelijkheden van inkomstenverhoging op onderdelen als sponsoring, merchandising, internet en tv- rechten. Het effect hiervan zal zichtbaar zijn in het volgend boekjaar. Voor wat betreft de tv-rechten bestaat de mogelijkheid dat de inkomsten door verbeterde afspraken binnen de ENV ten aanzien van totale inkomsten en de verdeelsleutel daarvan zullen leiden tot hogere inkomsten voor Ajax met ingang van het nieuwe seizoen. Op 5 maart heeft de Europese commissie overeenstemming bereikt met afvaardigingen van de internationale voetbalbonden over de richtlijnen voor het nieuwe transfersysteem. Met ingang van 1 juli 2001 gelden nieuwe regels zoals beperkte transferperioden, sancties bij het openbreken van contracten en maximale contractperioden. Momenteel heeft de invulling op een aantal deelgebieden nog niet plaatsgevonden en zijn de definitieve gevolgen voor Ajax nog onduidelijk. Er is in ieder geval sprake van een compromisoplossing waarbij met name de voetbalclubs die vooral jeugdspelers opleiden, zoals Ajax, een mogelijkheid van compensatie voor gemaakte opleidingskosten wordt geboden. De nadere invulling van openstaande punten zal pas een definitieve beoordeling van het nieuwe systeem toestaan. Voor Ajax blijft naast het bovenstaande het resultaat vergoedingssommen een moeilijk te begroten onderdeel, daar grote afhankelijkheid van de spelersmarkt en van technische beslissingen bestaat. Op technisch gebied blijft de doorstroming van jeugdspelers een zeer belangrijke doelstelling van Ajax. Het aspect van het samenwerken met satelliet-clubs neemt hierbij een belangrijke plaats in. Op 10 maart 2001 heeft Ajax in dat kader de definitieve technische samenwerkingsovereenkomst met HFC Haarlem getekend. Door het uitlenen van zowel de trainer, een keeper en een eerste speler tot het einde van dit seizoen heeft de samenwerking reeds een praktische uitwerking gekregen. Tenslotte kunnen nog de vooruitzichten ten aanzien van internet gemeld worden. Ajax is momenteel bezig met partners die in een samenwerkingsvorm zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de internet-site. De Ajax naam heeft bewezen een grote aantrekkingskracht te hebben, ook op het gebied van de nieuwe media. Het ligt in de bedoeling de uitdaging in de ontwikkeling van de informatiesnelweg op een Ajax waardige manier aan te gaan.

Amsterdam, 19 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...