Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetsvoorstel accreditatie hoger onderwijs

Datum nieuwsfeit: 19-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MINOCW: Keurmerk hoger onderwijs

26 maart 2001

Persbericht: 39

Wetsvoorstel accreditatie:
KEURMERK VERGROOT INTERNATIONALE HERKENBAARHEID HOGER ONDERWIJS

Alle opleidingen voor hoger onderwijs worden in de toekomst voorzien van een keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat de opleiding voldoet aan kwalitatieve maatstaven. Instellingen moeten het keurmerk iedere vijf jaar laten vernieuwen. De accreditatie wordt verleend door het accreditatieorgaan. Het orgaan kent twee accreditatieraden. Eén voor wetenschappelijke opleidingen en één voor hogere beroepsopleidingen. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hermans (OCenW) waarin dit wordt geregeld.

Het wetsvoorstel biedt de wettelijke basis voor de accreditatiesystematiek, zoals beschreven in de notitie 'keur aan kwaliteit'(juli 2000). Het wetsvoorstel is een belangrijke stap op weg naar open hoger onderwijs in Europa. In 1999 ondertekenden 29 landen in Bologna een verklaring waarin werd afgesproken de vergelijkbaarheid van het hoger onderwijs in deze landen te vergroten. Dat is nodig omdat zowel de arbeids- als de onderwijsmarkt steeds internationaler worden. Het is de bedoeling dat in de verdere toekomst een Europees systeem van accreditatie ontstaat, doordat landen elkaars kwaliteitszorgsystemen wederzijds erkennen. Dankzij accreditatie kunnen studenten de kwaliteit van Nederlandse opleidingen beter vergelijken met de kwaliteit van buitenlandse opleidingen. Ook wordt het Nederlandse hoger onderwijs internationaal herkenbaar gepositioneerd.

Accreditatie wordt voorwaarde voor het verstrekken van getuigschriften, het verlenen van titulatuur en het recht op studiefinanciering voor studenten. Als een opleiding zijn accreditatie verliest, vervallen deze rechten. Studenten mogen daar niet de dupe van worden. De instelling moet de student in dat geval in de gelegenheid stellen zijn studie af te maken. De student houdt natuurlijk recht op studiefinanciering.

Het keurmerk wordt afgegeven door het accreditatieorgaan. Dit orgaan is onafhankelijk. De minister benoemt de leden van het accreditatieorgaan. Het orgaan heeft maximaal 14 leden. Accreditatie is gebaseerd op accreditatiekaders voor het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. De minister is belast met de goedkeuring van deze accreditatiekaders. In deze kaders wordt de werkwijze van het accreditatieorgaan uitgewerkt. Verder bevatten de accreditatiekaders de criteria die bij accreditatie worden gehanteerd.

De rol van de inspectie verandert. Nu beoordeelt de inspectie iedere afzonderlijke visitatie. Straks niet meer. De inspectie houdt toezicht op het accreditatiesysteem. De rapporten die ten grondslag liggen aan de accreditatie, worden door het accreditatieorgaan openbaar gemaakt. Ook bij een negatief oordeel.

Nieuwe opleidingen worden vooraf door het accreditatieorgaan beoordeeld en krijgen de mogelijkheid om na een positieve toets vijf jaar te bestaan. Daarna worden ze geaccrediteerd. Het is de bedoeling dat de accreditatiesystematiek start in 2002. Uiterlijk 31 december 2004 moeten de eerste accreditaties hebben plaatsgevonden. Op 31 december 2006 moeten de huidige opleidingen voor hoger onderwijs allemaal geaccrediteerd zijn.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie