Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Notaoverleg D66: Naar een open hoger onderwijs

Datum nieuwsfeit: 19-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

19 maart 2001

Notaoverleg: Naar een open hoger onderwijs

Ursie Lambrechts

Draagvlak
Het is inmiddels wel duidelijk dat er zich een breed draagvlak heeft ontwikkeld voor de inrichting van ons hoger onderwijs naar het angelsaksische bachelors en masters model (B&M). Dat is buitengewoon verheugend. Een dergelijke operatie heeft immers alleen kans van slagen als de visie voor die ontwikkeling naar een open, transparant en meer Europees/ internationaal georiënteerd stelsel van hoger onderwijs, wordt gedeeld door al diegenen die de uitvoering ter hand moeten nemen. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit het geval is. Dat geldt ook voor D66. Ook wij delen de visie dat dit een hele kansrijke ontwikkeling is. Voor de een-wording van Europa misschien wel net zo belangrijk als de invoering van de euro. In elk geval veel leuker.

Niet te veel ineens
Was D66 er aanvankelijk nog voor beducht dat de hele operatie misschien alleen slechts een schoonheidsoperatie zou gaan worden zonder dat er inhoudelijk iets veranderde, nu gebeurt er wel heel erg veel in heel korte tijd. De ambities van de instellingen en de opleidingen reiken ver op alle terreinen. Op zich is dat heel goed maar het proces moet ook verantwoord gebeuren en het mag niet zo zijn dat de student de rekening betaalt. In september 2002 moet het B&M ingaan, de programma's worden sterk verbreed, veelal ook verlengd, de curricula gaan er zeker in het wetenschappelijk onderwijs heel anders uitzien. De didactiek wordt en passant ook aangepast. Verder moet de accreditatie nog van de grond komen en zal de bekostigingssystematiek moeten worden aangepast. En dat alles in een hele korte periode.

D66 gelooft oprecht - inmiddels een aantal vernieuwingen in het onderwijs meegemaakt hebbende - dat er gedurende die veranderingen voor gewaakt moet worden dat er voldoende stabiele/ vaste factoren overeind blijven. De weg van de evolutie is te prefereren boven die van de revolutie. Maar wie bewaakt dat?

Accreditatie
D66 heeft er steeds voor gepleit om de discussie over het B&M te voeren vanuit de inhoud en de beoogde kwaliteit. Daarvoor is een deugdelijke accreditatie van groot belang. Daarom hebben we ons sterk gemaakt voor een accreditatieraad, die de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en een vergelijking maakt met de ons omringende landen. We hebben er zelfs een motie voor ingediend. Het ziet ernaar uit dat de accreditatie nu ook inderdaad een centrale plaats in het geheel lijkt te krijgen.

D66 zit wel met een paar andere dingen:
Aan de ene kant wordt de accreditatieraad een heel centraal element in het proces. En terecht. Aan de andere kant stel ik vast dat de accreditatie voor de beginsituatie als mosterd na de maaltijd dreigt te komen. De minister stelt immers voor om over te gaan tot een eenmalige omzetting van de bestaande opleidingen per september 2002. De accreditatieraad kan echter niet zo snel werken dat opleidingen per 2002 al geaccrediteerd zijn.

D66 wil het volgende met de minister afspreken. Als we het doen zoals de minsiter voorstelt, namelijk een eenmalige omzetting naar B&M per sept 2002, dan moeten er wel extra veiligheidskleppen worden aangebracht zodat er niet een interregnum ontstaat met een wildgroei aan bachelors- en masters- varianten waar geen bekostiging en studiefinanciering tegenover staat.

Wat D66 betreft moet tenminste het volgende gegarandeerd zijn:


1. Studieduur blijft zoals die is tótdat accreditatie heeft plaatsgevonden. Verlenging van studieduur is aan de orde wanneer accreditatie heeft uitgewezen dat dat nodig is, gelet ook op de internationale dimensie. Dat zal dan ook zijn weerslag moeten krijgen in de bekostiging en de studiefinanciering; anders nemen we onze eigen kwaliteitsbeoordeling niet serieus. Met andere woorden: studieduur en studiefianciering blijven aan elkaar gekoppeld ook nadat de overstap naar B&M is gemaakt. (Hierop is een D66-motie ingediend en aangenomen)

Ook na de omzetting in B&M moeten studenten erop kunnen rekenen dat bekostiging en met name studiefinanciering gewaarborgd zijn voor de hele opleiding.


2.Ten tweede moet de 'advies commissie onderwijs' gewoon haar werk blijven doen totdat de accreditatie raad in werking treedt. Er mag geen gat vallen. Kunnen we daarop rekenen? (Dit is toegezegd door de minister met de beperking dat het voornamelijk een toets op kwaliteit zal zijn).


3. Het derde wat we willen afspreken is dat de 'top-masters sterren' voorlopig even niet de eerste prioriteit van de accreditatieraad vormen. Op zich heeft D66 geen bezwaar tegen top-masters maar dan wel in de goede volgorde én op basis van bewezen kwaliteit. Bij de begroting heeft D66 de minister erop gewezen we met de zolder beginnen terwijl het fundament en de eerste en tweede verdieping er nog niet eens staan.


4. Als laatste wil D66 afspreken dat de zeggenschap van de studenten waar het gaat om de effecten van de invoering van de B&M structuur op hun opleiding vorm moet krijgen. De positie van de studenten is ontzettend mager.

Er is een tweetal studentenorganisaties (ISO en LSVB) die zeer gedreven en bedreven de standpunten naar voren brengen maar juist dat maakt duidelijk hoe ontzettend zwak de medezeggenschap van studenten in deze kwestie geregeld is.
De werkgroep "positie student" is inmiddels op de klippen gelopen. Daar is nog niks voor in de plaats gekomen. De evaluatie MUB die in onze ogen zou moeten resulteren in sterkere positie van de deelnemer is uitgesteld en zal dus niks meer kunnen betekenen voor dit proces. Dat maakt dat het natuurlijke evenwicht tussen de wensen en ambities van de opleidingen en die van de studenten er niet is. Een goed voorbeeld van medezeggenschap die te kort schiet zie je nu rond de propedeuse en het bindend studieadvies. Er zijn geen criteria voor het mogen wegsturen van studenten. Studenten zijn terecht beducht voor willekeur en onterechte selectie. Nergens is geregeld welke minimale resultaten studenten moeten behalen om door te mogen gaan.

Gevraagd aan de minister of hij bereid is een voorstel te doen? (Er is toegezegd dat over enkele weken een notitie naar de kamer komt met voorstellen voor een versteviging van de positie van de student).

Mutatis mutandis geldt vrijwel hetzelfde voor personeel binnen het hoger onderwijs. Ook voor hen is de medezeggenschap slecht geregeld. Ook hen behoort een stem te worden gegeven. Met de mub-evaluatie zullen we daarop terug komen.

Hoofdlijnen van de inrichting in B&M
Verschil in oriëntatie van hbo en wo blijkt voorlopig gewoon bestaan. Ik teken aan dat op de grensvlakken tussen hbo en wo steeds meer opleidingsbehoeften gaan onstaan waar we ons niet voor moeten afsluiten.
Aansluiting op havo/mbo en vwo moet echt gewaarborgd blijven. Dreigt nu hier en daar een veramerikanisering van ons onderwijs die, als we daar zonder meer aan toe geven, onvoldoende recht doet aan de inrichting van ons Nederlandse voortgezet onderwijs? Het hoger onderwijs zal echt moeten blijven aansluiten op het voortgezet onderwijs anders begaan we een grote vergissing. Die zorg voor de aansluiting op het voortgezet onderwijs kom ik te weinig tegen. Vraag daar de aandacht van de minister voor.

Bekostiging
Voor het wo is bekostiging gegarandeerd tot en met de masters. Voor het hbo is de bekostiging gegarandeerd tot en met de bachelors, de deur openhoudend voor het ontwikkelen van een eigen masters. Wij vinden dit een redelijk voorstel, vooral stoelend op de aansluiting bij de huidige situatie. We zouden het niet redelijk vinden om uit een verkapt gevoel voor rechtvaardigheid te zeggen dat de wo masters niet bekostigd mogen worden omdat dat we dat ook bij de hbo niet zouden willen. Dat er een verkenning komt naar de hbo- masters en de mogelijke financieringsarrangementen die daarbij aan de orde kunnen zijn lijkt ons nuttig.

Ontwikkelingsproces
In onze D66 ogen is dit alles onderdeel van een ontwikkelingsproces geen eindstation. We moeten vooral niet proberen om onmiddellijk het eindstation te bouwen. Als over een jaar of vijf na 2002 blijkt dat de wo bachelors zich inderdaad heeft ontwikkeld tot een diploma met grote civiele waarde en forse uitstroom naar de markt en omgekeerd de hbo masters zich goed heeft ontwikkeld, dan kan vanzelfsprekend opnieuw gekeken worden of niet tot verdere harmonisatie van inrichting en bekostiging kan worden overgegaan. Op dit moment moet dat allemaal nog maar afgewacht worden of we er bijvoorbeeld in slagen een driejarig wo bachelors te ontwikkelen die ook echt relevant is en voldoende civiel effect heeft. Kort en goed: voor dit moment volgen wij het voorstel om dicht tegen de huidige inrichting van het hoger onderwijs aan te gaan zitten en op die manier een gelijke overgang te bevorderen.

Probleemgestuurd leren, Mcmasterisering van ons onderwijs Het zelfstandig leren concept - voor zover nog niet ingevoerd - lijkt tot dogma te worden verheven. Diversiteit ook in didactische aanpak is altijd een kenmerk van ons systeem geweest. Dat zou in onze ogen ook zo moeten blijven: dan is er iets te kiezen. Maastricht had het probleemoplossen leren en de Mcmaster methode. En Leiden was leiden. Sommige studenten gaven de voorkeur aan de ene aanpak, andere aan de andere. Die keuzevrijheid moet niet overboord worden gegooid.

Transitiekosten
Het lijkt redelijk te veronderstellen dat de overgang van het huidige systeem naar een & model niet zomaar 'budgettair neutraal' kan verlopen. Het wo moet zijn bachelors handen en voeten geven en het hbo- zijn masters. VSNU en HBO-Raad komen met een een berekening van wat een redelijke en faire vergoeding zou moeten zijn om de overgang te maken van bachelors naar masters. De minister is naar eigen zeggen bereid tot overleg.
download:
Notaoverleg: Naar een open hoger onderwijs
Notaoverleg: Naar een open hoger onderwijs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...