Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 20 maart 2001

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

GGD Eemland.
De GGD heeft gevraagd om tijdens een vergadering van de raadscommissie I iets te kunnen vertellen over het Deelplan Rookpreventie.

Instemmen met het verzoek en de GGD hiertoe officieel uitnodigen voor de vergadering van commissie I van 14 mei 2001.

Politiezaken.
Vergaderstukken driehoeksoverleg Politie District Eemland noord d.d. 14 maart 2001.

V.k.a. en t.k.n. naar commissie I.

Kwaliteitssysteem VROM.
Op 5 februari jl. heeft de KEMA een externe audit uitgevoerd.

1. Rapport voor kennisgeving aannemen.

2. Op agenda van de commissie II plaatsen en voorstellen het rapport voor kennisgeving aan te nemen.

GGD Gooi en Vechtstreek.
We ontvingen het jaarverslag 2000 van de GGD Gooi en Vechtstreek. Voorstel:

1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie I.

Conform.

Beleidsteksten rekening 2000.
Alle sectoren hebben de beleidsteksten voor de jaarrekening 2000 aangeleverd. Na vaststelling hiervan kunnen deze in de jaarrekening 2000 worden opgenomen.
Voorstel:
Vaststellen van de beleidsteksten voor de jaarrekening 2000. .
Na enkele aanpassingen, conform

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Startnota bestemmingsplannen Nieuweweg 2001 en Zuidbuurt 2001. In de begroting en beleidsplan voor 2001 is opgenomen dat in 2001 gestart zal worden met de herziening van de bestemmingsplannen Nieuweweg en Zuidbuurt.


1. Instemmen met startnota.

2. Raad via commissie II voorstellen in te stemmen met de startnota.
Aanleg gereserveerde invalidenparkeerplaats.
De heer B., verzoekt de gemeente Eemnes om een gereserveerde invalidenparkeerplaats.
Voorstel:
Akkoord te gaan met de aanleg van één gereserveerde invalidenparkeerplaats tegenover Sleephark.

Conform.

Wijziging bestemming stal Stadwijck, Wakkerendijk. De heer M.J. van V. heeft nogmaals mondeling gevraagd de bestemming van de stal Stadwijck te wijzigen in een woonbestemming. Voorstel:
Instemmen met de wijziging van een deel van de bestemming van de stal Stadwijck in een woonbestemming en hierover advies vragen aan commissie II.

Conform.

Opslag van kuilgras in de polder.
De heer G. V. heeft los kuilgras opgeslagen op zijn perceel in de polder.
Voorstel:

1. De heer V. sommeren de grasbalen te verwijderen voor 1 september 2001.

2. Instemmen met conceptbrief

Conform.

PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

Subsidieverzoek Casema.
Kabelmaatschappij Casema heeft een verzoek ingediend voor een eenmalige subsidie voor een sponsorrun van Rotterdam naar Parijs.

Subsidieverzoek afwijzen.

Aanpassing interne organisatie SCW.
De SCW heft rayon 5 waarin ook Eemnes is opgenomen op. Eemnes wordt ingedeeld in rayon 3.

V.k.a

PGE.
Verslagen van

- Vergadering dagelijks bestuur d.d. 22 februari 2001.
- Overleg met de wethouder d.d. 1 maart 2001. Voorstel:

1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie III.

Conform.

Leefbaarheidonderzoek Woningcorporatie SCW.
Woningcorporatie SCW heeft een onderzoek laten uitvoeren met betrekking tot de leefbaarheid in de buurten waarin SCW haar bezit heeft.
Voorstel:
Het leefbaarheidonderzoek SCW voor kennisgeving aannemen en op de agenda zetten voor de volgende vergadering van de commissie III.

Het onderzoek blijkt gelet op de informatie van SCW, niet representatief te zijn.
Conform voorstel.

Terug naar "college van burgemeester en wethouders".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie