Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervoersverbod evenhoevigen Oene uitgebreid

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Vervoersverbod evenhoevigen Oene uitgebreid

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1
Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van
a. vee;
b. pluimvee, afkomstig van bedrijven waar evenhoevigen verblijven of dertig dagen voorafgaand aan het vervoer hebben verbleven; c. rundersperma, varkenssperma en sperma van schapen en geiten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede sperma van andere evenhoevigen; d. embryo.s van runderen, varkens, schapen en geiten, als bedoeld in artikel 10.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede embryo.s van andere evenhoevigen; e. eicellen van runderen, varkens, schapen, geiten en ander evenhoevige dieren;
f. mest,
uit, binnen en naar het gebied, bedoeld in de bijlage, is verboden.

Artikel 2
Melk, afkomstig van een bedrijf gelegen in het gebied, bedoeld in de bijlage, ondergaat een behandeling overeenkomstig aanwijzingen van de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

Artikel 3
Het is verboden vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee of mest, te vervoeren binnen en vanuit het gebied, bedoeld in de bijlage.

Artikel 4
De Tijdelijke regeling vervoersverbod evenhoevigen Oene 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod vee Oene en Oosterwolde 2001.

Artikel 6
Deze regeling wordt op 20 maart 2001 om 14.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
Bijlage bij de Tijdelijke regeling vervoersverbod vee Oene en Oosterwolde 2001
Het in artikel 1 bedoelde gebied wordt als volgt begrensd:
1. Vanaf de Brug over de Zwarte meer/Ketelmeer de Frieseweg (Emmeloord) de N50 volgend in zuidoostelijke richting tot de Spoorkade in IJsselmuiden.

2. De Spoorkade in IJsselmuiden de spoorlijn volgend in zuidoostelijke richting tot de kruising van het spoor met de straat Oldenallee in Zwolle

3. De Oldeneelallee volgend in noordoostelijke richting tot de Heinoseweg (N35).

4. De N35 volgend in zuidoostelijke richting tot kruispunt de Nieuwe Deventerweg (provinciale weg) de N348.

5. De Nieuwe Deventerweg (provinciale weg) in Raalte de N348 volgend in zuidelijke richting overgaand in de Raalterweg.
6. De Raalterweg de N348 volgend in zuidelijke richting overgaand in de Brinkgreverweg N348 (in Deventer).

7. De Brinkgreverweg de N348 volgend in zuidelijke richting tot de Veenweg.

8. De Veenweg volgend in zuidelijke richting tot de Snipperlingsdijk.

9. De Snipperlingsdijk de N344 volgend in westelijke richting tot de Aardhuisweg.

10. De Aardhuisweg volgend in noordelijke richting tot de Elspeterweg.

11. De Elspeterweg de N310 volgend in noordelijke richting tot de A28 de afslag Elspeet 4

12. Vanaf afslag Elspeet 4 de A28 volgend in zuidwestelijke richting tot de afslag Lelystad 13.

13. Vanaf de afslag Lelystad 13 de N302 volgend in noordwestelijke richting tot de N305.

14. De N305 volgend in noord-noordoostelijke richting tot de N307.
15. De N307 volgend in noordwestelijke richting tot de afslag Swifterbant 12 de A6.

16. De A6 volgend in noord-noordoostelijke richting tot en met de brug over het ketelmeer/IJsselmeer.

17. Vanaf de brug de kustlijn van de Ketelmeer volgend in oostelijke richting tot aan de Brug over de zwarte meer/ketelmeer de Frieseweg (Emmeloord).
Toelichting voor de Staatscourant
In het kader van de preventief getroffen maatregelen zijn bedrijven onderzocht op aanwezigheid van het mond- en klauwzeervirus. Naar aanleiding van een uitgevoerde snelle test op een bedrijf in Gelderland is er een ernstige verdenking op aanwezigheid van mond- en klauwzeer. Het onderzoek volgens de officiële methodieken op aanwezigheid van mond- en klauwzeer dient echter nog afgerond te worden. Teneinde elke risico te vermijden is een gebied van circa 10 kilometer rond dat bedrijf, alsmede een contactbedrijf, ingesteld, waarbinnen per direct de volgende maatregelen van kracht worden. Elk vervoer van vee vanuit, naar en binnen het gebied, waarvan de begrenzing is aangegeven in de bijlage bij onderhavige regeling, is verboden. Dit verbod geldt ook voor pluimvee, afkomstig van bedrijven waar evenhoevigen verblijven of hebben verbleven, sperma, eicellen en embryo.s van evenhoevigen en mest. Ook het vervoer van vee- en mestvervoermiddelen is niet toegestaan binnen het gebied.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

20 mrt 01 14:09

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie