Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapportage project 'Oprichting Luchtmobiele brigade'

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Achttiende halfjaarlijkse rapportage over het project "Oprichting Luchtmobiele brigade"

20-03-2001

Algemeen
Deze achttiende halfjaarlijkse rapportage over de oprichting van de Luchtmobiele brigade geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2001. De rapportage sluit aan op de 17e halfjaarlijkse rapportage die is opgenomen in de memorie van toelichting bij de ontwerpbegroting 2001 (Kamerstuk 27 400 X, nr 1).

Voortgang helikopterprojecten

Transporthelikopters
Het eerder gemelde probleem met de transmissie van de hoofdrotors van de Chinooks is opgelost. De fabrikant verstrekt de gebruikers nadere informatie over vervolgacties, zoals een inspectie-interval voor de motortransmissie die voortaan is verplicht. Momenteel is een Chinook-detachement (vier toestellen en 150 militairen) naar UNMEE uitgezonden.

Voor enkele Cougar helikopters geldt nog een beperking van het hefvermogen door problemen met het motorvermogen waarover u eveneens eerder bent geïnformeerd. De fabrikant voert op deze motoren een versneld kalibratieprogramma uit en heeft ten behoeve van een omruilprogramma een extra motor beschikbaar gesteld. Ook een Cougar-detachement (vijf toestellen en 150 militairen) is momenteel uitgezonden, in dit geval naar Bosnië.

Om de gevolgen van de door uitzendingen verminderde beschikbaarheid van de Chinook en de Cougar voor de operationele geoefendheid van de Air Manoeuvre Brigade zoveel mogelijk te beperken, worden civiele helikopters ingehuurd. Hoewel deze een lager oefenrendement hebben, wordt zo toch een aanvaardbaar niveau van geoefendheid gerealiseerd. De toegenomen oefenmogelijkheden hebben bovendien een positief effect op het moreel van het personeel van de Luchtmobiele Brigade. Inmiddels wordt ook getracht militaire helikoptercapaciteit in te huren om de oefenmogelijkheden verder te vergroten. Het voor de inhuur geraamde budget, ongeveer Mf 18, wordt ten laste gebracht van artikelonderdeel 08.02 (vredesoperaties).

Gewapende helikopters
Conform planning zijn in september 2000 zes van de twaalf geleasde AH-64A´s weer overgedragen aan het Amerikaanse leger. De resterende zes toestellen volgen in de eerste helft van 2001.

Inmiddels zijn zestien van de in totaal dertig AH-64D toestellen afgeleverd. Twee toestellen beschikken nog niet over een color multifunctional display. Dit wordt medio april 2001 aangepast. De gemelde problemen met de spanningsvoorziening (Vergaderjaar 1999/2000, aanhangsel van de handelingen 1351) zijn nog niet volledig opgelost. Dit leidt alleen tot beperkingen bij het nachtvliegen. De conversie van bemanningen en technici is in volle gang. Twee vluchten zijn inmiddels teruggekeerd uit de Verenigde Staten en krijgen nog aanvullende training in Nederland. De derde vlucht wordt momenteel geconverteerd en de vierde gaat medio maart 2001 naar de Verenigde Staten.

In de verslagperiode is de voorbereidingsopdracht ontvangen voor de inzet van een detachement AH-64D´s (vier toestellen en 130 militairen) in Djibouti voor ondersteuning van UNMEE. Deze voorbereiding is zowel in Nederland als in de Verenigde Staten uitgevoerd. Hierover bent u separaat geïnformeerd.

Overige materieelprojecten

Luchtmobiel speciaal voertuig
Vrijwel alle 180 voertuigen zijn ingestroomd binnen de brigade. De instroom binnen de brigade van de 28 gewondentransportvoertuigen zal in het tweede kwartaal 2001 plaatsvinden.

Overig specifiek materieel
Geen wijzigingen sinds de vorige rapportage.

Studies
In mijn brieven van 29 januari 1999 (Kamerstuk 26 200 X, nr 22) en 1 maart 1999 (uw kenmerk Def 99-26, mijn nummer S99002767) heb ik aandacht besteed aan de ballistische bescherming van transporthelikopters. Inmiddels is het daarin aangekondigde vervolgonderzoek door TNO/PML voltooid. Bij dit onderzoek is, zoals toegezegd, ook het product van de firma Rockwell betrokken. De resultaten tonen nogmaals aan dat bij de huidige stand van de techniek geen doeltreffende bescherming tegen geweervuur mogelijk is zonder aanzienlijke operationele beperkingen. In plaats daarvan wordt de huidige beschermingsmethodiek van het ´op de man´ dragen van kogelwerende vesten en het toepassen van aangepaste vliegprocedures en vliegroutes voortgezet. De technologische ontwikkelingen op het gebied van ballistische bescherming worden voortdurend gevolgd en bezien op toepassingsmogelijkheden voor transporthelikopters.

Overig
Op 8 december 2000 is de uit KL en Klu functionarissen bestaande projectorganisatie Operationele Gereedheidsstatus 11 Air Manoeuvre Brigade 2003 opgericht. Mede dankzij de inhuur van vervangende helikoptercapaciteit wordt de ambitie om de operationele gereedheidsstatus in 2003 te bereiken nog altijd haalbaar geacht, ondanks de verminderde beschikbaarheid van helikopters ten gevolge van genoemde uitzendingen.

Projectuitgaven
Het taakstellend budget is ten opzichte van de begroting 2001 niet gewijzigd. De mutatie van Mf 2 wordt veroorzaakt door de koersstijging van de US dollar. Een hierdoor veroorzaakte tegenvaller in het project gevechtshelikopters is vanuit het budget transporthelikopters geaccomodeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie