Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NHG neemt initiatief tot actualisering Referentiemodel

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NHG neemt initiatief tot actualisering van het Referentiemodel

26 maart 2001 , verzorgd door Bas Baanders, algemeen directeur NHG

Deze voordracht werd gehouden tijdens het symposium "De uitdaging opgepakt" op 20 maart 2001.

Het rapport Hasman
Graag dank ik professor Hasman voor het uitbrengen van zijn rapport. Het geeft antwoord op een aantal vragen met betrekking tot het Referentiemodel, bevestigt sommigen van ons in hun mening over het model, nuanceert wellicht de visie van anderen. Het is goed dat een onafhankelijk deskundige ernaar gekeken heeft en een uitspraak heeft gedaan over de sterke en ook zwakke punten van het model en enkele aanbevelingen heeft geformuleerd. Daarmee zullen we in de toekomst ons voordeel moeten doen.

Vandaag wil ik vooral stilstaan bij de toekomst, het werk dat voor ons ligt. Ik ben blij te hebben kunnen lezen dat het referentiemodel op zich een kwalitatief goed stuk is. Op een aantal plekken zijn - soms ingrijpende - aanpassingen nodig, maar als uitgangspunt voldoet het. Enige tijd geleden sprak ik met een buitenlandse collega. Hij vertelde jaloers te zijn op het Nederlandse referentiemodel. Toen ik daarop antwoordde dat dat niet zonder meer betekent dat de ICT in de huisartsgeneeskunde nu ook eenvoudig is, wuifde hij die reactie weg met de opmerking hoe blij ze in zijn land al zouden zijn met basismateriaal als het Referentiemodel.

Het is goed dat we ons dat realiseren. Wij beschikken over een uniek product: een Referentiemodel dat geworteld is in de praktijk van het huisartsgeneeskundig handelen. Dit is een voorsprong die we moeten behouden. We staan nu voor de taak het Referentiemodel aan te passen aan de eisen van deze tijd. Het NHG neemt hiertoe het initiatief. Hierop zal ik in de rest van deze voordacht nader ingaan.

ICT in de zorg: waar gaat dat ook al weer over? Dit rapport laat ons even stil staan bij de vraag: waar gaat het om in alle discussies over ICT in de zorg?

ICT staat primair ten dienste van het zorgproces en de praktijkvoering.
De ICT in de zorg staat ten dienste van het zorgproces en de praktijkvoering. Het gaat om de dokter en patiënt in de spreekkamer. Hoe kan de dokter zijn werk zo goed mogelijk doen? Wat mag de patiënt verwachten? Hoe wordt deze het beste geholpen? Op welke manier kan de ICT hierbij de kwaliteit en eventueel de snelheid van het werk bevorderen? De ICT in de zorg moet de kwaliteit van het handelen ondersteunen en faciliteren. ICT gaat over kwaliteit van de zorg. Alle andere vragen daaromheen zijn daarvan afgeleide vragen, wat bepaald niet wil zeggen dat ze onbelangrijk zijn.

Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het ICT-veld in voortdurende beweging is, zowel technologisch als organisatorisch. In dit veld zijn weinig dingen zeker, maar één ding is dat wel: zolang de huisarts werkt, zal er een informatiesysteem voor huisartsen nodig zijn en voor zo'n informatiesysteem zal een Referentiemodel bestaan. Dat model zal nooit eeuwigheidswaarde hebben. Het moet dynamisch zijn: het Referentiemodel moet mee-ademen met de ontwikkelingen in het vak, binnen de zorg en om ons heen. Het Referentiemodel moet steeds een goede én actuele vertaling van het specifieke huisartsgeneeskundig handelen zijn.

Voor de huisartsgeneeskunde in het algemeen is het Referentiemodel van belang omdat de beroepsgroep eenduidig vastlegt welke eisen aan een systemen en/of componenten gesteld moeten worden. Daarvan kan de individuele huisarts gebruik maken bij de keuzes voor systemen of componenten.

Daarnaast moet het Referentiemodel bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van passende software. Met het Referentiemodel moeten huisarts en programmeur uit de voeten kunnen. Om dat laatste te bevorderen nemen we Hasmans suggestie over om naast of in plaats van een tekstuele beschrijving ook een formele notatiewijze te gebruiken.

Het NHG neemt initiatief tot vernieuwing van het Referentiemodel. We moeten verder, we kunnen met het Referentiemodel niet blijven stilzitten. Het NHG wil hier het voortouw nemen. Ik wil hier stilstaan bij de vragen: Waarom het NHG? En: Hoe pakken we dat aan?

Waarom het NHG?
Het Referentiemodel gaat over kwaliteit en inhoud van de zorg. Het gaat om de inhoud en kwaliteit van het huisartsgeneeskundig vak, en als het om die inhoud gaat, is het NHG aan zet. Het NHG is - zoals u weet - het kenniscentrum van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Wij ontwikkelen de grondslagen voor het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep en wij ondersteunen de beroepsgroep bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

ICT neemt een belangrijke plaats in binnen het takenpakket van het NHG. We hebben een duidelijke en erkende rol. Deze betreft de inhoud en de ondersteuning van de implementatie van dit onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

Wat de inhoud betreft: wij ontwikkelen en beheren wij het Referentiemodel (inclusief tabellen), richtlijnen voor berichtenverkeer, generieke modellen voor zorg aan chronisch zieken, en voor consultondersteuning, zoals het elektronisch formularium.

Wat de implementatie betreft ontwikkelen wij scholingspakketten (zoals pakketten voor Deskundigheidsbevordering, 2 CD Roms EVS en Programma's Individuele Nascholing), waarvan de districten gebruik kunnen maken bij hun kwaliteitsbeleid.

Hoe willen we het Referentiemodel vernieuwen?
Het NHG is een werkplaats van actieve huisartsen. Het NHG doet zijn werk dus niet alleen, maar graag met anderen. Voor de vernieuwing van het Referentiemodel willen we de volgende uitgangspunten hanteren:


1. Het NHG ziet het als haar verantwoordelijkheid om initiatief te nemen tot vernieuwing van het Referentiemodel.


2. Het Referentiemodel zal wat ons betreft samenhang moeten hebben met de andere ontwikkelingen in de zorg, zoals - om er enkele te noemen - IPZ, ZPG, CSIZ, ViZi. Bovenal zal het echter een product moeten zijn dat gedragen wordt door de beroepsgroep. Daarom willen we ervaringsdeskundige huisartsen bij het gehele proces betrekken. We willen nadrukkelijk ook andere belanghebbenden en deskundigen uitnodigen mee te werken en te denken bij dit vernieuwingsproces. De uitkomst moet een product worden van deze tijd, goed afgestemd met (organisatorische en technologische) ontwikkelingen in de zorgsector.


3. Het NHG neemt initiatief en is katalysator. Het NHG faciliteert en wil de kar trekken. Maar we hoeven niet alles zelf te doen. We brengen in waar we goed in zijn: de inhoud en kwaliteit van het huisartsgeneeskundig vak en een uitgebreide ervaring op het gebied van standaardontwikkeling. Verder moeten er duidelijke lijnen liggen naar nationale en internationale initiatieven op het gebied van standaardisatie en normalisatie, zoals voor Nederland (CSIZ, NEN). Voor het huisarts-specifieke deel is het NHG verantwoordelijk. Dat betekent dat we een zorgvuldig ontwikkeltraject moeten uitzetten. Daarmee heeft het NHG ruime ervaring. Betrokken partijen kunnen erop rekenen dat zij in de loop van het traject volop betrokken worden en hun eigen inbreng kunnen hebben. Hasman suggereert in zijn rapport dat we bijvoorbeeld de helpende hand van de universiteiten kunnen gebruiken. Wij nemen dergelijke suggesties graag over, maar willen dat wat breder zien. Wij willen iedereen stimuleren en vragen hun bijdrage te leveren door hun specifieke kennis beschikbaar te stellen. Waar het ons om gaat, is een goed en bruikbaar product te maken.


4. ICT gaat over de praktijk van het huisartsgeneeskundig handelen. Hasman stelt in zijn rapport voor dat er een procesmodel van het huisartsgeneeskundig bedrijf komt, dat vervolgens uitgangspunt is voor het Referentiemodel. Dit idee nemen we mee bij de uitwerking van het plan van aanpak. In dit verband wil ik overigens wijzen op het 'Visieproject' van NHG en LHV. In dit project willen we een visie ontwikkelen op de plaats, rol en werkwijze van 'de huisarts' in de toekomst. De uitkomsten van dit project zullen ongetwijfeld hun weerslag krijgen op het procesmodel.


5. We willen toewerken naar een Referentiemodel dat - conform Hasmans suggesties - modulair is opgebouwd. Op die manier is meer differentiatie nodig. Per module kan aangegeven worden aan welke eisen die zou moeten voldoen, waarbij dan ook een aantal centrale modules onontbeerlijk en dus "verplicht" zouden moeten zijn voor ieder systeem. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid om "stukjes functionaliteit" te ontwikkelen, iets wat sommige partijen in de markt prefereren boven het ontwikkelen van een geheel HIS.


6. We willen werken aan een model dat systeemonafhankelijk beschreven is. Gebruikers, andere opdrachtgevers en software bedrijven moeten de vrijheid hebben zelf te bepalen welke componenten voor hun situatie van toepassing zijn en hoe deze te bouwen. De beroepsgroep legt vast welke functies het verlangt van software, waarbij het uitwisselen van gegevens tussen systemen en componenten natuurlijk een essentiële randvoorwaarde is. De individuele huisarts kan - waarschijnlijk getrapt via DHV'en, ICT-medewerkers, zorgverzekeraars - het Referentiemodel gebruiken bij de beoordeling welk systeem of welke componenten aangeschaft zullen worden. Zij of hij moet erop vertrouwen dat systemen en componenten die voldoen aan het Referentiemodel, van kwalitatief voldoende niveau zijn om de praktijkvoering daadwerkelijk te ondersteunen en verbeteren.


7. Dit vernieuwingsproject kan wat het NHG betreft snel van start. Het is niet nodig eerst af te wachten wat de uitkomsten zijn van alle initiatieven die op het moment bestaan. Wij hebben werk te doen, waarmee anderen aan de slag kunnen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hopen dat daarvan een stimulerende werking uitgaat. Te vaak zitten we op elkaar te wachten. Hier is dat niet nodig: er liggen mogelijkheden om concrete verbeteringen te realiseren. Wij hopen dat iedereen met een constructieve bijdrage wil meedenken en meewerken.


8. Aan de slag dus!!

© copyright NHG 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...