Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 Internatio-Müller

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Bron: Internatio-Müller N.V.
Zoek soortgelijke berichten

Nettowinst 2000 Internatio-Müller : EUR 83,2 miljoen (+29%).

Kernpunten:

 
              Euro     Euro      percentage 
Nettowinst (excl. BBL)   83,2 mln.   + 18,7 mln.  + 29,0 
Nettowinst (incl. BBL)   220,5 mln.  + 136,7 mln.  + 163,1 
Bedrijfsresultaat     125,2 mln.  + 23,7 mln.  + 23,3 
Omzet           2.603 mln.  - 43,0 mln.  - 1,6 
WPA (excl. BBL)      3,14     + 0,63     + 25,1 
Dividend (voorstel)    1,25     + 0,30     + 31,6 
 

Resultaatontwikkeling 2000

Over het afgelopen boekjaar is de nettowinst van Internatio-Müller N.V. gestegen met EUR 136,7 miljoen naar EUR 220,5 miljoen, een toename van 163%. Exclusief buitengewoon resultaat steeg het nettoresultaat in lijn met de eerder uitgesproken verwachting, met EUR 18,7 miljoen tot EUR 83,2 miljoen, een verbetering van 29%. Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen steeg met EUR 27,3 miljoen naar EUR 118,9 miljoen (+29,7%). De belastingdruk nam toe van 28,4% naar 29,8%. Het bedrijfsresultaat nam toe met EUR 23,7 miljoen tot EUR 125,2 miljoen (+ 23,3%). In de tweede helft van het jaar werd een bedrag van EUR 18,1 miljoen ontvangen van de Stichting Centraal Pensioenfonds Internatio-Müller. De winst per aandeel exclusief buitengewoon resultaat bij een met 3,2% verhoogd gemiddeld uitstaand aandelenkapitaal steeg met EUR 0,63 (+25,1%) naar EUR 3,14. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten worden voorgesteld van EUR 1,25, hetgeen een stijging betekent van EUR 0,30 (+31,6%).De pay-out bedraagt hiermede 40% van de netto winst exclusief buitengewoon resultaat. De netto groepsomzet daalde licht met EUR 43 miljoen tot EUR 2.603 miljoen. Na verwerking van het effect van deconsolidaties ten bedrage van EUR 160 miljoen en het valuta-effect van EUR 11 miljoen positief bedroeg de autonome stijging EUR 106 miljoen (4%). De financiële positie is sterk beïnvloed door de deconsolidatie van de Interpharm-Groep. In totaal werd voor alle deconsolidaties een opbrengst behaald van EUR 236 miljoen. Het saldo van boekresultaten van de verkochte ondernemingen en de kosten welke verband houden met de strategische heroriëntering bedroeg EUR 137 miljoen na belastingen. De sterk toegenomen inkomende kasstroom resulteerde in aflossingen van kredieten bij banken en een vermeerdering van liquiditeiten als gevolg waarvan de netto schuldpositie van EUR 37 miljoen omsloeg in een liquiditeitenoverschot van EUR 198 miljoen. De solvabiliteit (groepsvermogen : totaal passiva) nam toe van 0.21 naar 0.38. Het aansprakelijk vermogen : totaal passiva steeg van 0.30 naar 0.47. De rentedekking over het afgelopen jaar bedroeg 18,9 (vorig jaar 8,1).

Divisie Techniek (Imtech)

Imtech behaalde een bedrijfsresultaat van EUR 63,3 miljoen in 2000 ten opzichte van EUR 58,0 miljoen in 1999, een stijging van 9%. Vrijwel alle clusters droegen bij aan de verbetering van het resultaat. De totale omzet van de divisie Techniek groeide met EUR 68 miljoen (+5,4%) tot EUR 1.333 miljoen. Deze groei was vrijwel geheel autonoom. Van deze omzet werd EUR 668 miljoen gerealiseerd in Nederland, EUR 546 miljoen in Duitsland, EUR 91 miljoen in België en EUR 28 miljoen in overige Europese landen. De totale productie nam toe met EUR 61 miljoen (+4,6%) tot EUR 1.379 miljoen, waarvan EUR 587 miljoen betrekking heeft op ROM. De orderportefeuille groeide van EUR 1.574 miljoen tot EUR 1.678 miljoen (+6,6%), waarvan EUR 721 miljoen ROM betreft.

Divisie Handel

De omzet van de divisie Handel daalde met EUR 111 miljoen tot EUR 1.270 miljoen. Het deconsolidatie-effect bedroeg EUR 160 miljoen, ten gevolge van het deconsolideren de Interpharm-Groep en de technische handelsbedrijven. Het valuta-effect was EUR 11 miljoen positief. De omzet van Chemische Distributie steeg met EUR 46 miljoen (+10%) naar EUR 509 miljoen. De autonome groei bedroeg EUR 35 miljoen (+7,6%). Het bedrijfsresultaat daalde van EUR 23,5 miljoen in 1999 naar EUR 22,1 miljoen, waarbij tegenover een stijging in Europa een daling in Australië optrad. De Interpharm-Groep is per eind november 2000 overgedragen aan Alliance UniChem. De omzet over de eerste 11 maanden beliep EUR 691 miljoen (geheel 1999: EUR 811 miljoen) en het bedrijfsresultaat over deze periode bedroeg EUR 21,1 miljoen (geheel 1999: EUR 24,6 miljoen).

Medewerkers

Het aantal medewerkers daalde met 1.628 personen tot 10.679. In de gedurende het verslagjaar gedeconsolideerde werkmaatschappijen waren 1.644 personen werkzaam.

Acquisities/Deconsolidaties

In het verslagjaar zijn de volgende bedrijven, met een omzet op jaarbasis van EUR 900 miljoen, gedesinvesteerd:
· Interpharm-Groep

· Internatio Zuid-Afrika

· Carl Osmann

· Cargadoorsactiviteiten

· Sleepmaster

· Blikman & Sartorius

Voorts vonden enkele kleine acquisities plaats met een omzet op jaarbasis van EUR 18 miljoen. Met de verkrijging van deze ondernemingen was een investering gemoeid van EUR 4,3 miljoen.

Strategie

Internatio-Müller heeft een strategisch onderzoek verricht waarbij de vraag centraal stond welke activiteit de beste mogelijkheid biedt voor toekomstige winstgroei en aandeelhouderswaarde. Aan de hand van criteria als marktpositie, aantrekkelijkheid van de markt, synergie, autonome groei, acquisitie mogelijkheden, resultaatsontwikkelingen e.d. is geconcludeerd dat een verdere strategische focus het best kon worden gericht op de divisie Techniek (Imtech). Als gevolg van deze heroriëntatie is in het afgelopen jaar een groot aantal activiteiten gedesinvesteerd zoals de Interpharm-Groep, de havenactiviteiten en de technische handelsondernemingen. Tevens worden voor wat betreft de activiteiten op het gebied van chemische distributie (IMCD) verschillende toekomst perspectieven onderzocht, waarbij haar toonaangevende Europese marktpositie kan worden verzekerd. Met behulp van Arthur D. Little heeft Internatio-Müller in de afgelopen maanden een onderzoek verricht waarbij groeidoelstellingen, groeirichtingen, portfoliosamenstelling, prioriteiten, acquisitiemogelijkheden en profilering zijn vastgesteld, hetgeen de basis was voor het opstellen van een business-plan voor Imtech, dat binnenkort zal worden afgerond. Als System Integrator - met technische dienstverlening in informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, systeemtechnologie en installatietechniek - is het bedrijfsresultaat van Imtech vanaf 1995 autonoom met gemiddeld 12% per jaar toegenomen. De totale groei van het bedrijfsresultaat (inclusief overnames) vanaf 1995 komt uit op gemiddeld 28% per jaar. De autonome omzetgroei in deze periode bedraagt gemiddeld 7% per jaar, terwijl de totale omzet groei op gemiddeld 23% per jaar uitkomt. Met deze groeicijfers behoort Imtech bij de snel groeiende technologie-ondernemingen in Europa met een leidende marktpositie in Nederland, België en Duitsland en basisposities in Engeland en Spanje.

Vanuit de bestaande sterke positie zal Imtech zich richten op verdere verbetering van haar positie door toevoeging van hoogwaardige diensten met een bijbehorende hoge marge op het gebied van:
· Informatie- en communicatietechnologie;
· Ontwerp en advies (engineering);

· Technisch onderhoud en beheer;

· Industriële werktuigbouw

Daarnaast wil Imtech Europees expanderen. Via gerichte acquisities en de combinatie hiervan met bestaande posities zal versterking gerealiseerd worden in Nederland, Duitsland, Engeland en Spanje. Vanuit de bestaande activiteiten in de markten van utiliteit en infra, alsmede vanuit de bestaande technologische competenties informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw zal Imtech bovendien haar snel groeiende positie op de Europese telecommarkt versterken. Acquisities zullen moeten bijdragen aan (autonome) groei, verhoging van de marge en de positionering van Imtech als een sterke Europese speler. De doelstellingen zijn dat niet alleen de huidige omzet van Imtech (EUR 1,3 miljard) in de periode tot en met 2003 zal verdubbelen, maar ook dat de autonome groei van het bedrijfsresultaat op minimaal 10 procent zal blijven, waarbij de doelstelling voor de marge zal liggen op een verhoging van ca. 5% naar 7%. Het bewezen succes van Imtech, de reeds opgebouwde marktposities en de positieve ontwikkelingen in de diverse technologiemarkten in Europa geven het vertrouwen dat deze doelstellingen haalbaar moeten zijn. De beschikbare financiële middelen zullen voor de realisatie van dit plan worden aangewend. Omdat het nettorendement op de liquide middelen voortkomende uit de verkoop van Interpharm onder het niveau van de winstbijdrage van Interpharm ligt, zal tijdelijk een druk op het resultaat plaatsvinden. Wij gaan er vanuit dat het rendement op de herinvesteringen op termijn een bijdrage aan het resultaat zal leveren, die boven die van Interpharm ligt, waarbij het moment van investeren van belang is voor de totale winst van het lopende boekjaar.

Vooruitzichten 2001

Aangezien het bovengenoemde proces gaande is van herinvestering van de uit de deconsolidaties afkomstige middelen, kan geen verwachting worden uitgesproken over het groepsresultaat van 2001 in vergelijking met 2000. Wel verwacht de Raad van Bestuur dat de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen van de huidige activiteiten van zowel de divisie Imtech als de divisie Chemische Distributie in 2001 verder zullen stijgen.

Rotterdam, 20 maart 2001
Raad van Bestuur


FINANCIËLE KALENDER

Algemene Vergadering van Aandeelhouders:24 april 2001

Notering ex-dividend:26 april 2001

Betaalbaarstelling dividend:3 mei 2001

Publicatie halfjaarcijfers 2001:21 augustus 2001Zie website www.i-m.nl voor de tabellen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...