Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 Internatio-Müller

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Bron: Internatio-Müller N.V.
Zoek soortgelijke berichten

Nettowinst 2000 Internatio-Müller : EUR 83,2 miljoen (+29%).

Kernpunten:

 
              Euro     Euro      percentage 
Nettowinst (excl. BBL)   83,2 mln.   + 18,7 mln.  + 29,0 
Nettowinst (incl. BBL)   220,5 mln.  + 136,7 mln.  + 163,1 
Bedrijfsresultaat     125,2 mln.  + 23,7 mln.  + 23,3 
Omzet           2.603 mln.  - 43,0 mln.  - 1,6 
WPA (excl. BBL)      3,14     + 0,63     + 25,1 
Dividend (voorstel)    1,25     + 0,30     + 31,6 
 

Resultaatontwikkeling 2000

Over het afgelopen boekjaar is de nettowinst van Internatio-Müller N.V. gestegen met EUR 136,7 miljoen naar EUR 220,5 miljoen, een toename van 163%. Exclusief buitengewoon resultaat steeg het nettoresultaat in lijn met de eerder uitgesproken verwachting, met EUR 18,7 miljoen tot EUR 83,2 miljoen, een verbetering van 29%. Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen steeg met EUR 27,3 miljoen naar EUR 118,9 miljoen (+29,7%). De belastingdruk nam toe van 28,4% naar 29,8%. Het bedrijfsresultaat nam toe met EUR 23,7 miljoen tot EUR 125,2 miljoen (+ 23,3%). In de tweede helft van het jaar werd een bedrag van EUR 18,1 miljoen ontvangen van de Stichting Centraal Pensioenfonds Internatio-Müller. De winst per aandeel exclusief buitengewoon resultaat bij een met 3,2% verhoogd gemiddeld uitstaand aandelenkapitaal steeg met EUR 0,63 (+25,1%) naar EUR 3,14. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten worden voorgesteld van EUR 1,25, hetgeen een stijging betekent van EUR 0,30 (+31,6%).De pay-out bedraagt hiermede 40% van de netto winst exclusief buitengewoon resultaat. De netto groepsomzet daalde licht met EUR 43 miljoen tot EUR 2.603 miljoen. Na verwerking van het effect van deconsolidaties ten bedrage van EUR 160 miljoen en het valuta-effect van EUR 11 miljoen positief bedroeg de autonome stijging EUR 106 miljoen (4%). De financiële positie is sterk beïnvloed door de deconsolidatie van de Interpharm-Groep. In totaal werd voor alle deconsolidaties een opbrengst behaald van EUR 236 miljoen. Het saldo van boekresultaten van de verkochte ondernemingen en de kosten welke verband houden met de strategische heroriëntering bedroeg EUR 137 miljoen na belastingen. De sterk toegenomen inkomende kasstroom resulteerde in aflossingen van kredieten bij banken en een vermeerdering van liquiditeiten als gevolg waarvan de netto schuldpositie van EUR 37 miljoen omsloeg in een liquiditeitenoverschot van EUR 198 miljoen. De solvabiliteit (groepsvermogen : totaal passiva) nam toe van 0.21 naar 0.38. Het aansprakelijk vermogen : totaal passiva steeg van 0.30 naar 0.47. De rentedekking over het afgelopen jaar bedroeg 18,9 (vorig jaar 8,1).

Divisie Techniek (Imtech)

Imtech behaalde een bedrijfsresultaat van EUR 63,3 miljoen in 2000 ten opzichte van EUR 58,0 miljoen in 1999, een stijging van 9%. Vrijwel alle clusters droegen bij aan de verbetering van het resultaat. De totale omzet van de divisie Techniek groeide met EUR 68 miljoen (+5,4%) tot EUR 1.333 miljoen. Deze groei was vrijwel geheel autonoom. Van deze omzet werd EUR 668 miljoen gerealiseerd in Nederland, EUR 546 miljoen in Duitsland, EUR 91 miljoen in België en EUR 28 miljoen in overige Europese landen. De totale productie nam toe met EUR 61 miljoen (+4,6%) tot EUR 1.379 miljoen, waarvan EUR 587 miljoen betrekking heeft op ROM. De orderportefeuille groeide van EUR 1.574 miljoen tot EUR 1.678 miljoen (+6,6%), waarvan EUR 721 miljoen ROM betreft.

Divisie Handel

De omzet van de divisie Handel daalde met EUR 111 miljoen tot EUR 1.270 miljoen. Het deconsolidatie-effect bedroeg EUR 160 miljoen, ten gevolge van het deconsolideren de Interpharm-Groep en de technische handelsbedrijven. Het valuta-effect was EUR 11 miljoen positief. De omzet van Chemische Distributie steeg met EUR 46 miljoen (+10%) naar EUR 509 miljoen. De autonome groei bedroeg EUR 35 miljoen (+7,6%). Het bedrijfsresultaat daalde van EUR 23,5 miljoen in 1999 naar EUR 22,1 miljoen, waarbij tegenover een stijging in Europa een daling in Australië optrad. De Interpharm-Groep is per eind november 2000 overgedragen aan Alliance UniChem. De omzet over de eerste 11 maanden beliep EUR 691 miljoen (geheel 1999: EUR 811 miljoen) en het bedrijfsresultaat over deze periode bedroeg EUR 21,1 miljoen (geheel 1999: EUR 24,6 miljoen).

Medewerkers

Het aantal medewerkers daalde met 1.628 personen tot 10.679. In de gedurende het verslagjaar gedeconsolideerde werkmaatschappijen waren 1.644 personen werkzaam.

Acquisities/Deconsolidaties

In het verslagjaar zijn de volgende bedrijven, met een omzet op jaarbasis van EUR 900 miljoen, gedesinvesteerd:
· Interpharm-Groep

· Internatio Zuid-Afrika

· Carl Osmann

· Cargadoorsactiviteiten

· Sleepmaster

· Blikman & Sartorius

Voorts vonden enkele kleine acquisities plaats met een omzet op jaarbasis van EUR 18 miljoen. Met de verkrijging van deze ondernemingen was een investering gemoeid van EUR 4,3 miljoen.

Strategie

Internatio-Müller heeft een strategisch onderzoek verricht waarbij de vraag centraal stond welke activiteit de beste mogelijkheid biedt voor toekomstige winstgroei en aandeelhouderswaarde. Aan de hand van criteria als marktpositie, aantrekkelijkheid van de markt, synergie, autonome groei, acquisitie mogelijkheden, resultaatsontwikkelingen e.d. is geconcludeerd dat een verdere strategische focus het best kon worden gericht op de divisie Techniek (Imtech). Als gevolg van deze heroriëntatie is in het afgelopen jaar een groot aantal activiteiten gedesinvesteerd zoals de Interpharm-Groep, de havenactiviteiten en de technische handelsondernemingen. Tevens worden voor wat betreft de activiteiten op het gebied van chemische distributie (IMCD) verschillende toekomst perspectieven onderzocht, waarbij haar toonaangevende Europese marktpositie kan worden verzekerd. Met behulp van Arthur D. Little heeft Internatio-Müller in de afgelopen maanden een onderzoek verricht waarbij groeidoelstellingen, groeirichtingen, portfoliosamenstelling, prioriteiten, acquisitiemogelijkheden en profilering zijn vastgesteld, hetgeen de basis was voor het opstellen van een business-plan voor Imtech, dat binnenkort zal worden afgerond. Als System Integrator - met technische dienstverlening in informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, systeemtechnologie en installatietechniek - is het bedrijfsresultaat van Imtech vanaf 1995 autonoom met gemiddeld 12% per jaar toegenomen. De totale groei van het bedrijfsresultaat (inclusief overnames) vanaf 1995 komt uit op gemiddeld 28% per jaar. De autonome omzetgroei in deze periode bedraagt gemiddeld 7% per jaar, terwijl de totale omzet groei op gemiddeld 23% per jaar uitkomt. Met deze groeicijfers behoort Imtech bij de snel groeiende technologie-ondernemingen in Europa met een leidende marktpositie in Nederland, België en Duitsland en basisposities in Engeland en Spanje.

Vanuit de bestaande sterke positie zal Imtech zich richten op verdere verbetering van haar positie door toevoeging van hoogwaardige diensten met een bijbehorende hoge marge op het gebied van:
· Informatie- en communicatietechnologie;
· Ontwerp en advies (engineering);

· Technisch onderhoud en beheer;

· Industriële werktuigbouw

Daarnaast wil Imtech Europees expanderen. Via gerichte acquisities en de combinatie hiervan met bestaande posities zal versterking gerealiseerd worden in Nederland, Duitsland, Engeland en Spanje. Vanuit de bestaande activiteiten in de markten van utiliteit en infra, alsmede vanuit de bestaande technologische competenties informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw zal Imtech bovendien haar snel groeiende positie op de Europese telecommarkt versterken. Acquisities zullen moeten bijdragen aan (autonome) groei, verhoging van de marge en de positionering van Imtech als een sterke Europese speler. De doelstellingen zijn dat niet alleen de huidige omzet van Imtech (EUR 1,3 miljard) in de periode tot en met 2003 zal verdubbelen, maar ook dat de autonome groei van het bedrijfsresultaat op minimaal 10 procent zal blijven, waarbij de doelstelling voor de marge zal liggen op een verhoging van ca. 5% naar 7%. Het bewezen succes van Imtech, de reeds opgebouwde marktposities en de positieve ontwikkelingen in de diverse technologiemarkten in Europa geven het vertrouwen dat deze doelstellingen haalbaar moeten zijn. De beschikbare financiële middelen zullen voor de realisatie van dit plan worden aangewend. Omdat het nettorendement op de liquide middelen voortkomende uit de verkoop van Interpharm onder het niveau van de winstbijdrage van Interpharm ligt, zal tijdelijk een druk op het resultaat plaatsvinden. Wij gaan er vanuit dat het rendement op de herinvesteringen op termijn een bijdrage aan het resultaat zal leveren, die boven die van Interpharm ligt, waarbij het moment van investeren van belang is voor de totale winst van het lopende boekjaar.

Vooruitzichten 2001

Aangezien het bovengenoemde proces gaande is van herinvestering van de uit de deconsolidaties afkomstige middelen, kan geen verwachting worden uitgesproken over het groepsresultaat van 2001 in vergelijking met 2000. Wel verwacht de Raad van Bestuur dat de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen van de huidige activiteiten van zowel de divisie Imtech als de divisie Chemische Distributie in 2001 verder zullen stijgen.

Rotterdam, 20 maart 2001
Raad van Bestuur


FINANCIËLE KALENDER

Algemene Vergadering van Aandeelhouders:24 april 2001

Notering ex-dividend:26 april 2001

Betaalbaarstelling dividend:3 mei 2001

Publicatie halfjaarcijfers 2001:21 augustus 2001Zie website www.i-m.nl voor de tabellen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie