Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Friesland sluiten gedeelte vaarwegen voor pontveren

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Archief

20-03-2001 Pontveren of Veerponten

G.S. hebben om nautische en veiligheidsreden besloten enkele gedeelten van de druk bevaren waterwegen in Fryslân uit te sluiten voor het aanleggen van pontveren.

Aanleiding
Op het PMkanaal zijn nogal wat pontveren in gebruik zoals in de fietsverbinding Suwald-Garijp, bij Grou naar het eiland De Bird en bij Sneek naar het Starteiland.
In veel provinciale- en gemeentelijke fietspaden zijn routes opgenomen waarbij gebruik wordt gemaakt van veerpontenverbindingen. Bovendien neemt de belangstelling voor dit soort verbindingen nog steeds toe. Zo wordt bij Koevorderhuis een pontveer gepland op het drukst bevaren gedeelte van het PMkanaal. Vanwege de veiligheid voor de scheepvaart, bemanning en passagiers, is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen in de randvoorwaarden voor het al of niet toestaan van pontverbindingen op de Friese vaarwegen.

Veerpont of pontveer
Van Dale geeft de volgende definities:
Veerpont = 'een vaartuig om personen en voertuigen mee over te zetten' Pontveer = 'de plaats waar een veerpont oversteekt en ook de dienst van een veerpont'.

Regelgeving
Een schip dat regelmatig het vaarwater oversteekt heeft geen vergunning of toestemming van de vaarwegbeheerder nodig. Maar, als dat schip bedrijfsmatig personen en voertuigen vervoert,moet men zich houden aan de Binnenschepenwet. Die wet heeft echter alleen betrekking op de inrichtingseisen van het vaartuig en de vakbekwaamheid van de schipper.

Een veerpont is een schip en de beheerder kan het oversteken dus niet verbieden. Wel kan de beheerder, als dat nodig is, de aanleg van veerstoepen of - havens langs of in de oever tegenhouden door de benodigde ontheffing te weigeren.

Nautische en veiligheidsaspecten
Op drukke vaarwegen, zoals het PMkanaal, het Van Harinxmakanaal, de Vaarweg naar Drachten en het Johan Frisokanaal, heeft een veerpont weinig (voorrangs)rechten en veel (uitwijk)plichten en is de oversteek daardoor vaak een risicovolle manoeuvre doordat deze vaarwegen worden bevaren door plezier- zowel als de grote beroepsvaart.

Voor het onderhouden van een pontveer zijn doelmatige aanlandingsplaatsen vereist. Het veilig afmeren en gemeerd houden van het vaartuig zodat de klant veilig op en af kan rijden, vraagt een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden.

De maatregelen
Om de risico's op de drukst bevaren vaarwegen zoveel mogelijk te beperken wordt een aantal plaatsen aangewezen waar geen pontveren langs de oever worden toegestaan en een vergunningaanvraag dus zal worden geweigerd.

Het Prinses Margrietkanaal,
Driehuistersloot - tot sluis Terherne
Kruiswater Sneek - tot Nauw van de Brekken
Oudhof - tot Janesloot
Teroele - tot Follegasloot
Langesloot - tot de Voorhaven Lemmer

Van Harinxmakanaal:
Tj.Hiddessluizen - tot Oostpoort
Zwaaikom Franeker - tot Salverdervaart
Verbindingskanaal - tot Nauwe Greuns

Vaarweg naar Drachten:
Hooidamsloot - tussen Kruisdobbe en Wijde Ee

Johan Frisokanaal:
Jeltesloot - tussen Heegermeer en Prinses Margrietkanaal.

Nummer : 053
Datum : 20 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie