Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidiëring Stichting Indicatie Orgaan Den Haag

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

2001-03-20: Subsidiëring Stichting Indicatieorgaan Den Haag

Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de Stichting Indicatie Orgaan Den Haag (SIO) subsidie te verlenen voor het jaar 2001. SIO krijgt hiermee de middelen om haar verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling voor onder andere thuiszorg, verpleging en verzorging op zich te kunnen nemen. De uitvoering van deze indicaties wordt door SIO ondergebracht bij het Indicatiebureau van de GGD. De organisatie van de indicatiestelling wordt vastgelegd in formele overeenkomsten tussen de gemeente Den Haag, SIO en het Indicatiebureau van de GGD. De subsidiëring van SIO en de daaraan gekoppelde overeenkomsten zijn een belangrijke stap naar een efficiënte en integrale aanpak van de indicatiestelling. Het gaat om een subsidiebedrag van ruim f. 5 miljoen.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verplicht de gemeente een onafhankelijk indicatieorgaan in te stellen en in stand te houden. De gemeente heeft in 1997 SIO opgericht. Dit orgaan is wettelijk verantwoordelijk voor de indicatiestelling met betrekking tot de AWBZ-zorg (thuiszorg, verpleging en verzorging). De rechtstreekse subsidiëring van SIO verleent dit orgaan de instrumenten om het proces van indicatiestelling effectief aan te kunnen sturen. De subsidieverstrekking aan SIO vindt plaats op basis van het SIO bedrijfsplan 2001.

Wethouder Jetta Klijnsma (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) is met SIO overeengekomen dat het verlenen van subsidie gekoppeld wordt aan het sluiten van overeenkomsten tussen de partijen. In een (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen de gemeente en SIO zijn de voorwaarden voor subsidiëring nader geregeld. In een (privaatrechtelijke) overeenkomst van opdracht tussen SIO en het Indicatiebureau wordt de wijze van uitvoering, het regelmatig procedureel en inhoudelijk overleg op managementniveau en gestructureerde informatievoorziening tussen het Indicatiebureau en SIO vastgelegd. Na ondertekening van de overeenkomsten krijgt SIO met terugwerkende kracht per 1 januari 2001 subsidie voor het jaar 2001.

De raadscommissie WVE bespreekt het raadsvoorstel op 28 maart aanstaande.

20 maart 2001

last update: 20 maart 2001 ;pag.: 6493; auteur: 77 20 maart 2001 - pag. 6493 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie