Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenwerking zorginstellingen en sociale werkvoorziening

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

PERSBERICHT NOSW-VGN

samenwerking zorginstellingen en sociale werkvoorziening Utrecht, 20 maart 2001

Intentieverklaring VGN en NOSW:
Overbruggen kloof betaalde en onbetaalde arbeid leidt tot samenwerking zorginstellingen en SW-bedrijven

De brancheorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)en de nationale koepel van SW-bedrijven NOSW (Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening), willen de toenemende samenwerking tussen SW-bedrijven en dag- en activiteitencentra voor gehandicapten ondersteunen en stimuleren door het ondertekenen van een intentieverklaring. Deze ondertekening zal plaatsvinden op 23 maart aanstaande, te Utrecht. De VGN en het NOSW streven naar uitbreiding dan wel intensivering van de samenwerking, waarbij de expertise van beide organisaties wordt benut om een passende oplossing te bieden aan clinten met een hulpaanvraag op het raakvlak van zorg en arbeid. Waar thema's beide organisaties raken zullen de VGN en het NOSW zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken.

Mensen met een handicap zijn gebaat bij het vinden van passend werk of een andere vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding. De nieuwe Wet sociale werkvoorziening (nWsw), die ruim drie jaar geleden van kracht werd, regelt formeel dat mensen recht hebben op de voorziening waarvoor zij zijn geïndiceerd. Door afstemming van de toelatingscriteria is er, althans op papier, sprake van een naadloze overgang van SW-bedrijf naar dag- of activiteitencentrum. Formeel lijkt dit goed geregeld, maar de praktijk wijst vaak anders uit. Ondanks de naadloze overgang in doelgroepcriteria bestaan er, vanuit het perspectief van de cliënt, onnodige schotten tussen de voorzieningen. Niet alleen de wachtlijsten zijn hier debet aan, maar ook de verschillende financieringswijzen, de afzonderlijke indicatiestellingsprocedures en het feit dat de regelgeving afkomstig is vanuit verschillende ministeries.

In november 2000 bevestigden de bewindslieden van de betrokken departementen, VWS-staatssecretaris Vliegenthart en SZW-minister Vermeend, in een brief aan de kamer dat de in de wet beoogde aansluiting in de praktijk nog te wensen over laat. Er zijn diverse maatregelen aangekondigd om de drempels weg te nemen, onder meer via het aanpakken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg.

In afwachting van deze maatregelen heeft de praktijk inmiddels aangetoond dat SW-bedrijven en dag- en activiteitencentra lokaal en regionaal veelvuldig samenwerken aan oplossingen waardoor voor de clinten een passend aanbod op het gebied van arbeid of zorg binnen bereik komt. Een inventarisatie van de VGN heeft deze ontwikkeling vorig jaar bevestigd. De samenwerking tussen dagcentra en SW-bedrijven kan bijvoorbeeld bestaan uit het organiseren van een zogenaamde 'tussenvoorziening' waar aan mensen passend werk wordt geboden, het oprichten van een begeleidingsorganisatie ten behoeve van begeleid werken, dan wel uit projectmatige samenwerking.

De VGN en het NOSW beschouwen de groeiende samenwerking in de praktijk dan ook als een positieve ontwikkeling. Dankzij deze samenwerking kan aan cliënten niet alleen een passende vorm van dagbesteding worden geboden, maar vindt ook 'ontschotting' plaats en worden bovendien de kansen op het vinden van regulier werk voor mensen met een handicap vergroot. Door het ondertekenen van de intentieverklaring wordt deze samenwerking ondersteund.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie