Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie wil 4000 extra woningen in Drenthe

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Gemeenten moeten woonplan maken
Provincie wil 4000 extra woningen in Drenthe

Assen, 20 maart 2001
Persberichtnummer 01-025Voor bijzondere groepen op de woningmarkt wil de provincie Drenthe, naast de bestaande aantallen, 1.650 woningen extra bouwen tot en met 2004. Dat staat in de nota Wonen. Ook voor de periode 2005 tot en met 2010 komt er extra capaciteit beschikbaar. Dan gaat het om 2.350 extra woningen om knelpunten op de woningmarkt op te lossen. Door deze impuls kunnen in Drenthe de komende tien jaar 20.000 woningen worden gebouwd, 4000 meer dan aanvankelijk in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) was voorzien. De 'knelpuntenpot' van 1.650 woningen tot en met 2004 is bestemd voor specifieke groepen op de woningmarkt. Het gaat met name om bijzondere woonvormen voor ouderen, beschut wonen voor jongeren, woningen in industrieel erfgoed, woningen in boerderijen in het buitengebied en woningen voor starters op de woningmarkt.

In het Provinciaal Omgevingsplan zijn de uitgangspunten omschreven voor het uitbreiden van steden en kernen. In het POP staat dat de provincie Drenthe met aantallen woningen en contouren de uitbreiding van de woningbouw wil sturen. In overleg met de 12 gemeenten, woningbouwcorporaties, marktpartijen en burgers wil de provincie bekijken of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan woonwensen.

Gemeenten moeten bij woningbouwplannen inzichtelijk maken hoe zij invulling geven aan uitgangspunten voor duurzaamheid en landschappelijke inpasbaarheid. Vóór 1 januari 2002 kunnen gemeenten een woonplan indienen, waarin zij oplossingen aandragen voor knelpunten op de lokale woningmarkt. De provincie Drenthe stelt informatie, kennis en menskracht ter beschikking aan gemeenten die een woonplan willen ontwikkelen. Naast oplossingen voor de knelpunten op de korte termijn, de periode 2002-2004, is ook een doorkijk naar de langere termijn tot 2010 van belang.

De woningmarkt in Drenthe is nu ontspannen. In de steden en in de centra van hoofdkernen is evenwel een tekort aan koopwoningen en appartementen. Tegelijkertijd zijn er overschotten op de woningmarkt in de sociale huursector. In alle gemeenten in Drenthe ligt een opgave om te komen tot een herstructurering van naoorlogse woonwijken en de centrumwoonmilieus.

Voor de periode tot en met 2010 zijn 20.000 woningen nodig om de bevolkingsgroei op te vangen. Dat zijn 4.000 woningen meer dan de cijfers die in het POP zijn genoemd. De provincie wil nu 4.000 woningen inzetten als "knelpuntenpot". Daarnaast ligt er een opgave voor de sloop en vervangende nieuwbouw in bestaande woonwijken van 9.000 woningen.

De provincie vindt de woningbouw voor gehandicapten, de verbouwing van boerderijen binnen de kernen tot wooneenheden, het vervangen van gesloopte woningen, renovatie en vervangende nieuwbouw van tehuizen van groot belang. De bouw van deze woningen telt niet mee in de aantallen nieuwbouw van het POP.

Het college van GS wil de nota Wonen in oktober 2001 definitief vaststellen. Voor die tijd is er overleg met betrokkenen en is er gelegenheid tot inspraak.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie