Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen 20 maart 2001

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst van GS van 20 maart 2001 - Besluitenlijst nr. 10
1. GS stemmen in met het projectplan 2001 van vervoermanagement. Het betreffen diverse projecten, die worden uitgevoerd door het Vervoer Coordinatie Centrum (VCC) Noord-Nederland voor een bedrag van 125.000,-. Tevens hebben GS de eindrapportage van de publiekscampagne carpooldate vastgesteld.

2. In een brief aan de statencommissie Bestuur en Financien informeren GS hen over de resultaten van de toetsing van de voorwaarden van het PS-besluit over de beschikbaarstelling van 5 miljoen voor het Euroborgstadion. Conclusie van deze toetsing is dat aan de door de provincie gestelde voorwaarden (een financieel gezond perspectief van FC Groningen en baten voor de hoofdgebruiker) is voldaan, zodra de gemeenteraad van Groningen het derde go-besluit heeft genomen.

3. GS hebben het rapport "De luchtkwaliteit in het Eemsmondgebied" vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.53,d.d. 20-03-01.

4. GS hebben de concept-beleidsnotitie Mondiale Bewustwording vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.54, d.d. 20-03-01.

5. GS hebben het uitwerkingsplan Blauwe Stad 2000 van de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland grotendeels goedgekeurd.
6. GS hebben besloten een subsidie van 3.000,- te verlenen aan het Samenwerkingsverband Avifauna en F.F.F. voor de organisatie van de internationale Wader Study Group in het Kollumeroord. De resultaten en conclusies van deze bijeenkomst leveren een belangrijke bijdrage aan het provinciale natuurbeleid en het provinciale Biologisch meetnet.

7. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Stichting Streekeigen Product Nederland voor het project "maak je streek eigen, streekproducten, vermarkten en professionalisering" af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.
8. GS hebben besloten een subsidie van 3.000,- te verlenen aan het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen voor een enquête waarin het gebruik van het Nedersaksisch in het gehele taalgebied in kaart wordt gebracht. De uitkomsten vormen een belangrijk gegeven binnen het erkenningsstreven van het Nedersaksisch onder hoofdstuk III van het Europees handvest voor minderheidstalen.

9. GS hebben besloten een subsidie van 75.000,- te verlenen aan de Stichting Borg Verhildersum voor de organisatie van een drietal tentoonstellingen op verschillende lokaties rond Willem van de Velde de Oude. Het bedrag is bestemd voor publiciteits- en promotiekosten om jongeren voor het onderwerp te interesseren.
10. GS hebben besloten het wijzigingsplan van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Leek ten behoeve van de oprichting van een gemaaltje in de polder De Dijken te Boerakker goed te keuren.

11. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het Samenwerkingsverband Mondiaal Podium Noord-Nederland voor het project "Mondiaal Podium" af te wijzen. Bij eerdere aanvragen is reeds afgesproken dat het COS deze activiteiten op moet nemen in haar structurele kosten.

12. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Stichting Recreatieve Natuurvoorzieningen Beerta voor de realisering van een speeltuin in Beerta af te wijzen, omdat er geen kredieten zijn van waaruit dergelijke kosten gefinancierd kunnen worden.
13. GS hebben besloten een subsidie van 6.000,- te verlenen aan Stichting Loopcircuit Noord-Groningen voor het Noorderloopcircuit 2001. Het loopcircuit betreft 12 wedstrijden voor diverse doelgroepen in verschillende gemeenten in de provincie Groningen.
14. GS hebben besloten een subsidie van 500,- te verlenen aan de Stichting Ultraloop Winschoten voor recreatieve onderdelen van de Ultraloop Winschoten.

15. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het museum Slag bij Heiligerlee voor de aankoop van een schilderij af te wijzen, omdat de provincie geen regelingen kent voor het ondersteunen van aankopen door musea.

16. GS hebben besloten een subsidie van 25.000,- te verlenen aan de gemeente Pekela voor het project "Begeleiding starters bedrijfsverzamelgebouw".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie