Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Celkerntransplantatie als uitzonderlijke kiembaantherapie

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gezondheidsraad

PERSBERICHTCelkerntransplantatie als uitzonderlijke kiembaantherapie

In een vandaag verschenen advies aan de Minister van VWS wijst de Gezondheidsraad op mogelijkheden om via celkerntransplantatie het doorgeven van (de aanleg voor) bepaalde erfelijke ziekten aan het nageslacht te voorkomen. Het advies bevat een inventarisatie van de methodologische, ethische en juridische vragen die deze techniek oproept. De tijd voor onderzoek, laat staan toepassing, bij de mens is nog niet rijp. Er is echter een zwaarwegend gezondheidsbelang in het geding.

Het overgrote deel van het erfelijk materiaal in een lichaamscel bevindt zich in de celkern. Buiten die kern is nog een klein aantal genen te vinden in de zogeheten mitochondriën: celdeeltjes die onmisbaar zijn voor de cellulaire energievoorziening. De overerving van die mitochondriale genen loopt uitsluitend via de moederlijke lijn en dat geldt dus ook voor bepaalde erfelijke ziekten die voortvloeien uit mutaties in die genen.

Het feit dat de genen in kwestie zich niet in de celkern bevinden, maakt mogelijkheden denkbaar om het doorgeven van (de aanleg voor) mitochondriale aandoeningen aan het nageslacht uit te sluiten. De hiervoor in principe geschikte techniek staat bekend als celkerntransplantatie. Deze techniek komt neer op overbrenging van de kern van een mitochondriaal aangedane eicel naar een van zijn kern ontdane gezonde donor-eicel, gevolgd door in-vitrofertilisatie (IVF). Er is ook een variant denkbaar, waarbij eerst IVF en dan celkerntransplantatie plaatsvindt. Als langs deze weg een kind geboren wordt, heeft dat de erfelijke eigenschappen van beide ouders, maar niet de mitochondriale afwijking van de moeder.

Wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en de veiligheid van celkerntransplantatie heeft tot dusverre slechts op beperkte schaal en uitsluitend bij cellijnen en proefdieren plaatsgevonden. Hoewel tot nu toe van schadelijkheid niets is gebleken, is nog veel onderzoek nodig. Ook noopt het vraagstuk van de ethische aanvaardbaarheid tot diepgaand beraad, onder meer in samenhang met discussies over thema's als embryo-onderzoek en kiembaanmodificatie. Voor de stap naar onderzoek bij de mens is het dus nog te vroeg.

De Gezondheidsraad vindt dat met de beantwoording van de aangeduide vragen een zwaarwegend gezondheidsbelang is gediend en vraagt daarbij ook aandacht voor de wettelijke kanten. Zo bevat het recente wetsvoorstel inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's een verbod op kiembaanmodificatie. Dat verbod geldt het aanbrengen van wijzigingen van het erfelijke materiaal in de kern van kiembaancellen. Omdat bij celkerntransplantatie dat erfelijk materiaal onverlet blijft, biedt het wetsvoorstel dus ruimte voor de hier besproken techniek. Moeilijker ligt de zaak echter met betrekking tot het eveneens voorziene verbod op reproductief kloneren en met het nog voor ten minste drie jaar geldende verbod op het doen ontstaan van menselijke embryo's ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De aan de wetsartikelen te geven interpretatie zal bepalend zijn voor de mogelijkheden om de celkerntransplantatietechniek te ontwikkelen en uiteindelijk in toepassing te brengen.

Nadere inlichtingen verstrekken dr PA Bolhuis, tel (070) 340 77 17, e-mail (pa.bolhuis@gr.nl), en dr WJ Dondorp, tel (070) 340 65 75, e-mail (wj.dondorp@gr.nl).

Datum: 20 maart 2001reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie