Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak voorzitter LBR 'School Zonder Racisme'

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Anti Racisme Informatie Centrum

School Zonder Racisme

Brussel, 21 maart 2001

Geachte toehoorders,

Ik wil op de eerste plaats onze Belgische gastheren bedanken voor het innovatieve initiatief tot School Zonder Racisme dat zij namen in 1988. Een briljant idee.

Briljant, omdat het tegemoetkomt aan het veel uitgesproken idee van beleidsmakers, politici, pedagogen, ouders en andere betrokkenen- dat er in het onderwijs structureel aandacht moet zijn voor het tegengaan van ongelijkheid, vooroordelen en racisme.

Briljant ook omdat het School Zonder Racisme concept in de praktijk zoveel mogelijkheden en handvatten biedt.

Daarvoor dank ik onze gastheren.

Het concept van School Zonder Racisme zou ik kort willen samenvatten als: met een betrokken schoolbevolking aandacht hebben voor het voorkomen en tegengaan van racisme met alle mogelijkheden die de school daartoe biedt. Dus in de lessen en bij schoolactiviteiten, maar ook bij de samenwerking met ouders en het personeelsbeleid.

Het is niet verbazingwekkend dat al snel bleek dat School Zonder Racisme internationale potentie heeft. Ook in andere Europese bestaat het besef dat het onderwijs belangrijk is voor de vorming van normen en waarden en het aanleren van communicatieve vaardigheden en omgangsvormen waarmee de jongste generaties hun weg zullen vinden in de in Europa totstandgekomen multiculturele samenleving.

In Nederland, maar ook in andere Europese landen, vond School Zonder Racisme navolging. Ik verzoek u mij, als Nederlander, toe te staan dat ik mij even tot het Nederlandse vervolg beperk. In de Nederlandse situatie bleek dat School Zonder Racisme heel goed mensen kan enthousiasmeren. Momenteel zijn in ons kleine land 85 scholen een School Zonder Racisme. Ook bleek echter dat School Zonder Racisme eigenlijk pas goed tot zijn recht kan komen wanneer het project professioneel wordt aangepakt. School Zonder Racisme moet niet op de eerste plaats worden getrokken door kleine groepjes enthousiaste mensen, maar een vaste plek verwerven binnen het onderwijs. Professionele middelen moeten als peilers onder het project geplaatst worden. Ik noem er enkele, die naar mijn mening noodzakelijk zijn:
* De School Zonder Racisme methode, het aanbod voor de scholen, moet worden vastgelegd op een voor de scholen toegankelijke manier. In Nederland is hiervoor de School Zonder Racisme informatieklapper ontwikkeld.

* Met behulp van folders of muurkranten moet het project School Zonder Racisme eenvoudig bij leerlingen en leraren onder de aandacht worden gebracht.

* Een goede website is noodzakelijk. Voor het geven van informatie. Als helpdesk voor scholieren die bijvoorbeeld een werkstuk willen schrijven. Maar ook om lesmaterialen onder de aandacht te brengen en als hulpmiddel voor internationale communicatie en samenwerking.

* Een aanbod van lesmaterialen en van op het onderwijs gerichte workshops, projecten en theaterproducties waaruit School Zonder Racisme scholen kunnen kiezen. In Nederland heeft dit aanbod de internationale naam SZR-on the road gekregen. Vanzelfsprekend moet dit aanbod jaarlijks worden vernieuwd.

* Een aanbod voor verschillende niveaus en leeftijdsgroepen. In Nederland wordt nu hard gewerkt, in samenwerking met onderwijzers en materiaalontwikkelaars, aan de School Zonder Racisme methodiek voor het basisonderwijs. SZR voor het basisonderwijs zal in Nederland dit jaar van start gaan.

* Samenwerking met regionale partners omdat zij bij sommige projecten meer voor scholen kunnen betekenen dan de landelijke organisatie.

* Samenwerking met landelijk partners omdat dat de deskundigheid en de breedte van het aanbod van School Zonder Racisme kan verbreden. In Nederland is School Zonder Racisme ondergebracht bij het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie.

Vandaag wordt, wederom in België, het startschot gegeven voor School Zonder Racisme Europa. Ik heb er vertrouwen in dat wij nu, opnieuw, getuige zijn van een succesvol begin. De eerste stap naar samenwerking met goede partners in verschillende Europese landen in navolging van België, Spanje en Nederland. Een eerste stap naar een vaste, geprofessionaliseerde structuur voor School Zonder Racisme in Europa.

De voordelen van Europese samenwerking zijn evident, denk alleen al aan de uitwisseling van goede, beproefde ideeën en materialen en mogelijkheden tot internationale uitwisseling en communicatie, bijvoorbeeld van leerlingen via websites en e-mail.

Ik wil School Zonder Racisme Europa hartelijk danken voor de uitnodiging om deel uit te maken van het bestuur van SZR-Europa. Ik vind het een hele eer om, als voorzitter, tot dit bestuur toe te treden.

Tenslotte hoop ik dat deze dag evenveel betekent als het vastschroeven van een School Zonder Racisme bordje op een school. Het enthousiaste begin van een veelomvattend programma dat vele generaties meegaat. De opbouw en uitbouw van een professioneel netwerk School Zonder Racisme in Europa.

Ik dank u voor de aandacht, Gilbert Wawoe (voorzitter LBR).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie