Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Slotverklaring overleg economische situatie Antillen

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotverklaring politiek overleg over de economische situatie in de Nederlandse Antillen

Een publicatie bij het onderwerp Nederlands beleid 21 maart 2001
Op 21 maart 2001 vond overleg plaats tussen Staatssecretaris De Vries, en Minister Camelia-Römer over de economische situatie in de Nederlandse Antillen en het streven van beide landen om, parallel aan het IMF traject en de inzet van de Wereldbank en de FIAS, snel tot een Samenwerkingsprogramma Duurzame Economische Ontwikkeling te komen. Dit programma is gericht op versterking van de economische structuur en een economisch herstel op korte termijn. De Minister van Economische Zaken en Nationaal Herstel gaf een presentatie van haar beleid dat gericht is op hervormingen en flexibilisering van economische structuren enerzijds en facilitering van de economische beleidskeuzes van de Eilandgebieden anderzijds.
De Staatssecretaris gaf blijk van waardering voor de voortgang die is geboekt door de Antilliaanse Regering. Van Nederlandse zijde is reeds in januari 2001, tijdens het overleg tussen de Staatssecretaris en de regering van de Nederlandse Antillen, aangegeven graag mee te werken aan de totstandkoming van een Samenwerkingsprogramma voor Duurzame Economische Ontwikkeling. De Staatssecretaris toonde zich verheugd dat de Nederlandse Antillen het Economische Programma half april zullen afronden. Hiernaast zijn andere maatregelen geïnventariseerd die snel tot positieve resultaten zouden kunnen leiden.
Ten einde op korte termijn de Antilliaanse economie te versterken is het volgende afgesproken:


* Afronding van het meerjarig Economische Programma van de Nederlandse Antillen dat zal zijn opgebouwd uit een algemeen deel, een deelprogramma voor het Land en - aangezien het economisch beleid primair een eilandsverantwoordelijkheid is - vijf deelprogrammas voor de Eilandgebieden. Om dit proces te helpen faciliteren zal, met Nederlandse financiering een consultant worden aangetrokken.

* Op basis van het hierboven beschreven programma zal hierna een workshop op ambtelijk niveau plaatsvinden waarin Land, Eilandgebieden en Nederland zullen participeren ter voorbereiding van het politiek overleg. Tijdens de workshop zal, op basis van het Antilliaanse Economische Programma, het Wereldbankrapport en de uitgangspunten van het Nederlandse samenwerkingsbeleid de concrete invulling van de economische samenwerkingsrelatie worden voorbereid.

* Na afronding van de workshop zal eind april politiek overleg plaatsvinden. Het doel van deze bijeenkomst is te besluiten over een samenwerking op het gebied van Duurzame Economische Ontwikkeling.

* Parallel aan bovenstaande is Nederland bereid tot intensief overleg op ambtelijk niveau, om op deze wijze tot een versnelde behandeling van financieringsverzoeken te komen die passen binnen het economisch programma. De financieringsverzoeken die uitvoeringsgereed zijn en bijdragen aan de werkgelegenheid hebben hierbij de voorkeur. De financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar binnen de reguliere begroting. Beschikbaarstelling van extra middelen kan geschieden op basis van advisering door het IMF, na het bereiken van een akkoord voor een aanpassingsprogramma voor 2001.

* Staatssecretaris De Vries heeft zich persoonlijk bereid verklaard te bemiddelen bij de toegang tot Europese Ontwikkelingsfondsen en de Europese Investeringsbank.

De inzet van Wereldbank en FIAS is door de Nederlandse Antillen als zeer waardevol ervaren. De Minister van Economische Zaken heeft verklaard dat het overleg met de Wereldbank van 17 maart tot een vervolgopdracht zal leiden. Hiertoe zullen de Nederlandse Antillen na overleg met de Eilandgebieden een formeel verzoek aan de Wereldbank richten. Nederland is bereid de inzet van de Wereldbank en/of de FIAS ook in de vervolgfase te financieren.

Op 5 en 6 april aanstaande zal door de OESO een conferentie in de Nederlandse Antillen worden georganiseerd hetgeen zal bijdragen aan het imago van de Antillen voor buitenlandse investeerders.

Op basis van de ontvangen profielschets en terms of reference voor de gevraagde technische bijstander zal het Departement van Economische Zaken een keuze maken uit de reeds voorgelegde kandidaten. Een van de belangrijkste taken voor deze econoom zal zijn het opstellen van een plan van aanpak voor de komende twee jaar, en het opstellen van een schema voor additionele korte termijn adviseurs waaronder experts op het gebied van de mededingingswetgeving ook vanuit de regio.

Nederland ziet mogelijkheden voor instrumenten die zouden kunnen worden ingezet om de samenwerking tussen Nederlandse en Antilliaanse bedrijven te stimuleren. Wat betreft het bevorderen van de export en investeringen van Antilliaanse bedrijven in derde landen wordt gekeken of uitbreiding van het Programma Economische Samenwerkingsprojecten mogelijk is.
Nederland is daarnaast bereid om de
exportkredietverzekeringsfaciliteiten open te stellen voor bedrijven op de Nederlandse Antillen.

Relevante links:
Economisch programma voor Nederlandse Antillen ontwikkelen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie