Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agalev wil meer niet-Belgen laten werken bij de overheid

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 20 maart 2001.

21 maart, internationale dag tegen het racisme: laat meer allochtonen werken!


21 maart, internationale dag tegen is het racisme is traditioneel een dag van goede voornemens voor mensen die een aanzienlijk deel van de bevolking uitmaken maar omwille van hun afkomst nog altijd gediscrimineerd worden. Agalev en Ecolo vragen onder het motto: "meer werk dan werkwoorden" aandacht voor volgende punten.


1. Om meer niet-Belgen bij de overheid aan het werk te kunnen zetten zullen Agalev en Ecolo deze week in de senaat een wetsvoorstel indienen om het artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel van de Grondwet te wijzigen. De tekst van artikel 10 stelt dat enkel de Belgen voor burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar zijn. Artikel 10, tweede zinsdeel van de Grondwet is intussen voor herziening vatbaar verklaard. Het wetsvoorstel houdt daarom in dat behalve voor de specifieke functies zoals de functie met de uitoefening van het openbaar gezag en met de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de algemene belangen van de Staat of van een ander publiekrechtelijk lichaam, de nationaliteitsvereiste voor openbare ambten vervallen.


2. De Minister van Arbeid en tewerkstelling en de minister van ambtenarenzaken dienen een gelijke kansen-plan voor allochtonen in de overheidsdiensten te ontwikkelen in navolging van het bestaande KB tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten. Een dergelijke plan moet een analyse bevatten van de bestaande situatie, de doelstellingen en van de te ondernemen acties waarbij een timing wordt voorzien.
Op Vlaams niveau heeft Minister Vogels wel deze coördinerende functie opgenomen voor de Vlaamse administratie.

Vele allochtonen bezitten al de Belgische nationaliteit, maar toch is het schrijnend als men de aanwezigheid van de allochtonen in de overheidsdiensten bekijkt.
De overheidsdiensten hebben bovendien een belangrijke rol te vervullen in het integratiebeleid zoals aanwerving bij de politie, gemeentelijke loketdiensten, enz.

Ook de privé-sector heeft verantwoordelijkheden wat het voeren van een diversiteitsbeleid betreft, maar in de eerste plaats is het toch wel de overheid die een voorbeeldfunctie terzake dient te vervullen.

Ten slotte dragen ook de vakbonden een grotere verantwoordelijkheid voor het stimuleren van een diversiteitsbeleid zowel in eigen schoot als de overheids-en privé instellingen.


3. De Omzendbrief van 27 mei 1997 waarbij de aanwerving van de allochtonen in overheidsdiensten kan gerealiseerd worden via contractuele aanwervingen, dient beter uitgevoerd te worden. Overeenkomstig deze omzendbrief dienen de provincies, gemeenten en OCMW's hun regelgeving aan te passen waarin zij duidelijk stellen welke vaste statutaire betrekkingen uitsluitend voor Belgen toegankelijk zijn, welke voor de EU-burgers en de contractuele betrekkingen voor de allochtonen.
Recent moesten we vaststellen dat deze omzendbrief nog steeds niet is omgezet in regels door een aantal besturen. Het geval met de Chinese redster die terecht contractueel tewerkgesteld werd door de gemeente Merelbeke in het gemeentelijk zwembad werd ten onrechte als niet wettelijke aanwerving beschouwd door het Provinciebestuur, als toezichthoudende overheid. We roepen de verschillende overheden op om de uitvoering van de desbetreffende Omzendbrief te realiseren. Onze lokale mandatarissen (gemeentelijk als provinciaal) zullen de toepassing ervan nagaan.


4. Overeenkomstig de wet die de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten van de allochtonen regelt, dient er nog een uitvoeringsbesluit genomen te worden waarin de discriminatie op vlak van de beroepskaarten voor de zelfstandige allochtonen zal worden weggewerkt. Dit dient zo snel mogelijk te worden gerealiseerd.

Meryem Kaçar, Senator
Fauzaya Talhaoui, Federaal Volksvertegenwoordiger
Ria Van Den Heuvel, Vlaams Volksvertegenwoordiger


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail (pers@agalev.be)

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: (pers@agalev.be)
agalev homepage : www.agalev.be/
persteksten : www.agalev.be/pers/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie