Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetenschapsagenda Universiteit Leiden 21- 31 maart 2001

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 21- 31 maart 2001

woensdag 21 maart 15.15 uur

promotie M.H.A.M. Veltrop
faculteit Geneeskunde*

titel Initiation of coagulation in bacterial endocarditis
promotor prof.dr. J.T. van Dissel

woensdag 21 maart 16.15 uur

promotie A.P.M. Langeveld
faculteit Geneeskunde*

titel Adductor spasmodic dysphonia

promotor prof.dr. R.J. Baatenburg de Jong

woensdag 21 maart 18.45-20.15 uur
Studium Generale-lezing in de serie 'Multifocus op migratie'
spreker Paolo de Mas, Sociale Geografie Universiteit van Amsterdam
titel Migratie gezien vanuit mediterraan perspectief plaats Cleveringaplaats 1, gebouw 1175, zaal 005 Sinds de vorige eeuw emigeren veel inwoners van de landen rondom de Middellandse Zee naar Noordwest-Europa. Maar sinds kort zijn Spanje, Italië, Portugal en Griekenland zelf immigratieland geworden. Paolo de Mas gaat in op de gevolgen daarvan. Ook besteedt hij aandacht aan de relatie tussen de Europese Unie en de mediterrane niet-lidstaten tegen de achtergrond van het streven van de EU naar open markten en gesloten grenzen. Dit laatste wordt specifiek belicht vanuit Marokkaans en Turks standpunt.
Informatie: Studium Generale, 071-527 7283; e-mail (hd.papma@ics.leidenuniv.nl)

woensdag 21 maart 20.00 uur
winteravonddebat Haagse vestiging

titel DNA 66
deelnemers mr. Thom C. de Graaf, fractievoorzitter D66, en prof.dr. Ronald H.A. Plasterk, hoogleraar ontwikkelingsgenetica Universiteit Utrecht
o.l.v. Jan Schinkelshoek, voormalig hoofdredacteur Haagsche Courant plaats Sociëteit De Witte, Plein 24 te Den Haag Met de resultaten van het Humane Genoom Project kunnen betere diagnoses van ziektes als diabetes, depressie en osteoperose gesteld worden. Ook de ontwikkeling van therapieën en medicijnen krijgt daardoor een nieuwe impuls. De volgende stap kan zijn het voorkomen en genezen van ziektes. Zelfs het repareren van defecte genen in kiembaancellen - en daarmee het 'maken' van gezonde, mooie en intelligente baby's - behoort tot de mogelijkheden. Biotechnologische en biofarmaceutische bedrijven slaan munt uit deze wetenschappelijke doorbraken. Maar moet of mag alles wat kan? Hierover wordt vanavond een debat gevoerd op het snijvlak van biotechnologie, ethiek en politiek.
De toegang is gratis, reserveren is noodzakelijk, telefoon 070 381 96 34 of 070 314 01 22; e-mail: (info@campusdenhaag.nl)

donderdag 22 maart 14.15 uur

promotie B. Riedmüller
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel Activation barriers in gas-surface reactions promotoren prof.dr. A.W. Kleyn en prof.dr. R.A. van Santen

donderdag 22 maart 15.15 uur

promotie I.M. Krab
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel Functional studies of elongation factor Tu from Escherichia coli
promotor prof.dr. C.W.A. Pleij
In dit proefschrift beschrijft Krab de EF (elongatiefactor) Tu van de darmbacterie Escherichia coli, het standaard 'werkpaard'van de moleculair-biologische wetenschap. Hij stelde zich ten doel te achterhalen wat de precieze rol was van een aantal aminozuurresiduen die geconserveerd zijn rond de plaats waar het GDP- of GTP-nucleotide gebonden is aan de EF-Tu.

donderdag 22 maart 16.15 uur

promotie M.E.W. Goosens
faculteit Letteren

titel Schilders en de markt. Haarlem 1605-1635
promotor prof.dr. A.W.A. Boschloo
Marion Goosens verdiepte zich voor deze studie in de Haarlemse schilders. In Haarlem werkten veel meesters van naam, zoals Hendrick Goltzius, Frans Hals, Willem Claeszn Heda, Pieter de Molijn en Adriaen van Ostade. Ze brachten in onderlinge wedijver artistieke en technische doorbraken tot stand en het lukte ze ook een nieuwe groep van kopers te interesseren. Aan het begin van de zeventiende eeuw waren de meeste schilders afkomstig uit de stedelijke elite, maar vanaf ca. 1620 hadden ze veelal een ambachtelijke achtergrond. Een groot aantal Haarlemse schilders was katholiek. Van de historieschilders is dat algemeen bekend, maar dat ook de meeste schilders van sobere stillevens tot de katholieke kerk behoorden was tot dusver onbekend. 'Hoe schilder hoe wilder' is niet van toepassing op de Haarlemse schilders, die juist een toonbeeld van degelijkheid waren. Een aantal schilders heeft bewust geprobeerd de markt voor schilderijen te verbreden door ook tweederangs schilderijen aan de man te brengen. Veel tonale landschapjes en genrestukjes werden gekocht door regenten, kooplui, middenstanders en zelfstandige ambachtslieden.

donderdag 22 maart 17.00 uur
nieuwscollege over het functioneren van het openbaar bestuur sprekers Marten Oosting en Rudy Andeweg

titel Een culturele revolutie bij de overheid plaats perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag Het vertrouwen in het functioneren van de overheid is na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam ernstig geschonden. Om dat vertrouwen te herwinnen is volgens Marten Oosting, voorzitter van de commissie die de vuurwerkramp onderzocht niet minder dan een culturele revolutie bij de overheid noodzakelijk. Hoe moet die nieuwe overheid eruit gaan zien? Daarover gaan Marten Oosting en de Leidse politicoloog Rudy Andeweg vanmiddag met elkaar in gesprek. De Haagse vestiging van de Universiteit Leiden en NRC Handelsblad organiseren enkele keren per jaar een discussiebijeenkomst over een actueel thema. Vandaag is het eerste nieuwscollege in deze serie. Er wordt een korte inleiding gegeven door iemand die dat moment veelvuldig in de media te zien is, en daar wordt op gereageerd door een deskundige uit de universitaire wereld.
De toegang is gratis (vanaf 16.30 uur melden bij Nieuwspoort), reserveren wordt aanbevolen, telefoon 070 381 96 34 of per e-mail: (info@campusdenhaag.nl)

donderdag 22 maart 20.30 - 22.00 uur
Studium Generale-lezing in de serie 'Toekomst, heden en verleden van de roman'

spreker dr. Gerard Visser, faculteit der Wijsbegeerte
titel Roman en belevenismaatschappij
plaats Cleveringaplaats 1, gebouw 1175, zaal 028 'Veel schrijvers kunnen pas met hun dode moeder verder leven als zij het hebben opgeschreven', zegt Kees van Kooten in zijn boekje 'Annie'. Maar geldt dat voor alle schrijvers? Is het geen wet van de belevenismaatschappij, dat hier de enkeling de samenhang in zijn leven in toenemende mate nog alleen door het vastleggen van zijn individuele belevingen kan waarborgen? In de lezing zal worden nagedacht over de betekenis van de roman in het licht van het imperatief 'Beleef je leven!' Daarbij zal speciale aandacht worden besteed aan het werk van de Japanse schrijver Yasunari Kawabata (1899-1972).

donderdag 22 maart 15.00 uur
opening UB-tentoonstelling 'Nederlands Brazilië in zicht' Op deze tentoonstelling zijn kaarten en prenten te zien die een beeldverhaal vertellen over de korte periode van Nederlandse aanwezigheid op de Braziliaanse kust (1624-1654). De aanleiding voor de tentoonstelling is de uitgave van drie originele Leidse handschriften die in Nederlands Brazilië hun oorsprong hebben. De tentoonstelling plaatst deze handschriften in het picturale kader van eigentijdse kaart- en prentkunst, inclusief zeeslagen, cartografie en suikermolens.
De tentoonstelling wordt op 22 maart officieel geopend door Zijne Excellentie Affonso de Alencastro Massot, ambassadeur van de Federale Republiek Brazilië in Nederland.
Plaats: Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden De tentoonstelling loopt tot en met 29 april. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8.30 - 22.00 uur, zaterdag 9.30 - 17.00 uur, zondag 13.00 - 17.00 uur.

vrijdag 23 maart 16.00 uur
oratie prof.dr. G.L. van Driem
faculteit Letteren
vakgebied beschrijvende taalwetenschap, in het bijzonder de Tibeto-Birmaanse talen

maandag 26 en dinsdag 27 maart
congres Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland
titel Aardverschuivingen: breuklijnen en nieuwe wegen in onderwijsland dinsdag 27 maart, 10.00 uur:
minister Hermans geeft visie op de lerarenopleiding Het congres gaat over nieuwe ontwikkelingen in de lerarenopleiding en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van het onderwijs en de positie van de leraar. Minister Hermans zal een aantal stellingen poneren. Onder leiding van Hans Laroes, hoofdredacteur van het NOS Journaal, gaat de minister vervolgens in debat met twee schoolleiders en drie vertegenwoordigers van lerarenopleidingen. Plaats: Congrescentrum Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout, telefoon 0252 37 84 31.
Leden van de pers hebben toegang op vertoon van perskaart. Meer informatie en/of programmaboekje: drs. W.F.M. van der Wolk, 071 527 40 23; 06 28 42 15 60

woensdag 28 maart 14.15 uur

promotie N. Sebe
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel Improving visual matching. Similarity noise distribution and optimal metrics

promotor prof.dr. F.J. Peters
Sebe is gespecialiseerd in de beeldinformatica, het vakgebied dat zich bezighoudt met methoden en technieken om beelden (plaatjes) te analyseren, interpreteren en verwerken. Computer vision is een onderdeel van dat gebied en behelst het analyseren van beelden met als doel het begrijpen of modelleren van hetgeen in een beeld is opgeslagen. Computer vision systemen worden o.a. gebruikt in fabrieken en operatiekamers. In fabrieken worden de systemen gebruikt voor kwaliteitscontrole, in de geneeskunde worden ze ingezet om huidtumoren te detecteren en bij hersenoperaties. De misdaadbestrijding gebruikte ze voor DNA-analyse en het automatisch analyseren van vingerafdrukken. Bij veel toepassingen zijn zogenaamde schattingstechnieken nodig om model-parameters te bepalen. In toenemende mate worden daarvoor 'robuuste schatters' gebruikt: deze veronachtzamen idealiter al te grote meetfouten. Sebe beschreef in dit proefschrift de grondbeginselen en basistechnieken van de robuutste aanpak. Deze kan als basis dienen voor tal van computer vision algoritmen.

woensdag 28 maart 15.15 uur

promotie F. de Beer
faculteit Geneeskunde*

titel Clinical, genetic and biochemical aspects of dysbetaliproteinemia
promotoren prof.dr.ir. L.M. Havekes en prof.dr. A.E. Meinders

woensdag 28 maart 16.15 uur

promotie R.C. van Duijvenbode
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel Nanoparticle adsorption. Reflections on ellipsometry
promotor prof.dr. D. Bedeaux
Adsorptie speelt een belangrijke rol in tal van biologische en industriële toepassingen, zoals bij de fabricage van latexverf en bij de papierindustrie. Van Duijvenbode ontwikkelde een instrument waarmee in één experiment zowel reflectometrie als nulellipsometrie kan worden bedreven. Door de hoge nauwkeurigheid van dit instrument werd het voor het eerst mogelijk om verschillende uitlijningsmethoden met elkaar te vergelijken. Ook toont Van Duijvenbode aan dat de heersende opvatting dat ellipsometrie nauwkeuriger is en meer informatie geeft over de geadsorbeerde laag dan reflectometrie, alleen onder bepaalde condities waar is.

woensdag 28 maart 18.45-20.15 uur
Studium Generale-lezing in de serie 'Multifocus op migratie'
spreker mr. R.H.L.M. van Boxtel, minister voor grote stedenbeleid en integratie

titel Immigratie en integratie
plaats Cleveringaplaats 1, gebouw 1175, zaal 005 Meer informatie: Studium Generale, 071-527 7283; e-mail (hd.papma@ics.leidenuniv.nl)

donderdag 29 maart 14.15 uur

promotie A. Jerzewski
faculteit Geneeskunde*

titel Right ventricular function and ventricular interaction promotoren prof.dr. J. Baan en prof.dr. A. de Roos

donderdag 29 maart 15.15 uur

promotie E.C.M. Jurriëns
faculteit Letteren

titel Cultural travel and migrancy. The artistic (re)presentation of globalization in the electronic media of West Java
promotor prof.dr. B. Arps
In dit proefschrift beargumenteert Jurriëns dat populaire cultuur niet slechts het product is van sociale factoren, maar ook uitdrukking geeft aan kritische reflectie op deze sociale factoren. Jurriëns bestudeerde artistieke uitingen op radio, televisie en cassette in West-Java (Indonesië) van de laatste twee decennia. De programma's hebben een emancipatoire waarde, omdat ze het publiek inzicht verschaffen in het proces van globalisatie.

donderdag 29 maart 16.15 uur

promotie C.B.J. Vos
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel Genetic alterations in carcinoma in situ of the breast
promotor prof.dr. C.J. Cornelisse

vrijdag 30 maart 16.00 uur
oratie prof.dr. T. Schmidt
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
vakgebied structurele dynamica van biomacromoleculen op levensprocessen


(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005


Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst (Internationalisering, Communicatie en Studenten) Tel. 071-5273282 / Email (BT.Hogenelst@ics.leidenuniv.nl) / 13 maart 2001, 16:40 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...