Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste kans agrariërs voor meldingsplicht Lozingenbesluit

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Bron: Waterschap Zuiderzeeland
Zoek soortgelijke berichten
Waterschap Zuiderzeeland


01-10
Lelystad, 21 maart 2001

Agrariërs krijgen laatste kans aan meldingsplicht Lozingenbesluit te voldoen

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft ruim 150 agrariërs aangeschreven om hun formulier in verband met het Lozingenbesluit voor 6 april terug te sturen. Doen zij dit niet dan zal proces-verbaal worden opgemaakt. Inmiddels is 94 % van de 2460 eind vorig jaar verzonden meldingsformulieren ingevuld teruggestuurd.

Via vijf voorlichtingsavonden zijn de agariers geïnformeerd over het Lozingenbesluit. Doel van het besluit is het terugdringen van pieklozingen van mest en bestrijdingsmiddelen in sloten en tochten. De wet verlangt als eerste dat de agrariërs een meldingsformulier invullen. Daarmee verbindt de agrariër zich aan de regels van het lozingenbesluit en zijn de lozingen op het erf en de percelen gelegaliseerd.

Nieuw groeiseizoen in aantocht

Met het nieuwe groeiseizoen voor de deur rekent het waterschap opnieuw op de medewerking van de agrariërs. Meerdere maatregelen moeten worden getroffen om een verbetering van de waterkwaliteit te bereiken. Bij het poten en zaaien dient nu een teeltvrije zone langs het water in acht te worden genomen. Dat geldt voor watergangen die in de periode van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden waterhoudend zijn; in natuurgebieden geldt dit zowel langs een droge als natte sloot. De verplichte afstand van de rand van de sloot tot de eerste zaai- of pootrij is afhankelijk van welk gewas wordt verbouwd. Voor aardappelen, uien, prei en wortels is het 150 cm, terwijl het voor maïs en suikerbieten 50 cm is. In deze teeltvrije strook mogen geen meststoffen - dus ook geen kunstmest - en geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast.

Toezicht in het veld

Het waterschap en de Algemene Inspectie Dienst hebben als taak de uitvoering van het Lozingenbesluit te controleren. In april start het waterschap met het bezoeken van de bedrijven. Vanaf juni wordt het toezicht op de teeltvrije zone geïntensiveerd, waarbij het waterschap en de Algemene Inspectie Dienst toezien op het niet spuiten in de teeltvrije zone. In de teeltvrije zone is slechts de pleksgewijze bestrijding van onkruidhaarden mogelijk. Daarbij mag geen onkruidbestrijdingsmiddel de sloot inwaaien. Het onkruid in de teeltvrije zone mag daarom niet meer met de veldspuit worden bestreden. Op een droge slootbodem mag pas na 15 juli worden gespoten. De lijst met gecertificeerde driftarme spuitdoppen is niet op tijd bekend. Daarom wordt het gebruik van deze driftarme doppen bij een gewasbespuiting in het groeiseizoen 2001 niet verplicht gesteld. Overigens is recent een lijst met driftarme doppen bekend gemaakt, zodat wel op vrijwillige basis hiermee kan worden gewerkt.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie