Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en aanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 395/01 Sagittalaan 4, bouwen van een overkapping 08.03.2001 393/01 Eckartseweg Zuid 113, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een serre 08.03.2001
390/01 Alzira 11, uitbreiden van een woning 08.03.2001 389/01 Aalsterweg 22a, bouwen van een trafostation 08.03.2001 401/01 Gerard Bromlaan 3, verbouwen en uitbreiden van een woning 09.03.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 383/01 Leenderweg 198, verbouwen van een garage 07.03.2001 382/01 Keucheniushof 8, uitbreiden van een woning 05.03.2001 396/01 TUE-terrein, bouwen van een fietsenstalling ten behoeve van zwembad 08.03.2001
368/01 Mackaylaan 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.03.2001
391/01 Eckartseweg Zuid 153, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 08.03.2001
388/01 Roompot 25, verbouwen en uitbreiden van een woning / berging 07.03.2001
392/01 Eindhovensedijk 26, plaatsen van een afrastering ten behoeve van rijopleidingscentrum 08.03.2001
535/00 Hoogstraat 229, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het tijdelijk plaatsen van een kinderdagverblijf voor maximaal 60 maanden 09.03.2001
2010/00 Lyonhof 35, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 09.03.2001
1624/00 Marinus van Meelweg, kavel 232, bouwen van een bedrijfspand met kantoor 09.03.2001
402/01 Haverdriesweg 2, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 09.03.2001
77/01 Amazonenlaan 23, verbouwen van de vluchtvoorziening 09.03.2001

1182/00 Cor Gehrelslaan 51, aanbouwen van een kantoor / hobbyruimte 09.03.2001
1871/00 Hagenkampweg Zuid, bouwen van 10 bergingen annex garages 09.03.2001
396/01 De Waghemakerstraat 1c, wijzigen van de erker aan de achterzijde 08.03.2001
398/01 Dirk Boutslaan 2, wijzigen van een lichtreclame 09.03.2001 403/01 Ruysdaelbaan 9, herbouwen van een opslagruimte 12.03.2001 1808/00 Hagenkampweg Noord 106c, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.03.2001
405/01 Antoon Coolenlaan 1a, verbouwen van bedrijfspand Reineveldgebouw 12.03.2001
407/01 Nederhoven 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.03.2001
408/01 Versailleslaan 21, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 12.03.2001
409/01 Koningskinderen 5, 7, 9 en 11, plaatsen van dakkapellen 12.03.2001
1315/00 Flight Forum 1550, bouwen van een testfaciliteit 13.03.2001 1190/99 Willemstraat 67, bouwen van een cultureel centrum voor Turkse jongeren 13.03.2001
1918/99 Boschdijk 588, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 13.03.2001
1967/00 Kortonjolaan 64 en 68, plaatsen van dakkapellen in het voorgeveldakvlak en het verbouwen en uitbreiden van dakkapellen in het achtergeveldakvlak 13.03.2001
1462/00 Sint Norbertuslaan 28, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.03.2001
22/01 Hastelweg 50, bouwen van een garage / berging 13.03.2001 412/01 Hagenkampweg Zuid 117, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 13.03.2001
411/01 Vestdijk 47, uitbreiden van een lichtreclame 13.03.2001 410/01 Sint Petrus Canisiuslaan 63, uitbreiden van een woning 13.03.2001
40/01 Zwanenven 29, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.03.2001
413/01 Ulenpas 55c, plaatsen van een tuin- / hobbykasje 13.03.2001 423/01 Riel 13, vernieuwen van staldeuren met vensters 13.03.2001
Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0023 Tellegenstraat 1-59 en Van der Muydenstraat 34-68, slopen van asbesthoudende bergingsdaken 07.03.2001
SL01/0022 Antwerpenlaan, gedeeltelijk slopen van winkelcentrum De Tempel 07.03.2001
SL01/0024 Scherpakkerweg 15, gedeeltelijk slopen van bedrijfspand 08.03.2001

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen vrijstellingen
Van 22 maart 2001 tot en met 4 april 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: bouwen van een trafostation, Meerhoven aan de Grasbies (319/01); bouwen van een trafostation, Meerhoven aan de Grassnip (318/01); bouwen van een trafostation, Meerhoven aan Het Schaapsdijk (317/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze meldingen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 15, lid 15.1, sub b van de voorschriften uit het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf voor maximaal 5 jaar, Opera (1820/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
Van 22 maart 2001 tot en met 18 april 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: verbouwen en uitbreiden van gezondheidscentrum 'De Orion', Orionstraat 3 (1255/00);
verbouwen en uitbreiden van een woning, Italiëlaan 99 (2028/00); verbouwen en uitbreiden van een woning, Oldengaarde 11 (16/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
137/01 Vlokhovenseweg 81, bouwen c.q. legaliseren van een serre 13.03.2001
322/01 Kardinaal Van Enckevoirtstraat 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.03.2001
145/01 Robijnring 87, plaatsen van een houten tuinhuisje 13.03.2001 333/01 Verheesstraat 17, uitbreiden van een woning 13.03.2001 332/01 Topaasring 99, verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage / berging 13.03.2001
354/01 Kardinaal Van Rossumlaan 11, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 13.03.2001
373/01 Roald Dahllaan 13, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.03.2001
356/01 Rooswijck 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.03.2001
306/01 Warmelo 11, plaatsen van een blokhut 14.03.2001 316/01 Rijssellaan 11, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.03.2001

Geen melding
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 290/01 Tafelbergstraat 16, bouwen van een berging / hobbyruimte 14.03.2001

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1841/00 Johannes van Eindhovenstraat 8, uitbreiden van een woning 08.03.2001
1175/00 Swalmstraat 19 en 21, verbouwen en uitbreiden van 2 woningen 08.03.2001
1988/00 Strijpsestraat 110, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 09.03.2001
1994/00 Meierijlaan 29, uitbreiden van een woning door middel van een serre 09.03.2001
758/00 Dillenburgstraat 9, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand 09.03.2001
1933/00 Cherbourglaan 36, uitbreiden van een woning 12.03.2001 121/00 Stratumseind 42, verbouwen van een caféruimte 12.03.2001 2006/00 Auvergnelaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.03.2001
1813/00 Ravensdonk 5, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een tuinkamer 12.03.2001 1557/00 Gestelsestraat 163, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.03.2001
61/01 Diamantring 118, uitbreiden van een woning 12.03.2001 741/98 DAF-terreinen, bouwen van 6 woningen (vlek M) 13.03.2001 2023/00 Ulenpas 77, bouwen van een buitenzwembad 13.03.2001 2015/00 Icaruslaan 27, verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage 13.03.2001
1989/00 Van Hogendorplaan 5, bouwen van een zwembad 13.03.2001 1991/00 Alard du Hamelstraat 69, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.03.2001
1971/00 Florencelaan 37, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 13.03.2001
1759/00 Florapark 28, verbouwen van garage / berging naar speelkamer / berging 14.03.2001
1607/99 Kastelenplein 168, verbouwen van een bedrijfsruimte tot orthopaedische instrumentmakerij ten behoeve van Zorgvoorziening Nederland B.V. 14.03.2001
159/01 Koningskinderen 35, uitbreiden van een woonhuis 14.03.2001 153/01 Agamemnonlaan 1, uitbreiden van een woning 14.03.2001 1696/00 Sint Trudoplein 6 en 7, verbouwen van een kantoor 14.03.2001 131/01 Koningskinderen 37, uitbreiden van een woonhuis 14.03.2001 1706/00 Dordognelaan 84, uitbreiden van een woning 14.03.2001 241/01 Cherbourglaan 25, uitbreiden van een woning 14.03.2001 1816/00 Kanunnikensven 41 en 43, verbouwen en uitbreiden van 2 woningen 14.03.2001
487/99 Collseweg 3-5, plaatsen van een deur in gebouw 2 van de Collse watermolen 14.03.2001
2052/00 Hoogstraat 207, uitbreiden van een woning en bouwen van een garage 14.03.2001
8/01 Braambesweg 43, verbouwen van een woning 14.03.2001 2050/00 Pasteurlaan 75, uitbreiden van een woning 14.03.2001 2030/00 Odysseuslaan 79, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.03.2001
2064/00 Perzikstraat 43, verbouwen woonhuis, vaste trap en dakconstructie 14.03.2001
1921/00 Pauluskerkplein 73, plaatsen van een windscherm 14.03.2001 2043/00 Achtseweg Noord, tijdelijk plaatsen van kantoorunits voor maximaal 36 maanden 14.03.2001
23/01 Melsbroekhof 12, uitbreiden van een woning 15.03.2001 1867/99 Donk 22, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.03.2001
Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1755/00 Amalia van Anhaltstraat 4, verbouwen van een kantoorruimte 14.03.2001

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer; Adres/omschrijving, Datum verzending 995/99 Thomas Moredreef 11, uitbreiden van een woning door middel van een terrasoverkapping 08.03.2001
1016/99 Bourgognelaan 60, uitbreiden van een woning 08.03.2001 228/00 Eijerven 2, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 13.03.2001

Intrekken aanvraag bouwvergunning
Bouwplannummer;Adres/omschrijving Datumverzending 163/01 Hoogstraat 250, bouwen van een tijdelijk stabiliteitsconstructie 08.03.2001

Geweigerde bouwvergunning
Bouwplannummer;Adres/omschrijving;Datum verzending 1570/00 Ruysdaelbaan 9, plaatsen hekwerk en het verplaatsen van een bestaand hekwerk 13.03.2001

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL00/0120 Dirk Boutslaan 18, slopen van diverse onderdelen van een loods en een kantoor 08.03.2001
SL00/0088 Stratumseind 42, verbouwen van een caféruimte 09.03.2001 SL01/0012 Fransebaan 159, slopen van een 7-klassig noodgebouw ten behoeve van onderwijs 13.03.2001
SL00/0140 Strijpsestraat 21, slopen van een loods / schuur 13.03.2001 SL01/0002 Dr Cuyperslaan 44, slopen van gebouw A (woonhuis en werkplaats) en gebouw C (kantoor met kantine) 13.03.2001

Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer;Adres/omschrijving Datumverzending
SL01/0014 Ajaxlaan 1 t/m 83, Achilleslaan 2 t/m 84 en Creonlaan 1 t/m 71, gedeeltelijk slopen van toegangspuien 14.03.2001

Verleende monumentenvergunning
Zaaknummer;Adres/omschrijving Datumverzending
MO01/0006 Marktstraat 1 / Markt 23b, verbouwen interieur bankgebouw tot restaurant 14.03.2001

Intrekken verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer;Adres Datumverzending
KV00.031 Steenbergenstraat 2 09.03.2001

Verleende onttrekkingsvergunningen
Zaaknummer;AdresDatum verzending
HV01/005 Marconilaan 2, 2a t/m 2i en 8, alsmede Edisonstraat 161 14.03.2001
HV00/022 Willemstraat 63 08.03.2001

Geweigerde splitsingsvergunning
ZaaknummerAdres Datumverzending
HV00/0041 Heilige Geeststraat 36 09.03.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken.Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...