Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kernhem krijgt zeer geavanceerd systeem grondwaterbeheer

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Uitgaan van karakteristieken van het gebied

Grondwaterbeheer Kernhem met respect voor omgeving

De nieuwe woonwijk Kernhem krijgt één van de meest geavanceerde systemen van grondwaterbeheer die momenteel mogelijk zijn. Dit systeem, duurzaam waterbeheer, is er op gericht het karakter van een gebied zo min mogelijk te verstoren. Kernhem was een nat gebied en zal dat ook in de toekomst blijven. Bovendien zullen zon 50 tot 100 meter buiten de bebouwing de effecten van de nieuwe woonwijk niet meer merkbaar zijn.

In het verleden was er in stedelijke gebieden vooral aandacht voor een snelle afvoer van hemelwater. De laatste jaren is het denken over stedelijk waterbeheer echter veranderd. In moderne nieuwe woonwijken is veel aandacht voor het vasthouden van gebiedseigen water. Ook in Kernhem wordt volgens deze moderne inzichten gewerkt.

Duurzaam waterbeheer bestaat in Kernhem uit een aantal, met elkaar samenhangende principes zoals:

het besparen op het gebruik van drinkwater;

het vasthouden van zoveel mogelijk gebiedseigen schoon water voor regionale of lokale functies;

het voorkomen van vervuiling;

het behouden en indien noodzakelijk herstellen van de natuurlijke waterhuishouding.

In de praktijk betekent dit:

Schone verharde oppervlakken worden niet aangesloten op een regenwaterriolering, maar het afstromende regenwater wordt geïnfiltreerd in de ondergrond. Op die manier blijft de grondwateraanvulling op een natuurlijk peil en wordt het relatief schone hemelwater niet vermengd met vuil huishoudelijk afvalwater.

Door toepassing van duurzame bouwmaterialen wordt het afstromende hemelwater zo weinig mogelijk vervuild.

Het regenwater wordt zoveel mogelijk in de wijk vastgehouden door aanleg van een waterpartij (de slenk) in het lage deel van het gebied. Deze waterpartij heeft twee functies: het opvangen en vasthouden van overtollig regenwater én een natuurfunctie.

Alle woningen krijgen regentonnen om hergebruik van regenwater te stimuleren.

Het autowassen mag alleen in zogenaamde wasplaatsen. Autowassen op straat zou kunnen leiden tot waterverontreiniging en dat is niet gewenst.

De woonstraten en ontsluitingswegen lopen zo dat het afstromende water zoveel mogelijk de natuurlijke hellingen in het terrein volgt.

De woningen in Kernhem hebben geen kruipruimten, zodat diep ontwateren niet noodzakelijk is.

Wat maakt de waterhuishouding in Kernhem zo bijzonder?

Het bijzondere van de waterhuishouding in Kernhem bestaat uit de samenhang tussen vier aspecten:

de infiltratievoorzieningen.

de groenzones

de watergang

de waterpartij (slenk)

De infiltratievoorziening ligt onder de woonstraten. Regenwater dat op en naast de weg valt, wordt zo snel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem. De ondergrond van de straten is zodanig dat het water daar tijdelijk opgeslagen kan worden. Als er veel regen in één keer valt, kan dat niet allemaal onder de wegen worden opgevangen. Ook dan gaat het regenwater echter niet voor het gebied verloren: via een apart drainageriool wordt dit water afgevoerd naar de watergangen en uiteindelijk naar de slenk aan de rand van Kernhem.

In tijden dat het grondwater zeer hoog staat zorgt de infiltratievoorzieningen er ook voor dat het overtollige grondwater afgevoerd wordt naar - alweer - de slenk. Ook dit water gaat dus niet voor het gebied verloren! Uitgangspunt is in Kernhem sowieso om de natuurlijke grondwaterstanden zo min mogelijk te beïnvloeden.

Pas als het water 65 cm onder het niveau van de straat staat, wordt het overtollige grondwater afgevoerd naar de slenk.

Als het zo hard regent dat het water niet meer onder de straat geborgen kan worden, stroomt het water via zogenaamde molgoten in de woonstraten naar omlaag en wordt onderaan de woonstraten opgevangen in de aanwezige groenzones. Dit zijn enigszins verdiepte grasstroken langs de dreven (wijkontsluitingswegen). Het water wordt opgevangen in deze groenzones en wordt ook hier in eerste instantie geïnfiltreerd. Pas als deze groenstroken ook vol zijn, wordt het water afgevoerd naar de watergang en de slenk. Als zowel de berging als de afvoercapaciteit van de groenzones te kort schiet zal er water op straat komen te staan. Dat zal gemiddeld twee maal per jaar gebeuren. Dit is overigens niet vaker dan in gewone Edese woonwijken.

Het waterpeil in de watergang (die het water uiteindelijk naar de slenk moet transporteren) wisselt. De capaciteit van de watergang moet groot genoeg zijn om ook in natte perioden het water op een natuurlijke wijze naar de slenk af te kunnen voeren. In droge perioden zou de watergang water aan zijn omgeving kunnen onttrekken (drainage). Dat is niet de bedoeling, en daarom moet de waterstand in droge perioden zo hoog mogelijk te zijn. Dit wordt gerealiseerd door in de watergang op verschillende plaatsen stuwtjes te plaatsen.

De slenk is uiteindelijk bedoeld als een verzamelbekken om de hoge afvoeren uit het Kernhem af te vlakken en te kunnen voldoen aan de eisen van het waterschap.

Aan de waterhuishouding van Kernhem is veel aandacht en studie besteed. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zeer geavanceerd systeem, met veel respect voor natuur en milieu zonder de belangen van de bewoners te veronachtzamen.Ede, 21 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie