Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie onthult EU-register van overheidssteun

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

ip/01/430

Brussel, 22 maart 2001

Commissie onthult EU-register van overheidssteun

Vandaag onthulde de Europese Commissie het nieuwe openbare overheidssteunregister, het eerste van twee nieuwe instrumenten die door de Commissie ten behoeve van de doorzichtigheid worden ontwikkeld op het gebied van het overheidssteunbeleid. In het register zijn details opgenomen over overheidssteungevallen die de Commissie behandelt. Het zal regelmatig worden bijgewerkt, waardoor het publiek snel toegang zal krijgen tot de meest recente
overheidssteunbeschikkingen. Het register is beschikbaar op de homepage van het Directoraat-generaal Concurrentie internetsite: europa.eu.int/comm/competition/index_en.html_en.html en bevat een samenvattende bladzijde met verschillende details van alle zaken, alsmede hyperlinks naar de uitgebreide informatie die beschikbaar is over het beleid, de beschikkingen en de wetgeving op het gebied van overheidssteun. De voorbereidende werkzaamheden voor het scorebord inzake staatssteun zijn nog aan de gang. Dit tweede instrument zal een analyse bevatten van de situatie op het gebied van overheidssteun in de lidstaten.

In dit verband merkte de Commissaris voor Concurrentie Mario Monti op: "Dit register zal niet alleen een aanvulling vormen op de informatie die reeds in de jaaroverzichten betreffende overheidssteun van de Commissie is vervat; het zou ook de groepsdruk moeten versterken. Ik hoop dat het register zal bijdragen tot een levendig debat inzake overheidssteun in de lidstaten en een beter respect van de bestaande regels door alle betrokkenen, in het bijzonder de lidstaten zelf. De Europese Raad van Lissabon riep ertoe op de totale overheidssteun te beperken en daarbij het accent te verleggen van steun aan individuele bedrijven of sectoren naar horizontale doelstellingen van gemeenschappelijk belang, zoals werkgelegenheid, regionale ontwikkeling, milieu en opleiding of onderzoek. De doorzichtigheid die door het register zal worden geschapen, zal ertoe bijdragen dat deze doelstelling wordt bereikt."

Ook Vice-Voorzitter Loyola de Palacio, die bevoegd is voor Vervoer en Energie, verklaarde met klem: "Het effect van de overheidssteunbeschikkingen kan aanzienlijk zijn en de burgers direct aanbelangen. Met het register wordt dit erkend, aangezien het de grootst mogelijke toegang verleent tot alle feiten."

De Commissaris voor Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Visserij, Franz Fischler, voegde daaraan toe: "Het overheidssteunregister zal toegang verschaffen tot de relevante overheidssteunbeschikkingen die de Commissie in alle sectoren heeft gegeven. Op die manier gaat de Commissie in op de steeds talrijker verzoeken om meer doorzichtigheid op het gebied van overheidssteun, ook die welke wordt verleend in sectoren zoals de landbouw en de visserij."

Het register, dat onder de auspiciën van alle diensten van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor overheidssteuncontrole werd ontwikkeld, omvat twee delen:

* het eerste deel behelst geaggregeerde informatie over alle zaken waarnaar een voorafgaand onderzoek werd ingesteld en die na 1 januari 2000 werden geregistreerd.

* in het tweede deel kunnen de gebruikers op eenvoudige wijze informatie zoeken over alle beschikkingen van de Commissie op het gebied van overheidssteun in verband met zaken die na 1 januari 2000 werden geregistreerd.

De in het register opgenomen zoekmachine stelt de gebruikers in staat informatie op te zoeken volgens:

* nummer van de zaak

* steuninstrument (subsidie, zachte lening, garantie, belastinguitstel, ...)

* soort zaak (individuele aanvraag of steunregeling)
* soort beschikking (inleiding van de formele procedure, eindbeschikking, ...)

* juridische grondslag in de EU (EG- of EGKS-Verdrag)
* lidstaat (en regio/provincie)

* voornaamste doelstelling (regionale steun, herstructureringssteun, O&O-steun, ...)

* sector/activiteit (bijvoorbeeld landbouw, energie, onderzoek en ontwikkeling, ...)

Dankzij hyperlinks naar persberichten en beschikkingen van de Commissie die werden bekendgemaakt in het Publicatieblad of rechtstreeks naar de lidstaten werden gezonden, wordt met het register de reeds op het Internet beschikbare indrukwekkende hoeveelheid informatie over de overheidssteunbeschikkingen van de Commissie, onder één dak gebracht.

Toekomstige ontwikkelingen

De werkzaamheden met betrekking tot het register zullen hier niet stoppen - in de mate dat meer historische informatie beschikbaar wordt, zullen naast de in 2000 en 2001 gegeven beschikkingen, ook die van 1999 worden opgenomen. Voor de volgende versie van het register is reeds een instrument gepland dat rechtstreeks toegang geeft tot de meest recente beschikkingen van de Commissie.

In de daaropvolgende versies van het register zullen een aantal van de bovenvermelde zoekmogelijkheden worden gecombineerd zodat de gebruikers meer gesofisticeerde zoekopdrachten zullen kunnen geven om zich beter te kunnen concentreren op specifieke steuncategorieën.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie