Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Praat mee over politieke toekomst Den Helder

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

praat mee over politieke toekomst:

betreft: GEMEENTEPOLITIEK MOET INTERESSANTER EN 'SPANNENDER' week: week 11

Voor veel mensen is (gemeente)politiek een soort ver-van-m'n-bed-show'. Niet terecht overigens, want u krijgt of heeft vaker met de gemeente te maken dan u denkt. Wie of wat is eigenlijk de gemeente: zijn we dat niet allemaal? En hoe komt het dan dat er veel mensen zijn die denken of vinden dat de gemeentepolitiek niet interessant zou zijn? Tijd dus om daar eens goed over na te denken. Misschien moet de politiek op een andere manier worden bedreven met als resultaat dat onze burgers (u dus) de gemeentepolitiek boeiender en aantrekkelijker gaan vinden zodat ook zij meer hun stempel gaan drukken op zaken die ons allemaal aangaan. Ook u kunt meepraten over hoe dit dan zou moeten. In dit artikel leest u daarover meer.

Dat de politiek veel mensen niet zou aanspreken is geen nieuw gegeven. Het blijkt onder meer uit de steeds lagere opkomst bij verkiezingen. Ook zijn er steeds minder mensen lid van een politieke partij. Daarnaast zijn er veel burgers die niet (precies) weten wat de taak is van raadsleden en die van collegeleden. Toch blijkt de laatste jaren dat veel mensen steeds meer invloed willen uitoefenen op de besluiten die de gemeente neemt. En daarvoor moet men toch op de hoogte zijn van het politiek reilen en zeilen in de gemeente. Conclusie: om de gemeentepolitiek dichter bij de burger te kunnen brengen moet die op de een of andere manier interessanter worden gemaakt

Bevoegdheden scheiden

Een staatscommissie (de commissie Elzinga) heeft zich over dit probleem gebogen en aan het Kabinet een advies uitgebracht over de toekomst van het lokaal bestuur. De commissie denkt dat de lokale democratie aansprekender wordt wanneer we overgaan op dualisering van het gemeentelijk beleid. Dualisme betekent dat er een duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen de positie en bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en die van de raad. Hierbij concentreert het college zich op de gemeentelijke bestuursfunctie. De gemeenteraad richt zich op zijn rol als volksvertegenwoordiging en controleert het beleid dat het college voert. De raad kan vooraf richtlijnen stellen voor die beleidsvoering, budgetten beschikbaar stellen en achteraf de uitvoering van het beleid controleren.

Thema's

Zo'n nieuwe werkwijze richting dualisme vraagt uiteraard om verandering van de huidige politieke organisatie. De commissie Elzinga heeft hiervoor vier inhoudelijke thema's benoemd: 1. ontvlechting raad-college: het gaat hier om de manier waarop de gemeenteraad en het college inhoud geven aan hun gescheiden verantwoordelijkheden. Het raadslid concentreert zich meer op het stellen van kaders, de controle en de volksvertegenwoordiging. Burgemeester en wethouders houdt zich vooral bezig met besturen; 2. publieke verantwoording: hoe geven raad en college de burgers inzicht (financieel en inhoudelijk) in het beleid van de gemeente; 3. interactieve beleidsvorming hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de rol die de gemeenteraad speelt wanneer burgers nadrukkelijker deelnemen aan de besluitvorming. Dat wil zeggen dat beleidsbeslissingen in samenwerking met direct betrokken burgers tot stand komen. Zo kan de gemeente tegemoet komen aan de wensen van de burgers omdat die zelf direct zeggenschap hebben over gemeentelijke aangelegenheden; 4. functioneren politieke partijen

op welke manier kunnen de politieke partijen en hun lokale afdelingen steun krijgen bij de werving, vorming en scholing van (toekomstige) raadsleden.

Nieuwe gemeentebesturen

Het Kabinet heeft het voorstel van de commissie Elzinga overgenomen en besloten een nieuwe 'Wet dualisering gemeentebestuur' voor te bereiden. De aangepaste gemeentewet zou volgend jaar van kracht kunnen worden, zodat we na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 te maken krijgen met 'andere' gemeentebesturen: besturen volgens de dualistische organisatievorm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hiervoor een gezamenlijk project opgezet onder de naam 'vernieuwingsnetwerken'. De gemeente Den Helder doet hieraan mee en heeft de volgende taakopdracht gekregen: 1. hoe wordt gewaarborgd dat de raad herkenbaar is voor de burger en gemeentelijke organisatie in de gemeente/wijk/buurt en wat is de rol van interactieve beleidsvorming daarbij? 2. wat is de positie van de raad met het oog op de spanning tussen 'besturen op hoofdlijnen' door de raad en de directe betrokkenheid bij zaken die burgers bezighouden?

Den Helder doet mee, u ook?

Het gemeentebestuur van Den Helder heeft de uitdaging dus aangenomen om de lokale politiek voor u interessanter te maken. Hiervoor is een plaatselijke werkgroep opgericht, die bestaat uit raadsleden (met ambtelijke ondersteuning) en geïnteresseerde burgers.. Die laatsten zoeken we nog: wij vragen vijf burgers die willen meedenken over het versterken van de lokale democratie. De bedoeling is dat de werkgroep gedurende een jaar één keer per maand ('s avonds) bijeenkomt. Iets voor u? Meldt u zich dan uiterlijk 31 maart schriftelijk aan bij de Bestuursdienst van de gemeente Den Helder, afdeling Algemene Zaken, ter attentie van de Werkgroep duale gemeente, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wilt u meer informatie over het project, belt u dan met Elles Appel van de sectie Bestuursondersteuning, telefoon 671446.

laaste verandering: March 22, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie