Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda raadsvergadering gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


Raadsvergadering 22 maart


1. Opening2. Aanwijzing raadslid voor rondvraag en eventuele hoofdelijke stemming


3. Vaststelling notulen raadsvergadering van 25 januari 2001

4. Voorstel m.b.t. ingekomen stukken en mededelingen

5. Voorstel tot uitbreiding formatie 2001 Maatschappelijk Werk "De Omring"


6. Voorstel tot het in gang zetten van het fuseringsproces GGD Noord-Kennemerland, GGD Kop Noord-Holland en GGD West-Friesland


7. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de stichting De Zeehoek en tot het intrekken van het besluit tot het verstrekken van een gemeentegarantie


8. Voorstel tot het verstrekken van een bijdrage t.b.v. malus Vervangingsfonds Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost


9. Voorstel tot goedkeuring van het verdagingsbesluit ex artikel 46, tweede lid, van de Woningwet terzake van de aanvraag van het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen om bouwvergunning t.b.v. de verbetering van de IJsselmeerdijk


10. Voorstel tot het nemen van een aanvullend voorbereidingsbesluit t.b.v. het oprichten van een bedrijfsruimte en kantoor op het perceel Liederik 1


11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het opstellen van een gemeentelijke welstandsnota


12. Voorstel tot aankoop van een strookje grond van de fam. H.J.J. Van Ophem-Reus, Onderdijk 37


13. Voorstel tot vaststelling van het Milieuprogramma 2001

14. Voorstel tot vaststelling van de Startnotitie Vastgoedinformatievoorziening van Bureau Geon


15. Voorstel tot het verstrekken van opdracht aan Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) om advies uit te brengen inzake 3 verzoeken tot planschadevergoeding op grond van artikel 49 WRO planschade


16. Voorstel tot vaststelling van de 6e wijziging van de legesverordening 1997


17. Voorstel inzake vaststelling begrotingswijzigingen

18. Rondvraag

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie