Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiele resultaten 2000 Eriks-Groep

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Bron: Eriks NV
Zoek soortgelijke berichten
Eriks NV

P E R S B E R I C H T

Van Directie ERIKS group nv, Alkmaar
Telefoon 072 51 41 217
Datum 22 maart 2001

Betreft FINANCIËLE RESULTATEN 2000 ERIKS-GROEP

Dit bericht geeft aanvullende informatie op de in ons persbericht d.d. 22 februari 2001 gepubliceerde cijfers.

KERNPUNTEN 2000

§ Omzetstijging +7,3% tot EUR 302,3 mln.
§ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill EUR 13,0 mln., een stijging van 69%.

§ Succesvolle uitvoering van het begin 2000 aangekondigde pakket van maatregelen om terug te keren naar een voor de ERIKS-groep normaal winstniveau.
§ Versterking van de marktpositie in de productgroep industriële slangen door de overname van de Vemoflex-groep, Asse (nabij Brussel), België.
§ Uitbreiding en versterking van de kernactiviteit aandrijftechniek door de overname van Elmeq Nederland bv, Schoonhoven.
§ Voorbereiding van de overnames Schötz Industrietechnik GmbH en Mangelsdorf Antriebstechnik GmbH in Duitsland, gerealiseerd in januari 2001.

VOORSTEL DIVIDEND
Aan de aandeelhouders wordt in de vergadering van 17 mei 2001 voorgesteld een contant dividend van EUR 1,75 (1999: EUR 1,50) per aandeel van EUR 1,= nominaal uit te keren, betaalbaar per 28 mei 2001. Het pay-out percentage bedraagt bij dit voorstel 48,2% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.

VOORUITZICHTEN VOOR HET JAAR 2001
Hoofduitgangspunten voor 2001
Alle ondernemingen binnen de ERIKS-groep zijn operationeel redelijk tot goed op orde en kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van de gedefinieerde doelstellingen. Voor de groep als geheel zijn de hoofduitgangspunten voor het komend jaar:


- Verdere expansie in Europa conform de gedefinieerde roll-out strategie.
- Versterking en vernieuwing van de huidige kernactiviteiten en de daarin opgenomen productgroepen, ondersteund door een krachtig (internationaal) productmanagement.
- Het coördineren, ontwikkelen en aanbieden van logistieke concepten. Mensen en middelen zullen worden vrijgemaakt om de logistieke dienstverlening uit te breiden.
- Integratie van de overgenomen ondernemingen in de bestaande structuur van de ERIKS-groep.

Verwachte gang van zaken
Momenteel bestaat er nog geen duidelijkheid over hoe de industriële bedrijvigheid in de algemene basisindustrie zich, in met name Europa, zal ontwikkelen. Uitgaande van de huidige bedrijvigheid wordt een autonome groei van rond 5 procent haalbaar geacht. De te verwachten stijging van de salariskosten zal grotendeels door een toename van de productiviteit worden gecompenseerd. De omzet zal verder toenemen door in de loop van 2000 en begin 2001 gerealiseerde overnames. De totale toename van de omzet zal tussen 15 en 20 procent bedragen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór amortisatie goodwill zal naar verwachting evenredig toenemen.

PROFIEL
ERIKS group nv is de Nederlandse houdstermaatschappij van een groep technische handelsondernemingen. De ERIKS-groep bestaat thans uit 41 groepsmaatschappijen met vestigingen in zeven landen. Het geografisch zwaartepunt van de activiteiten ligt in West-Europa (Nederland, België, Duitsland en Frankrijk). Daarnaast heeft zij vestigingen in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië (Singapore, Maleisië en Thailand). Het streven van de ERIKS-groep is een vooraanstaande marktpositie in West- en Midden-Europa op te bouwen om aldus een 'Europese speler' te worden. Tevens wil de ERIKS-groep haar positie in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië behouden. De activiteiten van de ERIKS-groep bestaan uit de inkoop, opslag, veredeling en verkoop van een hoogwaardig en breed assortiment werktuigbouwkundige componenten. Met een sterk ontwikkelde technische en logistieke dienstverlening en kennis van producten en toepassingen worden alle bedrijfstakken van de industrie bediend. Het bieden van toegevoegde waarde door brede en diepe productlijnen, kennis en veredeling staat bij alle activiteiten voorop. Het huidige assortiment is ondergebracht in vijf kernactiviteiten:
§ Afdichtingstechniek (dynamische dichtingen, statische dichtingen)
§ Aandrijftechniek (hydrauliek, pneumatiek, elektrische en mechanische aandrijftechniek, lagertechniek)
§ Stromingstechniek (appendages en instrumentatie, leidingsystemen, slangen en toebehoren)
§ Industriële kunststoffen

§ Koudetechniek en klimaatbeheersing.

MISSIE
De missie van de ERIKS-groep is een toonaangevende, internationale handelsonderneming te zijn die met een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten met daaraan gerelateerde technische en logistieke dienstverlening en kennis van haar producten en toepassingen alle bedrijfstakken van de industrie bedient.

DOELSTELLINGEN
Commercieel
De ERIKS-groep wil voor haar afnemers, vanuit de gedefinieerde missie, dé innovatieve, betrouwbare en flexibele toeleverancier zijn. Voor haar toeleveranciers wil de ERIKS-groep de betrouwbare partner met voldoende marktaandeel en volume zijn die op basis van uitgebreide technische en logistieke kennis de gehele industriële markt bedient. Gedreven door een sterk ontwikkelde groepsidentiteit, streeft de ERIKS-groep de volgende doelstellingen na.
- Het opbouwen van een vooraanstaande marktpositie in West- en Midden-Europa, derhalve een 'Europese speler' worden.

- Een sterk marktaandeel (top-3 positie) voor elke in het assortiment opgenomen kern- activiteit, in alle regio's waar de groep vestigingen heeft.
- Dicht bij haar afnemers te staan door middel van buitendienstmedewerkers, dealers en/of eigen vestigingen.

- Het bieden van veel toegevoegde waarde door middel van product- en applicatie- kennis en het beschikken over veredelingsfaciliteiten en logistieke concepten (fysiek en administratief).

- Te beschikken over moderne logistieke centra en bedrijfsinformatiesystemen.
- Aanwezig te zijn in sterk ontwikkelde markten als Noord-Amerika en in de nog in ontwikkeling zijnde markt van Zuidoost-Azië, zelfstandig of in samenwerking met derden.
Financieel
De financiële doelstellingen, uitgaande van een eigen autonome ontwikkeling, voor de komende 3 jaar zijn.
- Een gemiddelde groei van de omzet van 10 à 15%, waarvan ongeveer de helft via autonome groei en het restant via acquisities (2000: 15,5%. Hierbij is geen rekening gehouden met de verkoop van deelnemingen en deconsolidaties).
- Een bedrijfsresultaat in procenten van het netto geïnvesteerd vermogen van tenminste 20% (2000: 22,7%).

- Een solvabiliteitsratio van 30 à 35% (ultimo 2000: 41,0%).
- Een dividenduitkering, voor zover de omstandigheden dit toelaten, van circa 50% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (2000: 48,2%).

De realisatie van deze doelstellingen bevordert een duurzame relatie met onze afnemers en leveranciers, ontwikkelingskansen voor onze medewerkers en een waardegroei voor onze aandeelhouders.

In haar streven een belangrijke Europese speler te worden, kan de ERIKS-groep worden beperkt door haar financiële slagkracht. Momenteel ligt de waardering van het aandeel van kleinere beursgenoteerde ondernemingen als ERIKS op een dusdanig niveau dat het niet altijd aantrekkelijk is een beroep op de kapitaalmarkt te doen. Onder bepaalde voorwaarden staat de ERIKS-groep daarom open voor samenwerking met andere grote, onafhankelijke of beursgenoteerde industriële toeleveranciers of financiële instellingen. Essentieel hiervoor is dat een eventuele samenwerking met een andere partij voor alle stakeholders van de ERIKS-groep tot voordelen voor de langere termijn leidt en dat de doelstellingen sneller kunnen worden gerealiseerd.

Uitgebreide informatie over de ERIKS-groep is te vinden op onze website www.eriks.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie