Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Definitieve jaarresultaten 2000 Delft Instruments N.V.

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Delft Instruments N.V.
Zoek soortgelijke berichten
Delft Instruments N.V.P E R S B E R I C H T

DEFINITIEVE JAARRESULTATEN 2000 DELFT INSTRUMENTS N.V.

(x 1.000.000) 2000 1999 NLG EUR NLG EUR

· Netto omzet 385,9 175,1 410,8 186,4

· Bedrijfsresultaat 33,8 15,3 31,6 14,3

· Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting) 11,3 5,1 10,7 4,9
· Buitengewone baten/lasten (na belasting) 0,1 0,0 0,4 0,2
· Aandeel derden -0,4 -0,2 -0,4 -0,2

· Netto winst 11,1 5,0 10,7 4,9

· Netto winst per aandeel (x NLG/EUR) 1,38 0,63 1,37 0,62 (gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen)

ALGEMEEN
Het verslagjaar 2000 stond in het teken van een verbetering van de bedrijfsprocessen, een verder rendementsherstel, alsmede een sterke verbetering van de vermogensverhoudingen.

Het is verheugend dat de doelstellingen met betrekking tot de solvabiliteit en de verlaging van de netto rentedragende schulden zijn gerealiseerd. De netto winst is slechts gering toegenomen ten opzichte van 1999 als gevolg van tegenvallende resultaten bij Nucletron (radiotherapie en thorax imaging) en door gemiste omzet als gevolg van onvoldoende toelevering door derden van producten en componenten.

RESULTATEN
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg tot NLG 11,3 miljoen (1999: NLG 10,7 miljoen). Alle bedrijfseenheden, met uitzondering van Nucletron, hebben aan de verbetering van het resultaat bijgedragen. Dankzij een sterke tweede helft lag de orderontvangst over geheel 2000 in lijn met het voorgaande jaar waarbij vermeld kan worden dat in de cijfers van 1999 een grote order uit Indonesië opgenomen was. Tezamen met vertraagde uitleveringen als gevolg van onvoldoende toeleveringen door derden steeg de totale orderportefeuille van NLG 94 miljoen ultimo 1999 tot NLG 132 miljoen ultimo 2000.

Het saldo buitengewone baten en lasten na belasting bedroeg NLG 0,1 miljoen positief (1999: NLG 0,4 miljoen). Na buitengewoon resultaat en aandeel derden (per saldo NLG 0,2 miljoen negatief) kwam de netto winst in 2000 uit op NLG 11,1 miljoen tegenover NLG 10,7 miljoen in 1999. De omzet daalde met NLG 24,9 miljoen tot NLG 385,9 miljoen, een daling van 6% (1999: NLG 410,8 miljoen). Gecorrigeerd voor de in 1999 en 2000 verkochte activiteiten bedroeg de omzetdaling 3,5%.

ORDERONTVANGST EN ORDERPORTEFEUILLE
De orderontvangst bedroeg in 2000 NLG 424,6 miljoen tegenover NLG 428,5 miljoen in het voorgaande jaar. Indien de in 1999 en 2000 verkochte activiteiten geëlimineerd worden, is de orderontvangst in 2000 NLG 421,6 miljoen ten opzichte van NLG 411,1 miljoen in 1999.

De orderportefeuille is eind 2000 gestegen tot NLG 132 miljoen (eind 1999: NLG 94 miljoen). Na eliminatie van de verkochte activiteiten was de orderportefeuille eind 1999 NLG 92,5 miljoen.

De verbetering van de orderportefeuille heeft zich in alle sectoren voorgedaan.

DESINVESTERINGEN EN ACQUISITIES

Desinvesteringen
Op 1 december 2000 werd de verkoop van Mechanical Parts Production B.V. naar de situatie per medio 2000 aan Hit groep B.V. geformaliseerd.

Acquisities
Op 7 februari 2000 nam Delft Instruments een belang van 35% in Rogan Medical Systems B.V. ontwikkelaar van software op het gebied van Picture Archiving & Communication Systems (PACS). Op 2 januari 2001 werd dit belang uitgebreid naar 52% met de intentie om het belang in de komende twee jaar tot 85% uit te breiden.

Investeringen en financiële positie
De netto investeringen zijn in 2000 uitgekomen op NLG 6,3 miljoen en bleven daarmee onder de afschrijving op materiële vaste activa van NLG 10,8 miljoen. De investeringen zijn met name gericht geweest op de uitbreiding van productiecapaciteiten en verbetering van de IT-systemen.

Na een daling van het balanstotaal van ruim 15% in 1999 is een verdere daling van 8,4% in 2000 tot NLG 370 miljoen gerealiseerd. De daling is bereikt bij alle categorieën van de activa. De verkoop van MPP heeft voor 2,2% bijgedragen aan de daling van het balanstotaal. Door de daling van het in de onderneming werkzaam vermogen en de stijging van het groepsvermogen zijn de netto rentedragende schulden teruggebracht van NLG 147 miljoen ultimo 1999 tot NLG 91 miljoen eind 2000. Het groepsvermogen is voor het eerst sinds 1991 weer hoger dan de rentedragende schulden. De omloopsnelheid van de totale activa in relatie tot de omzet is ten opzichte van 1999 met 2,5% verbeterd en daarmee onder de nagestreefde verbetering van 10% gebleven. Daarentegen overtreft de vermindering van de netto rentedragende schulden met 38% ruimschoots de nagestreefde 15%.

De ratio aansprakelijk vermogen ten opzichte van het totaal vermogen is eind 2000 na verwerking van de winstbestemming uitgekomen op 38,4% en daarmee hoger dan de doelstelling van minimaal 35%.

VOORSTEL WINSTVERDELING
Met het in 2000 behaalde netto resultaat en de verbeteringen van de balansverhoudingen is de financiële structuur van de onderneming zodanig versterkt dat dividenduitkering hervat kan worden. De onderneming wil een dividendbeleid voeren waarbij circa 30% van het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen aan aandeelhouders wordt uitgekeerd en het restant aan de algemene reserves wordt toegevoegd. Conform dit voornemen staat NLG 3,24 miljoen ter beschikking van de op 26 april 2001 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorgestelde uitkering bedraagt NLG 0,40 per (certificaat van) gewoon aandeel en zal naar keuze van de aandeel- c.q. certificaathouder geheel in contanten danwel volledig in (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve in een nog nader te bepalen verhouding kunnen worden ontvangen, waarbij een meerwaarde wordt aangehouden voor het stockdividend van circa 5% ten opzichte van het contante dividend.

VOORUITZICHTEN
Het jaar 2001 staat in het teken van verder rendementsherstel. De in 2000 in gang gezette verbetering van bedrijfsprocessen bij bepaalde bedrijfseenheden zullen in 2001 afgerond worden, terwijl bij andere bedrijven het accent ligt op vergroting van de productie om aan de structureel hogere vraag te kunnen voldoen. De aandacht zal wederom gericht zijn op het middels autonome groei, winstgevend maken van recent in productontwikkelingen gedane investeringen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de in november 2000 tijdens de RSNA tentoonstelling in Chicago geïntroduceerde Thorascan* voor röntgenologisch borstkasonderzoek, de behandeling van prostaatkanker met "seed implants" en de nieuwe lijn van SmartRadar* precisie niveaumeters.
Aangezien Delft Instruments een meerderheid heeft verworven in Rogan Medical Systems zullen de synergieën die er bestaan tussen Nucletron, Oldelft Benelux en Rogan Medical Systems beter benut kunnen worden.
Nu de vermogensverhoudingen zijn hersteld staat externe groei eveneens op de agenda waarbij acquisities die de industriële marktpositie versterken, een lichte voorkeur hebben teneinde de omzetten van de sectoren Medisch en Industrieel meer in balans te brengen.

Op basis van de verbeterde interne organisatie, de gunstige orderportefeuille en de huidige positieve ontwikkeling in onze belangrijkste markten wordt voor het gehele jaar 2001 een verdere verbetering van het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verwacht.

Financiële agenda 2001 / 2002
Jaarvergadering 26 april 2001
Bekendmaking halfjaarcijfers 2001 26 juli 2001
Bekendmaking voorlopige jaarcijfers 2001 5 februari 2002
Bekendmaking jaarcijfers 2001 21 maart 2002
Jaarvergadering 25 april 2002
Bekendmaking halfjaarcijfers 2002 26 juli 2002

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V. Delft, 22 maart 2001

Voor nadere informatie: E.H. de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur Tel. +31 15 2601206
E-mail (ehdegroot@delftinstruments.nl)

Delft Instruments website: www.delftinstruments.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...