Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoofdpunten PvdA in Algemeen Overleg over vestigingsklimaat

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PVDA

Den Haag, 22 maart 2001

HOOFDPUNTEN PVDA T.B.V. HET ALGEMEEN OVERLEG FISCALE ASPECTEN VAN HET VESTIGINGSKLIMAAT IN NEDERLAND

1. Eerst investeren in de economische vestigingsfactoren. Er is nog een wereld te winnen voor staatssecretaris Ybema
2. Het fiscale klimaat verbeteren door betrouwbaarheid en eenvoud 3. Drastische verlaging van administratieve lasten nodig 4. Verlaging Vpb door grondslagverbreding en lagere subsidies 5. Mogelijkheden Europese Vpb grondslag onderzoeken 6. Belastingstelsel en grondslag aanpassen aan de nieuwe economie

De PvdA steunt de opstelling en werkwijze van de staatssecretaris omdat hij daarmee het imago van Nederland hersteld heeft. Het imago is sterk verbeterd, zowel als vestigingsplaats als in de relatie met andere Europese landen. Bos is er in geslaagd Nederland uit het beklaagdenbankje te halen. Zijn transparantiestrategie werkt en verdient daarom alle steun.

De PvdA wil een krachtige verbetering van het vestigingsklimaat. Dat blijkt vooral af te hangen van beschikbaarheid van technologie, goed opgeleid personeel, een goed woon- en leefklimaat (cultuur!), vestigingsruimte, bereikbaarheid en milieuheffingen. Goede reden dus om daar sterk op in te zetten. Pas daarna speelt de fiscaliteit bij de vestigingsplaatskeuze als sluitstuk een belangrijke rol.

Bedrijven melden desgevraagd dat ze allereerst een aantal verworvenheden willen behouden. Dat leidt niet direct tot inkomstenderving en kan ook daarom gelijk worden gerealiseerd:


* Rulingbeleid: een ruling is een standpuntbepaling van de inspecteur betreffende de vaststelling van de winst. Bij fiscale grensverkenning wordt geen zekerheid vooraf geboden. Eens met de voornemens om de rulingpraktijk te moderniseren ter bevordering van de transparantie. Meer openheid, meer zekerheid en de gemiddelde tijd waarop een ruling wordt afgegeven verkorten van 4 maanden naar 8 weken.


* Rechtszekerheid en stabiliteit: het feit dat in Nederland het fiscaal beleid gepubliceerd is en kenbaar. Dat kan nog worden versterkt door een ruimer gebruik van "consultatieve documenten". Plotselinge wijzigingen moeten worden voorkomen. De reeks "reparaties" van de afgelopen jaren maken het wenselijk de wetgeving waar die te complex is geworden op te schonen.
* De deelnemingsvrijstelling: wat ons betreft handhaven.
* Aanspreekpunt buitenlandse Investeerders (APBI) en Centrum Buitenlandse Investeringen Nederland (CEBIN) als instrumenten om bedrijven aan te trekken.

* Het verdragennetwerk is aan een inhaaloperatie toe.
* De 30% regeling voor expatriates.

Omdat in belangrijke concurrenten, zoals Duitsland, hoge regionale belastingen gelden en de Vpb in Nederland nauwelijks afwijkt, is er niet direct een reden om het Vpb-tarief te verlagen. Verlaging met gelijktijdige grondslagverbreding kan wel een interessante optie zijn. Dat voorkomt dat belastingopbrengst ontsnapt aan de Nederlandse fiscus via winstoverheveling.

Een verlaging van het Vpb-tarief zou gefinancierd kunnen worden met grondslagverbreding, beperking van de belastinguitgaven voor bedrijven, vergroening van de bedrijfsbelastingen en overige aanpassingen van de op bedrijven drukkende belastingen, dan wel beperking van de subsidiestromen naar bedrijven.

Voor bedrijven is het verminderen van administratieve lasten minstens zo belangrijk als het Vpb-tarief. Wij zullen pleiten voor krachtige actie en een hoge taakstelling. Financiën heeft op dat punt een goede reputatie en we verwachten van Bos een krachtige inspanning.

De PvdA wil de mogelijkheden van een VPB over de Europese belastinggrondslag, te beginnen voor Europese N.V.'s, laten onderzoeken.

Kenniseconomie

Het is de vraag of in een toekomstige kenniseconomie de belasting voor ondernemingen hetzelfde ingericht kan blijven. Woordvoerder Rik Hindriks wil de effecten van de zich wijzigende sectorstructuur in kaart gebracht zien, zodat daar bij wijzigingen rekening mee kan worden gehouden.

Voor nadere informatie: Rik Hindriks 070-318 2777

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie