Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling toezichtsgebied MKZ 23 maart 2001

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Regeling toezichtsgebied MKZ 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L315) en op artikel 10, eerste lid van Richtlijn 90/425/EEG Van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op artikel 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Artikel 2 van de Regeling toezichtsgebied mond- en klauwzeer Oene, Olst en Oosterwolde 2001, de Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Maren-Kessel en Herpen 2001, de Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Sprang-Capelle 2001 en de Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Beesd 2001 komt te luiden:
Artikel 2
Het is verboden vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee, pluimvee, melk, diervoeders, grondstoffen voor diervoeders of mest, te verplaatsen over de openbare weg binnen en vanuit het gebied, bedoeld in de bijlage.

Artikel II
Deze regeling wordt op 23 maart 2001 om 15.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
Toelichting voor de Staatscourant, behorend bij TRCJZ/2001/

Zonder afbreuk te doen aan veterinaire waarborgen terzake en mede gelet op het voorkomen van elk risico op de verspreiding van mond- en klauwzeer zijn enkele technische aanpassingen aangebracht in de regelingen :
Regeling toezichtsgebied Oene, Olst en Oosterwolde 2001, Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Maren-Kessel en Herpen 2001, de Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Sprang-Capelle 2001 en de Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Beesd 2001.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ

23 mrt 01 15:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie