Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Structuurplan Almere Hout

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Almere
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Almere

STRUCTUURPLAN ALMERE HOUT

Almere, 23 maart 2001

Het structuurplan Almere Hout, het toekomstige stadsdeel ten oosten van Almere, heeft nu twee inspraakronden doorlopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van alle reacties op het ontwerp-structuurplan en legt het plan op 10 mei 2001 voor aan de gemeenteraad voor vaststelling. De ingediende zienswijzen geven het college aanleiding om de plannen voor Almere Hout enigszins te wijzigen.

Naast de wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de reacties op het voorontwerp zijn er nu enkele kleine wijzigingen. In het plan is bijvoorbeeld opgenomen dat er een studie komt naar de mogelijkheid van een aftakking van de centrale raillijn in de richting van het Gooi.

Reactie provincie

Vanuit de provincie is gevraagd om het Structuurplan Almere Hout nog niet vast te laten stellen door de Gemeenteraad, omdat er vanuit het Omgevingsplan van de Provincie nog studie gedaan wordt naar de inrichting van Zuidelijk Flevoland. Het Structuurplan Almere Hout zou niet flexibel genoeg zijn om op mogelijke uitkomsten in te kunnen spelen. Het realiseren van ontwikkelingen in het gebied Almere Hout is echter niet mogelijk zolang er geen duidelijk ruimtelijk beleid voor het gebied is. Het vaststellen van het Structuurplan is daarom een eerste belangrijke stap. Daarnaast is vanwege de lange termijn van ontwikkeling van het gebied en de eventuele ontwikkelingen buiten het plangebied het Structuurplan met een grote mate van flexibiliteit opgezet. Hierdoor biedt het ook aan andere ontwikkelingen en uitkomsten van onderzoek de mogelijkheid om ingepast te worden. Dit alles maakt dat het Structuurplan Almere Hout alsnog ter vaststelling naar de Gemeenteraad wordt gestuurd.

Bestemmingsplan

Alle besprekingen leiden er vooralsnog niet toe, dat het college essentiële wijzigingen in het structuurplan aanbrengt. Maar de resultaten uit de inspraakprocedures worden te zijner tijd wel meegenomen in de gemeentelijke ontwikkelingsplannen voor Almere Hout en in de uiteindelijk vast te stellen bestemmingsplannen. Natuurlijk kunnen in het kader van de totstandkoming van het Structuurplan Almere in een later stadium actualiseringen van het Structuurplan Almere Hout worden doorgevoerd.

Het plan

Uit het plan blijkt duidelijk; Almere prolongeert haar titel van stad in het groen. Almere Hout wordt het vijfde stadsdeel van Almere en komt te liggen ten zuidoosten van Almere Stad tussen de A6 en de A27 en tussen de Hoge Vaart en de gemeente Zeewolde. Er komen meer dan 20.000 woningen, 520 hectare bedrijventerrein en een uitgebreid stadscentrum. Met 100.000 bomen en 440 hectare groen wordt dit stadsdeel van Almere het groenst van allemaal. Als eerste zal het bedrijventerrein Stichtsekant tot ontwikkeling komen. Eind 2001 wordt begonnen met het oprijden van het zand voor bedrijventerrein. Tenslotte wordt in Almere Hout op een creatieve manier ruimte voor archeologische vondsten gecreëerd.

Stad Almere
Leven en wonen
Ondernemen in Almere
Bestuur in Almere

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie