Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsrubriek gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof- Nieuwsrubriek Binding 28 maart 2001

Nieuwsrubriek 7 maart
VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES
Commissie EBOS
actie plaats
Bouwvergunningen:
Verordening klachtenregeling verdringing en concurrentieverstoring Wiw regio Noord-Holland Noord vastgesteld.
Nieuwsrubriek 14 maart
datum tijd plaats
top

www.taxatieverslag.nl.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
NADERE INFORMATIE
actie plaats

KENNISGEVING ONTVANGEN BOUWPLANNEN
Bouwvergunningen:
Nieuwsrubriek 21 maart
Paspoorten goedkoper


Aanvragen bouwvergunningen:


1. G.C. Dekker, Slikkerdijk 99, 1693 LR Wervershoof voor het plaatsen van een erker op het perceel Slikkerdijk 99;


2. C. Koper, Nes 178-180, 1693 CM Wervershoof voor het veranderen van het bedrijfspand op het perceel Nijverheidsweg 7a;


3. S. Grooteman, Pastoor van Santestraat 26, 1693 CS Wervershoof voor het plaatsen van een hobbykasje op het perceel Pastoor van Santestraat 26;


4. P. Smak, Grutteweide 7, 1693 HR Wervershoof voor het oprichten van schuurkassen op het perceel Grutteweide 7;


5. P.J. Aker, Zwaagdijk 54, 1683 NK Zwaagdijk voor het plaatsen van een hobbykasje op het perceel Zwaagdijk 54;


6. H. Pekel, Rietvink 1, 16793 KN Wervershoof voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Rietvink 1.

Melding bouwvoornemen:


1. J.P.F. Hoek, Kanaalstraat 9, 1671 EX Medemblik, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Droge Wijmersweg 5/178;


2. S.G. van Galen, Schenkeldijk 54, 1693 DN Wervershoof voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Schenkeldijk 54;

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.

topNieuwsrubriek 28 maart

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

datum en tijd plaats bijeenkomst
17-4 20.00 uur gemeentehuis commissie EBOS
18-4 20.00 uur gemeentehuis commissie Burgers 19-4 20.00 uur gemeentehuis commissie Ruimte

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN
datum en tijd plaats bijeenkomst
02-4 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC 02-4 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD

03-4 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD
09-4 19.00 uur gemeentehuis fractie CDA
10-4 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD

Aanvragen bouwvergunningen


1. W.E.J.M. Huisman, Wierdijk 26, 1693 JA Wervershoof voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Wierdijk 26;


2. M.A.M. Haakman, Zwaagdijk 49, 1681 NB Zwaagdijk voor het vergroten van een brug;


3. E.V.A. Bekkenutte, Jules Haeckstraat 32, 7553 XH Hengelo (G) voor het plaatsen van een berging op het Perceel Droge Wijmersweg 5/56;


4. Beers Scania b.v., Postbus 460, 2260 MH Leischendam, voor het plaatsen van een reclamezuil aan de Zaadmarkt 18 te Zwaagdijk.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.

topBouwplannen terinzage

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te

verlenen aan:


1. J.P.F. Hoek, Droge Wijmersweg 5/178, 1693 HP Wervershoof, voor de plaatsing van een berging op het perceel Droge Wijmersweg
5/178;

2. P.J. Aker, Zwaagdijk 54, 1683 NK Zwaagdijk, voor het plaatsen van een hobbykas op het perceel Zwaagdijk 54;

3. S. Grooteman, Pastoor van Santestraat 26, voor het plaatsen van een hobbykas op het perceel Pastoor van Santestraat 26.

De bouwplannen liggen met ingang van donderdag 29 maart 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, POSITIEVE REACTIE MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

Bouwvergunningen:


1. Stedebroec Ontwikkelingsmaatschappij bv, Nieuwstraat 39b, 1671 BB Medemblik, voor het oprichten van showrooms en kantoren, op het perceel Graanmarkt 5 (14 maart 2001);


2. Knipping kozijnen b.v., Zwaagdijk 304, 1682 NS Zwaagdijk, voor het tijdelijk plaatsen van een overkapping een aanbouw en een opslagruimte, op het perceel Zwaagdijk 304 (14 maart);


3. M. Kok, Olympiaweg 93, 1693 EK Wervershoof, voor het vergroten van de woning aan de Olympiaweg 93 (15 maart );


4. De Vlietlanden b.v., Droge Wijmersweg 5, 1693 HP Wervershoof, voor het bouwen van een garage op het perceel Droge Wijmersweg 5/258;


5. P.J. Grent, Nes 142, 1693 CK Wervershoof, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Nes 142;


6. F. Kruszka, Breukelmannhang 11, 4300 Essen, Duitsland, voor het oprichten van een garage op het perceel Droge Wijmersweg 5/71;VERLEENDE VERGUNNINGEN


- vergunning aan Stichting de Dolle Prins te Andijk voor het organiseren van een sportmiddag op het weiland achter het parkeerterrein van café 't Fortuin op zaterdag 7 juli (22 maart);


- vergunning aan Stichting Automobielvereniging Crazy-Cross te Zwaagdijk voor het organiseren van een autocross en een aantal daarmee samenhangende activiteiten op zondag 20 mei aan de Vok Koomenweg te Wervershoof (20 maart);


- vergunning aan Stichting Automobielvereniging Crazy-Cross te Zwaagdijk tot het ten gehore brengen van muziek en het plaatsen van tenten en kramen op het wedstrijdterrein van de op 20 mei te houden autocross en het plaatsen van sandwichborden in de bebouwde kommen van de gemeente (20 maart);


- vergunning aan de heer Th. Koopman te Zwaagdijk-Oost voor het verbranden van met bacterievuur aangetaste fruitbomen (16 maart);


- vergunning aan L. en M. Slippens te Zwaagdijk-Oost voor het verbranden van met bacterievuur aangetaste fruitbomen (16 maart).12-dagen regeling

Horecabedrijven mogen op grond van wettelijke regelingen 12 dagen in het jaar het voor deze bedrijven geldende geluidsniveau overschrijden. Een kennisgeving aan het gemeentebestuur is hiervoor echter wel noodzakelijk.

De volgende meldingen zijn ontvangen:


- Sociaal Cultureel Centrum "De Schoof" te Wervershoof voor een Western en Country avond op zaterdag 28 april van 20.30 uur tot 01.00 uur ;


- Sport- en Partycentrum De Dars te Wervershoof voor zondag 15 april van 10.00 uur tot 17.00 uur.Overlast zwaan

De gemeente en de dierenbescherming ontvangen ieder voorjaar klachten betreffende de overlast van een zwaan. De mannelijke helft van een koppel zwanen heeft de omgeving van de Slotlaan - Europasingel tot zijn territorium verklaard. Binnen dit gebied accepteert hij geen concurrenten. Zelfs zijn evenbeeld (in spiegelende oppervlakten, zoals auto's, voordeuren en bushokjes ) ziet hij als een concurrent en hij probeert met zijn snavel zijn "concurrent" te verjagen. Naast deze overlast vertoont de zwaan agressief gedrag als de mensen te dicht naderen. Vorig jaar heeft de gemeente om die reden het pad tussen de Glooiing en Middenweid afgesloten om de vrouwelijke zwaan rustig te laten broeden.

Om problemen te voorkomen wordt aangeraden de zwaan zoveel mogelijk te mijden en de zwaan vooral niet met stokken e.d. te benaderen. Indien noodzakelijke kunt u de zwaan verjagen door hem langzaam te benaderen. De zwaan zal zelf achteruit gaan.

Het "spiegelen" kan worden verkomen door het spiegelde oppervlakte tijdelijk af te schermen. Hierdoor voorkomt u vermoedelijk schade aan uw eigendommen. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u de gemeente (tel. 587142) of de dierenbescherming bellen (tel. 0229 202436).


top

Bekendmaking voorbereidingsbesluit

De burgemeester van de gemeente Wervershoof maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 29 maart 2001 voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte, ter inzage ligt het door de raad van de gemeente Wervershoof d.d. 22 maart 2001 genomen voorbereidingsbesluit voor het perceel Liederik 1.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 29 maart 2001.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder die meent door deze voorbereidingsbesluiten rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen, binnen zes weken na deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Wervershoof, Postbus 41, 1693 ZG Wervershoof.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.

Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Wervershoof, 28 maart 2001

De burgemeester van Wervershoof,

Mw. J.M. van Wel-Karbet.Verleende kapvergunning


- vergunning aan de gemeente Wervershoof voor het kappen van 21 esdoorns staande aan de Kaagweg in Wervershoof (23 maart)

top

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...