Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsrubriek gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof- Nieuwsrubriek Binding 28 maart 2001

Nieuwsrubriek 7 maart
VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES
Commissie EBOS
actie plaats
Bouwvergunningen:
Verordening klachtenregeling verdringing en concurrentieverstoring Wiw regio Noord-Holland Noord vastgesteld.
Nieuwsrubriek 14 maart
datum tijd plaats
top

www.taxatieverslag.nl.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
NADERE INFORMATIE
actie plaats

KENNISGEVING ONTVANGEN BOUWPLANNEN
Bouwvergunningen:
Nieuwsrubriek 21 maart
Paspoorten goedkoper


Aanvragen bouwvergunningen:


1. G.C. Dekker, Slikkerdijk 99, 1693 LR Wervershoof voor het plaatsen van een erker op het perceel Slikkerdijk 99;


2. C. Koper, Nes 178-180, 1693 CM Wervershoof voor het veranderen van het bedrijfspand op het perceel Nijverheidsweg 7a;


3. S. Grooteman, Pastoor van Santestraat 26, 1693 CS Wervershoof voor het plaatsen van een hobbykasje op het perceel Pastoor van Santestraat 26;


4. P. Smak, Grutteweide 7, 1693 HR Wervershoof voor het oprichten van schuurkassen op het perceel Grutteweide 7;


5. P.J. Aker, Zwaagdijk 54, 1683 NK Zwaagdijk voor het plaatsen van een hobbykasje op het perceel Zwaagdijk 54;


6. H. Pekel, Rietvink 1, 16793 KN Wervershoof voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Rietvink 1.

Melding bouwvoornemen:


1. J.P.F. Hoek, Kanaalstraat 9, 1671 EX Medemblik, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Droge Wijmersweg 5/178;


2. S.G. van Galen, Schenkeldijk 54, 1693 DN Wervershoof voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Schenkeldijk 54;

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.

topNieuwsrubriek 28 maart

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

datum en tijd plaats bijeenkomst
17-4 20.00 uur gemeentehuis commissie EBOS
18-4 20.00 uur gemeentehuis commissie Burgers 19-4 20.00 uur gemeentehuis commissie Ruimte

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN
datum en tijd plaats bijeenkomst
02-4 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC 02-4 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD

03-4 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD
09-4 19.00 uur gemeentehuis fractie CDA
10-4 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD

Aanvragen bouwvergunningen


1. W.E.J.M. Huisman, Wierdijk 26, 1693 JA Wervershoof voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Wierdijk 26;


2. M.A.M. Haakman, Zwaagdijk 49, 1681 NB Zwaagdijk voor het vergroten van een brug;


3. E.V.A. Bekkenutte, Jules Haeckstraat 32, 7553 XH Hengelo (G) voor het plaatsen van een berging op het Perceel Droge Wijmersweg 5/56;


4. Beers Scania b.v., Postbus 460, 2260 MH Leischendam, voor het plaatsen van een reclamezuil aan de Zaadmarkt 18 te Zwaagdijk.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.

topBouwplannen terinzage

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te

verlenen aan:


1. J.P.F. Hoek, Droge Wijmersweg 5/178, 1693 HP Wervershoof, voor de plaatsing van een berging op het perceel Droge Wijmersweg
5/178;

2. P.J. Aker, Zwaagdijk 54, 1683 NK Zwaagdijk, voor het plaatsen van een hobbykas op het perceel Zwaagdijk 54;

3. S. Grooteman, Pastoor van Santestraat 26, voor het plaatsen van een hobbykas op het perceel Pastoor van Santestraat 26.

De bouwplannen liggen met ingang van donderdag 29 maart 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, POSITIEVE REACTIE MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

Bouwvergunningen:


1. Stedebroec Ontwikkelingsmaatschappij bv, Nieuwstraat 39b, 1671 BB Medemblik, voor het oprichten van showrooms en kantoren, op het perceel Graanmarkt 5 (14 maart 2001);


2. Knipping kozijnen b.v., Zwaagdijk 304, 1682 NS Zwaagdijk, voor het tijdelijk plaatsen van een overkapping een aanbouw en een opslagruimte, op het perceel Zwaagdijk 304 (14 maart);


3. M. Kok, Olympiaweg 93, 1693 EK Wervershoof, voor het vergroten van de woning aan de Olympiaweg 93 (15 maart );


4. De Vlietlanden b.v., Droge Wijmersweg 5, 1693 HP Wervershoof, voor het bouwen van een garage op het perceel Droge Wijmersweg 5/258;


5. P.J. Grent, Nes 142, 1693 CK Wervershoof, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Nes 142;


6. F. Kruszka, Breukelmannhang 11, 4300 Essen, Duitsland, voor het oprichten van een garage op het perceel Droge Wijmersweg 5/71;VERLEENDE VERGUNNINGEN


- vergunning aan Stichting de Dolle Prins te Andijk voor het organiseren van een sportmiddag op het weiland achter het parkeerterrein van café 't Fortuin op zaterdag 7 juli (22 maart);


- vergunning aan Stichting Automobielvereniging Crazy-Cross te Zwaagdijk voor het organiseren van een autocross en een aantal daarmee samenhangende activiteiten op zondag 20 mei aan de Vok Koomenweg te Wervershoof (20 maart);


- vergunning aan Stichting Automobielvereniging Crazy-Cross te Zwaagdijk tot het ten gehore brengen van muziek en het plaatsen van tenten en kramen op het wedstrijdterrein van de op 20 mei te houden autocross en het plaatsen van sandwichborden in de bebouwde kommen van de gemeente (20 maart);


- vergunning aan de heer Th. Koopman te Zwaagdijk-Oost voor het verbranden van met bacterievuur aangetaste fruitbomen (16 maart);


- vergunning aan L. en M. Slippens te Zwaagdijk-Oost voor het verbranden van met bacterievuur aangetaste fruitbomen (16 maart).12-dagen regeling

Horecabedrijven mogen op grond van wettelijke regelingen 12 dagen in het jaar het voor deze bedrijven geldende geluidsniveau overschrijden. Een kennisgeving aan het gemeentebestuur is hiervoor echter wel noodzakelijk.

De volgende meldingen zijn ontvangen:


- Sociaal Cultureel Centrum "De Schoof" te Wervershoof voor een Western en Country avond op zaterdag 28 april van 20.30 uur tot 01.00 uur ;


- Sport- en Partycentrum De Dars te Wervershoof voor zondag 15 april van 10.00 uur tot 17.00 uur.Overlast zwaan

De gemeente en de dierenbescherming ontvangen ieder voorjaar klachten betreffende de overlast van een zwaan. De mannelijke helft van een koppel zwanen heeft de omgeving van de Slotlaan - Europasingel tot zijn territorium verklaard. Binnen dit gebied accepteert hij geen concurrenten. Zelfs zijn evenbeeld (in spiegelende oppervlakten, zoals auto's, voordeuren en bushokjes ) ziet hij als een concurrent en hij probeert met zijn snavel zijn "concurrent" te verjagen. Naast deze overlast vertoont de zwaan agressief gedrag als de mensen te dicht naderen. Vorig jaar heeft de gemeente om die reden het pad tussen de Glooiing en Middenweid afgesloten om de vrouwelijke zwaan rustig te laten broeden.

Om problemen te voorkomen wordt aangeraden de zwaan zoveel mogelijk te mijden en de zwaan vooral niet met stokken e.d. te benaderen. Indien noodzakelijke kunt u de zwaan verjagen door hem langzaam te benaderen. De zwaan zal zelf achteruit gaan.

Het "spiegelen" kan worden verkomen door het spiegelde oppervlakte tijdelijk af te schermen. Hierdoor voorkomt u vermoedelijk schade aan uw eigendommen. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u de gemeente (tel. 587142) of de dierenbescherming bellen (tel. 0229 202436).


top

Bekendmaking voorbereidingsbesluit

De burgemeester van de gemeente Wervershoof maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 29 maart 2001 voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte, ter inzage ligt het door de raad van de gemeente Wervershoof d.d. 22 maart 2001 genomen voorbereidingsbesluit voor het perceel Liederik 1.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 29 maart 2001.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder die meent door deze voorbereidingsbesluiten rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen, binnen zes weken na deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Wervershoof, Postbus 41, 1693 ZG Wervershoof.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.

Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Wervershoof, 28 maart 2001

De burgemeester van Wervershoof,

Mw. J.M. van Wel-Karbet.Verleende kapvergunning


- vergunning aan de gemeente Wervershoof voor het kappen van 21 esdoorns staande aan de Kaagweg in Wervershoof (23 maart)

top

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie