Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Adviezen voor huisartsen op platteland in verband met MKZ

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Adviezen voor (verloskundig actieve) huisartsen op het platteland in verband met mond- en klauwzeer

23 maart 2001

De problematiek van mond- en klauwzeer (MKZ) kan ook gevolgen hebben voor het handelen van huisartsen op het platteland. Onderstaande informatie is speciaal gericht op verloskundig actieve huisartsen, maar ook andere huisartsen op het platteland wordt aangeraden de eerste alinea te lezen. De tekst is overgenomen uit een brief die de vereniging van verloskundigen (KNOV) op 23 maart 2001 aan haar leden heeft verzonden en waar de LHV zich inhoudelijk achter schaart.

De ontwikkelingen rondom MKZ gaan zeer snel. Wij willen u dan ook aanraden regelmatig de laatste stand van zaken te checken op internet. Voor de laatste stand van zaken met betrekking tot MKZ kunt u terecht op de website van het ministerie van LNV www.minlnv.nl/mkz. Voor specifieke informatie over de consequenties van MKZ voor de (spoedeisende) hulpverlening kunt u terecht op de website van de gezamenlijke GGD-en ww.ggd.nl. Voor nadere informatie over de stand van zaken in uw regio kunt u terecht bij de regionale GGD. Mochten er hierna nog inhoudelijke vragen zijn, dan kunt u 24 uur per dag terecht bij de AID op telefoonnummer:038 - 4291300. Cliënten kunt u verwijzen naar het algemene informatienummer: 0800 - 1556.

De KNOV baseert de informatie aan haar leden op het faxbericht, zoals op 16 maart 2001 door het LCI (Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding) is verzonden aan de regionale GGD-en.

Om te beginnen zijn er twee soorten maatregelen.
1. Maatregelen in gebieden waar geen MKZ is vastgesteld.
2. Maatregelen in gebieden waar wel MKZ is vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde gesloten gebieden.

Maatregelen in gebieden waar geen MKZ is vastgesteld In deze gebieden wordt aangeraden het personenverkeer tussen bedrijven zoveel mogelijk te beperken.
Cliënten woonachtig op een bedrijf kunnen in deze gebieden gewoon op controle komen. Het verdient in deze gebieden een sterke voorkeur cliënten woonachtig op een bedrijf zoveel mogelijk naar de verloskundige toe te laten komen.

Ingeval van een bevalling of ingeval van kraambezoeken is het voor de verloskundige mogelijk deze cliënten te bezoeken. Doe dit echter niet met meer personen en/of vaker dan strikt noodzakelijk. Laat uw voertuig aan de weg staan en maak gebruik van de aanwezige bedrijfskleding.
Laat deze bezoeken bij voorkeur uitvoeren door een verloskundige die zelf niet op een bedrijf woonachtig is. Tot slot: de bewoners kunnen u zelf vragen bepaalde adviezen op te volgen. Houdt u hier zoveel mogelijk aan.

Maatregelen in gebieden waar wel MKZ is vastgesteld Dit zijn de zogenaamde gesloten gebieden.

Spoedeisende medische hulpverlening
Spoedeisende medische hulpverlening moet te allen tijde kunnen blijven functioneren.

1. Indien een cliënt met spoed naar het ziekenhuis moet, is dit mogelijk. Zie protocol: "spoedeisende medische hulp in gesloten gebied bij mond en klauwzeer".

2. In iets minder spoedeisende gevallen verzoekt u de cliënt zich te douchen en schone kleren en schoenen aan te trekken.
3. Zij kan met eigen auto naar het ziekenhuis mits deze bij het verlaten van het terrein wordt ontsmet Deze procedure is bij de veehouders bekend.

4. Bij aankomst in het ziekenhuis moet de cliënt zich douchen en haar haren wassen. Vervolgens moet zij schone kleding aan.
5. Alle gebruikte kleding en artikelen autoclaven.
Overige hulpverlening

1. Kijk kritisch naar het nut en de noodzaak van het bezoek. Stel zwangerschapscontroles die niet noodzakelijk zijn bijvoorbeeld uit.

2. Laat een gesprek of een behandeling/bevalling, als dat mogelijk is, elders plaatsvinden, eigen praktijk, poliklinisch of bij familie zonder bedrijf. De eventuele extra kosten voor een poliklinische bevalling vanwege een uitbraak van MKZ wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed. Een poliklinische bevalling wordt uitsluitend vergoed op medische indicatie (plaats indicatie).
3. Als het bezoek toch nodig is, doe dit dan met zo weinig mogelijk mensen en materieel. In verband met toelaten door de politie is het noodzakelijk uw bezoek aan te melden bij de CPA. U dient een legitimatiebewijs mee te nemen en zich als hulpverlener kenbaar te kunnen maken.

4. Zorg bij het betreden en het verlaten van het terrein voor ontsmetting van voeten (in ontsmettingsbak of -mat) en handen. Zie bijlage 1 voor lijst met MKZ geregistreerde desinfectiemiddelen.
5. Ga (zo mogelijk) op bezoek met schone kleding.
6. Na het verlaten van het gebied moet u zich langdurig douchen, uw haren wassen met shampoo en vervolgens schone kleren en andere schoenen aantrekken.

7. De daarop volgende 72 uur mag u geen bedrijf bezoeken waar MKZ-gevoelige dieren worden gehouden.
MKZ-gevoelige dieren zijn: koeien, varkens, schapen, geiten en herten. Cave: verloskundigen die zelf thuis één van deze dieren houden.
De periode van 72 uur is een door de ID Lelystad gehanteerde internationale norm. De overlevingskans van het MKZ-virus op de slijmvliezen bij de mens is namelijk 72 uur.
8.

9. Agrarische bedrijven zorgen vaak zelf voor beschermende kleding bij het betreden van het terrein. Die kleding kunt u bij vertrek weer achterlaten.

10. Laat bij bezoek zo mogelijk uw voertuig (auto, fiets, brommer) op minimaal 50 meter van de ingang aan de openbare weg achter.
11. Beperk uw bezoek tot de noodzakelijke woonruimtes en vermijdt zoveel mogelijk het bedrijfsgedeelte of -delen waar de dieren zich bevinden.

12. De bewoners kunnen u zelf vragen bepaalde adviezen op te volgen. Houdt u hier zoveel mogelijk aan.

Kraamzorg
Kraamzorg zal ook in de gesloten gebieden worden geleverd. Kraamcentra kunnen er wel voor kiezen het aantal uren zorg te beperken.

Ga naar : Nieuwspagina van de LHV
Volgend artikel : Reactie LHV aan Merck Sharp & Dohme B.V.

© copyright LHV 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie