Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Mond- en klauwzeer (laatste wijziging: 23-03-2001 16:56)
* Gemeentebestuur bezorgd over ontwikkelingen rond mond- en klauwzeer
Laatste wijziging: 23-03-2001 16:56 Gemeentebestuur bezorgd over ontwikkelingen rond mond- en klauwzeer

Gebaseerd op een ernstige verdenking van besmetting met mond- en klauwzeer is gisteren in Beesd aan de Ridderslag een agrarisch bedrijf preventief geruimd. Inmiddels is bekend dat op korte termijn in de directe omgeving meer bedrijven preventief moeten worden geruimd. Berichtgeving hieromtrent verloopt uitsluitend via het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Algemene Inspectiedienst en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees.

Vanzelfsprekend is het gemeentebestuur van Geldermalsen, in de persoon van burgemeester mr S.W. van Schaijck, nauw betrokken bij deze ernstige calamiteit binnen de gemeentegrenzen. Daar waar mogelijk en nodig worden initiatieven genomen en maatregelen getroffen. Dit echter niet nadat hierover vooraf overleg met de genoemde landelijke diensten heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt van het gemeentelijke beleid in deze is dat geprobeerd wordt zoveel mogelijk onrust en onnodige paniekreacties te voorkomen. De burgemeester heeft alle begrip voor de grote zorgen die er onder de agrarische inwoners en bij andere inwoners leven. Deze zorgen worden alleszins gedeeld. Echter, de burgemeester ziet nadrukkelijk af van het puur vanuit psychologisch oogpunt afkondigen van allerlei maatregelen die in de praktijk niet daadwerkelijk bijdragen aan de bestrijding van mond- en klauwzeer. Het wordt van groot belang geacht, ook voor de gezinnen van de direct betrokken agrariërs, dat het normale dagelijkse leefpatroon zo lang mogelijk gewoon zijn gang kan gaan. Daarom ook doet de burgemeester vooralsnog geen oproep aan verenigingen en instellingen om dit weekend hun gebruikelijke activiteiten af te gelasten.

Uit overleg met de landelijke diensten is gebleken dat 90% van het virus wordt verspreid door het vrijkomen van de adem uit de ontstoken mond van het dier. Het virus kan zich door de lucht over grote afstanden verspreiden. Slechts 10% kan zich door andere oorzaken verspreiden. Dat percentage is niet dusdanig dat daarvoor het 'gehele land' mag en kan worden stilgelegd. Naast uiteraard het algemeen geldende vervoersverbod wordt het afgeraden verdachte bedrijven in het gebied onnodig te bezoeken. Het daarnaast afsluiten van wegen en gebieden zal pas dan plaatsvinden wanneer daartoe vanuit het oogpunt van handhaving van de openbare orde (bijvoorbeeld vanwege het tegengaan van 'ramptoerisme' noodzakelijk wordt geacht. Wel heeft de burgemeester op nadrukkelijk verzoek van de GLTO inmiddels op verschillende plaatsen borden geplaatst door middel waarvan het dagelijkse sluipverkeer in de richting Utrecht wordt opgeroepen gebruik te maken van de normale doorgaande routes.

In het gemeentehuis van Geldermalsen is het komende weekend een klein crisisteam beschikbaar voor de beantwoording van vragen en het eventueel ondersteunen van acties van de landelijke diensten. Dit team is dagelijks tot 17.00 uur bereikbaar via de nummers 0345-586607/586609. Daarnaast wordt via de gemeentelijke website verwezen naar relevante andere informatienummers als:
* de website van het ministerie van LNV: www.minlnv.nl
* landelijke informatienummer voor burgers: 0800-1556
* telefonische hulpdienst voor agrariërs: 0800-0240021

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie