Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkeersmaatregelen in de gemeente Zwijndrecht

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:


1.


op de volgende kruisingen de voorrang zodanig te regelen dat het verkeer op de andere weg(en) voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de eerstgenoemde wegen:


*

Beethovenlaan - Klarinetsingel

*

Laan van Nederhoven - Beethovenlaan

*

Laan van Nederhoven - Kerkweg

*

Kerkweg - Buizerdstraat - Moermond

*

Molenvliet - Develsingel (rechtdoorgaande weggedeelte krijgt voorrang)
*

Hoofdland/Thorbeckelaan - Laan van Walburg

*

Rotterdamseweg - Burg. de Bruïnelaan

*

Burg. de Bruïnelaan - Raadhuisplein

*

Burg. Slobbelaan - Thorbeckelaan

*

Ringdijk - Rotterdamseweg

*

Ringdijk - Van Schaikstraat

*

Ringdijk - Burg. Slobbelaan

*

Ringdijk - Lindelaan

*

H.A. Lorentzstraat - W. Snelliusweg

*

H.A. Lorentzstraat - D. Uytenboogaertstraat

*

H.A. Lorentzstraat - Chr. Huygensstraat;


2.


bij de volgende aansluitingen van fietspaden op wijk- of hoofdontsluitingswegende voorrang zodanig te regelen dat het verkeer op het fietspad voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de wijk- of hoofdontsluitingsweg:


*

Rotterdamseweg - fietspad tussen Onderdijkserijweg en Rotterdamseweg
*

Rotterdamseweg - fietspad tussen Brabant en Rotterdamseweg
*

Klarinetsingel - fietspad tussen Devel en Klarinetsingel
*

Beethovenlaan - fietspad tussen Symphonie en Beethovenlaan
*

Beethovenlaan - fietspad tussen Gerschwinstraat en Beethovenlaan
*

parallelweg Munnikensteeg - fietspad parallel aan Molenvliet
*

Molenvliet - doorsteken vanaf fietspad parallel aan Molenvliet
*

Warmoezierstraat - fietspad tussen Langeraarstraat en parallelweg Warmoezierstraat


3.

bij de aansluitingen van de volgende wegen op de Thorbeckelaan en Hoofdland de voorrang zodanig te regelen dat het verkeer vanuit de aansluitingen voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de Thorbeckelaan en Hoofdland:


*

Hoedersekade

*

Doevelskerc

*

Strevelshoek

*

Bouquet (3x)

*

Stenenkamer

*

Straatsburgsestraat

*

Van Hoogendorplaan

*

Troelstraplein

*

Schaepmanlaan

*

Europaweg


4.

bij de aansluitingen van de volgende wegen op de Laurensvliet zodanig de voorrang te regelen dat het verkeer vanuit de aansluitingen voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de Laurensvliet:


*

Rotterdamseweg

*

Prinses Irenestraat

*

Bosch


5.

te bepalen dat de genoemde besluiten in werking treden op de dag dat de betreffende borden zijn geplaatst (uiterlijk 1 mei 2001)
6.

te bepalen dat het besluit onder 3 ingetrokken wordt op de dag dat genoemde aansluitingen zijn voorzien van uitritconstructies

Deze besluiten liggen vanaf heden ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Burgemeester de Bruïnelaan 45. U kunt deze stukken inzien op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur. Indien u belanghebbende bent en u kunt zich niet verenigen met een van deze besluiten, dan kunt u binnen 6 weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Zwijndrecht Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT

U kunt dan eventueel ook (maar alleen als u ook een bezwaarschrift indient) om een voorlopige voorziening (is voorlopig oordeel van de rechter) vragen bij de:

Arrondissementsrechtbank
Postbus 7003
3300 GC DORDRECHT

De kosten hiervan bedragen f 225,-- voor natuurlijke personen (individuen) en f 450,-- voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven). Het bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en dienen verder ten minste te bevatten:

a.

de naam en het adres van de indiener;
b.

de dagtekening;
c.

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of het verzoek om voorlopige voorziening is gericht;
d.

de gronden van het bezwaar of verzoek om voorlopige voorziening.

Nadere informatie over het bovenstaande kunt u inwinnen bij de behandelend ambtenaar, mevrouw L.H. Hertogh-Barten (tel. 078 - 620 67 01)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie