Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer Friesland

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

26 maart 2001 17.00 uur Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G. Venema, tel. 058 292 5429 e-mail: (c.venema@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:


-Bestuur en financiën waterschappen. IPO-waterdossier. In een brief wordt door Gedeputeerde Staten ingegaan op de huidige stand van zaken betreffende de recent verschenen rapporten op het terrein van het waterbeleid en op het voorlopige standpunt van het interprovinciale samenwerkingsverband, het IPO, over zowel de bestuurssamenstelling als de financiën van de waterschappen zoals die zijn vastgelegd in een concept-brief aan de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat. Aan de commissie wordt gevraagd hierover te adviseren.


-Rapportage Uitvoering Wet Milieubeheer en Ontgrondingenwet. Conform een eerder gemaakte afspraak krijgt de commissie een driemaandelijks verslag met betrekking tot de bedrijven waarover ten aanzien van vergunningverlening of handhaving bijzonderheden zijn de melden.


-Notitie handhaving rijsnelheden
De notitie Handhaving Rijsnelheden, is opgesteld naar aanleiding van vragen uit Provinciale Staten over de financiering van flitscamera s ten behoeve van het handhaven van de rijsnelheid op de weg Sneek-Snekerhoek (N354). De notitie is een eerste aanzet voor het ontwikkelen en de formalisering van een beleidskader voor het middels gedragsbeïnvloeding handhaven van rijsnelheden.


-Startnotitie MER/tracéstudie Centrale As Noordoost Fryslân. Voor de uiteindelijke vaststelling van het plan om de centrale as Dokkum-Veenwouden-Burgum-Nijega/Garijp in te richten als stroomweg B dient een MER (Milieueffectrapportage procedure te worden gevolgd. De start-notitie voor de MER/tracéstudie wordt aan de commissie voorgelegd met de vraag deze te beoordelen op inspraakrijpheid. Omdat er nog voldoende gelegenheid komt om hierop in te spreken is dit voor belangstellenden in deze vergadering niet mogelijk.


-Verdeling middelen openbaar vervoer.
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft voor het jaar 2001 de financiële bijdrage voor de exploitatie van het openbaar vervoer vastgesteld op f. 55.777.000,--. In hun brief geven Gedeputeerde Staten aan op welke wijze zij deze middelen in 2001 zullen verdelen.


-Aanbesteding openbaar vervoer Zuidoost-Fryslân. Aan de commissie wordt een ontwerp-programma van eisen voorgelegd voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân met de vraag dit programma te beoordelen op inspraakrijpheid. Het is dus voor belangstellenden niet mogelijk om in deze vergadering in te spreken bij dit onderwerp.


-Haarbaarheidsonderzoek opening station Scharnegoutum Door het buro RailEvent is in opdracht fan Gedeputeerde Staten een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een nieuw station bij Scharnegoutum. Ook is de mogelijkheid onderzocht om het station Sneek Noord te verplaatsen richting Scharnegoutum onder gelijktijdige aanleg van een rechtstreeks fietspad van Scharnegoutum naar het nieuwe station. De resultaten van het onderzoek
en de conclusie van Gedeputeerde staten dat het aantal mogelijke in- en uitstappers niet opweegt tegen de kosten voor een nieuw station, maar dat de optie van het verplaatsen van het station Sneek Noord voor de toekomst open dient te blijven worden aan de commissie voorgelegd.


-Openbaar vervoerprojecten Commissie De Boer- gemeente Leeuwarden. De mededeling over het opnieuw inzetten van de geoormerkte gelden zgn. Commissie de Boer gelden (bestemd voor innovatieve projecten op het gebied van het openbaar vervoer is op verzoek van de VVD op de agenda geplaatst.


-Reconstructie kruispunt N 355- afslag N369 Kootstertille (Opperkoaten).
Aan Provinciale Staten wordt een krediet gevraagd van f. 11.100.000,- voor de C-fase van dit project. Aan de commissie wordt advies gevraagd.


-N355: Aanpassing ontsluitingsstructuur van fan Emmaüs. Aan Provinciale Staten wordt een krediet van f 260.000,-- gevraagd voor de zgn. C-fase van dit project. Aan de commissie wordt advies gevraagd.


-Ontsluitingsplan Kootstertille op de provinciale weg N 369. Voorgesteld wordt de onsluitingsstruktuur van Koostertille op de provinciale weg zo te wijzigen
dat de twee bestaande aansluitingen worden gereduceerd tot een en om die aansluiting de wijzigen in een grote rotonde. Ook wordt voorgesteld om langs de provinciale weg halteplaatsen te realiseren waardoor de bus niet meer in het dorp Kootstertille halteert. Aan provinciale staten wordt een krediet van f. 150.000,-- gevraagd voor de C-fase van het project. De kosten van het totale project worden geraamd op f. 4.000.000,-.


-Ontsluiting bedrijventerrein t Spoardykje te Tzummarum. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met de realisering van in ontsluiting
voor het bedrijventerrein t Spoardykje te Tzummarum en het voor de zogenaamde C-fase benodigde krediet van f 53.550,--. Ook wordt gevraagd de Commissaris van de Koningin te machtigen de financieringsovereenkomst voor het totale project te ondertekenen.


-Verbeteringswerken Tjerk Hiddessluizen.
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd een uitvoeringskrediet van f. 4 miljoen beschikbaar te stellen voor het vervangen van de elektrische installatie en het bedieningsgebouw van de Tjerk Hiddessluizen. Dit bedrag is exclusief de al eerder gereserveerde, gemaakte en betaalde voorbereidingskosten. De commissie wordt om advies gevraagd.


-Vervanging parallelbruggen in de N355 .
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om een krediet van f. 2.650.000,-- beschikbaar te stellen boven op het al eerder beschikbaar gestelde bedrag van f. 750.000,-- zodat de vervanging van de parallelbruggen in de N 355 bij Buitenpost en Zwartkruis in 2002 gecombineerd kan worden uitgevoerd.


-Begrotingswijzingen.
Het betreft twee begrotingswijzigingen in verband met de vervanging van bedrijfsmiddelen van de districten Dokkum en Sneek.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...