Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Swalmen

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Swalmen

26 maart 2001
Sloopaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een sloopaanvraag ontvangen van:

Rijkswaterstaat directie Limburg, Postbus 1138, 6201 BC Maastricht voor het slopen van de woning Middelhoven 2;

P. Levels, Rijksweg Zuid 26, voor het slopen van een bedrijfsruimte;

F. Hendrikx, Beneden Boukoul 2, voor het slopen van de woning Beneden Boukoul 2.

Bouwaanvragen/-meldingen

bouwvergunningen/

bouwtoestemmingen

Burgemeester en wethouders hebben een bouwaanvraag /-melding ontvangen van:

P. Hilkens, Kroppestraat 55, voor het verbouwen van een woning;

R. van Keeken, Koel 11, voor het vernieuwen van de garage/berging;

P. Levels, Rijksweg Zuid 26, voor de bouw van een bedrijfsruimte;

H. Fusers, Burg. Heijnenstraat 2, voor de bouw van een serre..

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning/bouwtoestemming verleend aan:

M. Peeters, Pr. Margrietstraat 6 voor het plaatsen van een dubbele carport nabij Pr. Margrietstraat 4 en 6;

P. Corbie, Leetgensstraat 35, voor het vergroten van een duivenhok;

P. Fransen, Pr. Irenestraat 7 voor het plaatsen van een tuinhuisje;

F. Slabbers, Boven Boukoul 31 en M. Dahmen, Boven Boukoul 31b voor de bouw van twee garages nabij Boven Boukoul 31a en 31b;

Th. Heuvelmans, Stationsstraat 42 voor de uitbreiding van de woning;

W. v.d Borst, Markt 2 te Beesel voor het vergroten van een dakkapel aan de woning Beeselseweg 26.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij ons college.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend aan:

L. Pfennings, Schoolbroek 4, voor het kappen van een lariks in de voortuin bij zijn woning;

J.C.E. van der Heijden, Rijksweg Zuid 67a voor het kappen van diverse coniferen/struiken, 2 douglassparren, 1 atlasceder en 1 berk bij zijn woning;

De gemeente Swalmen, Markt 3, voor het kappen van wilgen en elzen, nabij de brug over de Swalm tussen Swalmzicht en Otterpad, vanwege hakhoutbeheer.

Tegen het verlenen van deze kapvergunningen kan iedereen die direct in zijn belang is getroffen, binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college.

Vaststelling bebouwde kom

In artikel 19, leden 2 en 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is een bevoegdheid opgenomen voor burgemeester en wethouders, om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen in door Gedeputeerde Staten van Limburg aangewezen categorieën van gevallen, respectievelijk in bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen, binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend, dat zij met toepassing van bovengenoemd artikel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - bij besluit van 5 februari 2001 - de bebouwde kom van de gemeente Swalmen hebben vastgesteld.

Dit besluit ligt met ingang van 2 april 2001 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Markt 3.

Swalmen, 28 maart 2001.

Burgemeester en wethouders van Swalmen;

de loco-secretaris, de burgemeester,

H. Vrinds. drs. W.M.J. Denie.

Voorbereidingsbesluit ten behoeve van een manege

De burgemeester maakt bekend, dat de gemeenteraad op 22 maart 2001 heeft besloten:

te verklaren, dat ten behoeve van de vestiging van een manege, een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel sectie K nummer 158, zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatieschets in rode omlijning is aangegeven, plaatselijk bekend Raayerluyckweg;

te bepalen, dat dit besluit in werking zal treden met ingang van 2 april 2001.

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende situatieschets ligt met ingang van de dag van deze bekendmaking voor iedereen in het gemeentehuis van Swalmen ter inzage.

Swalmen, 30 maart 2001.

De burgemeester van Swalmen;

drs. W.M.J. Denie.

Milieuzaken

Meldt gedumpt afval bij de gemeente

Al enkele jaren betalen onze inwoners voor het aantal kilo's afval dat zij via de duobak aanbieden. Bij de start van het weegsysteem werd alom gevreesd dat veel afval illegaal in het buitengebied, het bos en de wegbermen gedumpt zou worden.

Met name het laatste jaar hebben wij geconstateerd dat nogal wat afval in het buitengebied achter gelaten wordt.

Bovendien wordt veel afval bij de containerlocaties gedumpt.

Het opruimen van dit afval en het opsporen van de daders kost onze medewerkers en de politie veel tijd en moeite. Ook brengt dit de nodige kosten met zich mee.

Wij vinden dat elke gulden die wij hiervoor moeten uitgeven, op een betere en nuttigere manier besteed kan worden.

Daarom vragen wij u alert te zijn op het illegaal dumpen van afval. Ziet u ergens afval in de berm liggen of constateert u dat iemand afval aan het dumpen is, geef dat dan zo snel

mogelijk aan ons door. Dit geeft ons de mogelijkheid om hiertegen gericht op te treden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corné Dehing, tel. 509248.

Zwerfvuil bij containers

Regelmatig komt het voor dat grote hoeveelheden zwerfvuil rondom de containers in onze gemeente staan of liggen. Hierover bereiken ons veel klachten.

Dit zwerfvuil geeft veel overlast en is erg storend.

Wij wijzen er nogmaals op dat het afval alléén in de containers gedeponeerd mag worden.

Als het te groot is, moet men het afval verkleinen of in de eigen duobak deponeren.

De milieuwachter zal, ook in de avonduren, extra toezien op het naleven van de regels bij de containers.

Wanneer dit nodig is, zal hij niet nalaten om een proces-verbaal uit te schrijven.

Op donderdag 22 maart j.l. heeft de gemeenteraad met 10 tegen 3 stemmen (de fractie van de PvdA/PS stemde tegen) het Bestemmingsplan Rijksweg 73-Zuid vastgesteld.

Voorts ging de raad akkoord met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en werden de tarieven van het zwembad voor het zwemseizoen 2001 vastgesteld.

Tot slot besloot te raad om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de vestiging van een manege aan de Raayerluyckweg.

In april worden de volgende vergaderingen gehouden:

Commissievergaderingen:

dinsdag 10 april : Welzijn

woensdag 11 april : VROM

donderdag 12 april: ABA

donderdag 12 april: Openbare Werken

donderdag 12 april: Financiën/EZ

Raadsvergadering:

De raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 26 april.

Vergaderingen in de maand april

Collectevergunningen

Voor de week van 1 tot en met 7 april hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend aan:

Gemengd koor a Cappella voor het verkopen van loten en

ZOA Vluchtelingenzorg voor het houden van een collecte.

Koopzondagen

Op grond van de "Verordening winkeltijden Swalmen" kunnen burgemeester en wethouders maximaal twaalf zondagen of feestdagen aanwijzen, waarop winkels open mogen zijn.

Op verzoek van de LOZO, afdeling Swalmen hebben wij besloten om voorlopig de zondagen 1 en 29 april als koopzondagen aan te wijzen.

Tijdelijke wegafsluiting

Van H. Schreurs, Burg. Hendrickxstraat 5 te Swalmen hebben wij het verzoek ontvangen om de Burg. Hendrickxstraat op 16 of op 23 juni a.s. in verband met een straatfeest gedeeltelijk te mogen afsluiten .

Op 23 maart j.l. hebben wij, mede in overleg met de politie, besloten om dit toe te staan.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend.

Swalmen, 28 maart 2001.

Burgemeester en wethouders van Swalmen;

de loco-secretaris, de burgemeester,

H. Vrinds. drs. W.M.J. Denie.

Informatiebulletin van Rijkswaterstaat

Deze week is "Via Limburg" nummer 4 verschenen.

"Via Limburg" is een bulletin van Rijkswaterstaat, directie Limburg waarin informatie staat over de vier nieuwe wegen in Limburg, te weten de Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, de N280-Oost en de N293 (Oost-

tangent Roermond).

Het bulletin "Via Limburg" kan gratis bij de gemeente worden afgehaald.

Stichting Kringloopbedrijf Midden-Limburg

Zoals bekend haalt de Stichting Kringloopbedrijf Midden-Limburg, ook in Swalmen, afgedankte spullen gratis op.

U kunt deze spullen, behalve tuin-, bouw- en sloopafval, meegeven.

Bel voor het ophalen van afgedankte spullen daarom de kringlooplijn. Het telefoonnummer is 0900-8212248.

De telefoonkosten bedragen 44 cent per minuut.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...