Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief minister Netelenbos over NS

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

Kamerbrief minister Netelenbos over NS

Brief aan de Tweede Kamer

Geachte voorzitter,
Bijgaand zend ik u de brief van de heren Blankert en Stekelenburg over de door hen te ondernemen vervolgstappen in hun onderzoek naar het conflict bij NS, zoals ik die op 26 maart heb ontvangen. Ik heb de directie van NS verzocht mij aan te geven welke stappen zij gaat nemen om de impasse die de heren Blankert en Stekelenburg signalen te doorbreken, opdat ik hen zo nodig kan vragen hun werkzaamheden te continueren en verwacht daar woensdag een reactie op.

Op 27 maart 2001 wordt uitspraak gedaan in een kort geding dat het CNV tegen NS heeft aangespannen. Dit kan relevante informatie opleveren.

Ik informeer u tevens over mijn formele positie in relatie tot de NS Holding. De NV Nederlandse Spoorwegen is een structuurvennootschap. De enige rol die de aandeel-houder hier heeft, inzake benoemingen en ontslag, is dat de Minister maximaal twee leden in de Raad van Commissarissen kan benoemen.
Deze geringe bevoegdheid was juist de reden om de contractuele relatie te versterken.
In het Overgangscontract II is door NS onder andere een minimum niveau van dienst verlening aangegaan.
Ik verwijs u naar het uitgebreide Overgangscontract II en de gedetailleerde afspraken die hier over zijn gemaakt. Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en ik zal u na de hierboven genoemde reactie van NS en de gerechtelijke uitspraak ten spoedigste nader informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Brief aan NS

Geachte heer Huisinga,
Vandaag hebt u kennis kunnen nemen van de brief van de heren Blankert en Stekelenburg. De conclusie is dat zij betrokkenen op dit moment verder niet van advies kunnen voorzien. Daar voegen zij aan toe dat zij, mochten zich in de komende dagen veranderingen voor doen in de richting van het interimadvies, zij alsnog bereid zouden zijn hun werkzaamheden te hervatten.

Uit de brief blijkt dat uw reactie van 21 maart 2001 voor de heren Blankert en Stekelenburg onvoldoende aanknopingspunten biedt, op dit moment vervolgstappen te zetten.
Ik leid hieruit af dat initiatieven van uw zijde gewenst zijn om de huidige patstelling te doorbreken. Ik wijs daarbij ook op de door de heren Blankert en Stekelenburg gegeven toelichting bij hun brief, waarin ze suggereren dat een gezamenlijk beeld van de NS directie en Ondernemingsraad van de (on)mogelijkheid tot aanpassing van de in hun interimadvies genoemde deadlines van belang kan zijn.

Ik verzoek u mij uiterlijk woensdag nader te berichten welke stappen u gaat nemen om de impasse die de heren Blankert en Stekelenburg signaleren te doorbreken, opdat ik hen kan vragen hun werkzaamheden te continueren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

26 mrt 01 18:57

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie