Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit uitvoerverbod producten evenhoevigen i.v.m. MKZ

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 dd.26-03-2001 20:45

26 maart 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82); Gelet op de artikelen 30, eerste en vierde lid, 31 en 80 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 komt te luiden:

Artikel 1

* Het buiten Nederland brengen van vee is verboden.
* Het brengen van producten van evenhoevigen buiten het gebied, bedoeld in bijlage I van Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82), is verboden.
* Het in het tweede lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van de in de artikelen 2 tot en met 8 van voornoemde beschikking bedoelde producten, indien, voorzover van toepassing, wordt voldaan aan de in de artikelen 1 tot en met 11 van die beschikking gestelde voorwaarden. Artikel II

Deze regeling wordt op 26 maart 2001 om 20:45 bekendgemaakt aan de media en treedt om 24:00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

Naar aanleiding van een uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) in Olst is op 21 maart 2001 uit oogpunt van voorkoming van verspreiding van het zeer besmettelijke virus besloten om onder meer de export te verbieden van dieren en producten die mogelijk het virus met zich mee kunnen dragen. Tevens is op grond van de Tijdelijke regeling standstill mond- en klauwzeer Nederland 2001 (Stcrt. 58) binnen Nederland een algeheel vervoersverbod van kracht geworden voor vee, pluimvee, levende producten en bepaalde categorieën producten van dierlijke oorsprong. Intussen heeft de Europese Commissie beschikking 2001/223/EG van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) uitgevaardigd. Op grond van deze beschikking wordt Nederland in twee gedeelten verdeeld. Enerzijds de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Flevoland en anderzijds de rest van Nederland. Het ingestelde toezichtsgebied rond Olst, Oene en Welsum en de ingestelde vervoersverboden rond onder meer Sprang-Capelle, Beesd en Maren-Kessel strekken zich uit over de genoemde vier provincies.

Onderhavige regeling strekt ertoe de beschikking van de Europese Commissie volledig om te zetten in nationale regelgeving. Dit houdt in dat producten van evenhoevigen vanuit Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Flevoland slechts mogen worden verzonden naar andere delen van Nederland en naar andere lidstaten indien voldaan wordt aan de voorwaarden die in de beschikking staan genoemd. De export van vee blijft voorlopig verboden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie