Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CMHF blij met regeling telewerken voor rijksambtenaren

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

[www.cmhf.nl d.d. 26-03-2001

CMHF blij met regeling telewerken voor rijksambtenaren

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel, waaronder de CMHF, zijn het eens geworden over de Raamregeling telewerken. CMHF-onderhandelaar Jan Hut is tevreden met de raamregeling. "We hebben nu eindelijk een hele goede basisregeling. Het biedt vooral soelaas voor mensen die verplicht telewerken zoals bij werknemers van de Arbeidsinspectie. Dat conflict is nu uit de wereld." Hut wijst op de ontevredenheid bij de Arbeidsinspectie over de slechte voorwaarden voor telewerken. De raamregeling maakt daar een einde aan.

In een moderne rijksdienst zal telewerken - in de zin van plaats- en tijdonafhankelijk werken - een steeds prominentere rol krijgen. Daarom was in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2000-2001 de afspraak opgenomen een raamregeling telewerken te ontwikkelen om meer duidelijkheid te verkrijgen over de rechtspositionele aspecten van telewerken.

De vastgestelde raamregeling staat op zichzelf los van de al of niet beleidsmatige wenselijkheid van telewerken in de rijksdienst. De afweging of de medewerker gaat telewerken dient door leidinggevende en medewerker zelf te kunnen worden gemaakt. De regeling gaat dus niet over het wanneer en waarom van telewerken en laat zoveel mogelijk ruimte voor betrokkenen om afspraken over het toepassen van telewerken te maken.

De regeling geeft aan betrokkenen wel een duidelijk kader ten aanzien van de rechtspositionele voorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen. Binnen dit kader kunnen op decentraal niveau nadere regels in overeenstemming met het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) worden overeengekomen of nadere afspraken worden gemaakt in overleg met de ondernemingsraden. Telewerken is voor sommige functies verplicht. Ten aanzien van dit zogeheten functiegebonden telewerken is in de raamregeling opgenomen dat de desbetreffende werknemers, naast een aantal andere telewerkvoorzieningen, een vergoeding krijgen voor het beschikbaar stellen van een deel van hun privé-ruimte. De vergoeding is vastgesteld op 60 Euro, hetgeen overeenkomt met een bedrag van F 132,22. Van deze normvergoeding kan het bevoegd gezag alleen afwijken in overeenstemming met het DG0. De regeling treedt op
1 juni 2001 in werking en is terug te vinden op de internetsite van het Ministerie van BZK (www.minbzk.nl)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie