Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraken van Vlaamse ministers over samenwerking

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Toespraken van de Minister

Toespraak bij het Protocolakkoord tussen de Federale Minister van Justitie, Marc Verwilghen en de Vlaamse Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mieke Vogels houdende de krachtlijnen van de verdere samenwerking op het grensgebied welzijn-justitie.

26/03/2001

Als Minister van Justitie ben ik van oordeel dat de aanpak van criminaliteit en het strafrechtelijk en strafuitvoeringsbeleid veel meer aansluiting moet vinden bij een algemeen sociaal beleid, dat ook preventief werkt aan het milderen van disfuncties van maatschappelijke voorzieningen en van (inter)menselijke verhoudingen en gedragingen.

Vandaar dat ik resoluut kies voor een herstelgerichte invulling van de strafrechtsbedeling en de strafuitvoering. Dit betekent dat justitie ruimte wil scheppen voor buitengerechtelijke conflictoplossingen vanuit de samenleving, evenals voor de op het justitiële optreden aansluitende hulp- en dienstverlening.

Sinds de staatshervorming nemen ook de Gemeenschappen en Gewesten initiatieven in het kader van hun bevoegdheden maar verwant aan justitiële materies, bijvoorbeeld: instellingen voor bijzondere jeugdzorg, comités voor bijzondere jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbanken, bemiddelingscommissies, centra voor justitieel welzijnswerk, centra voor slachtofferhulp, echtscheidingsbemiddeling,schuldbemiddeling, vluchthuizen, centra voor kindermishandeling, gespecialiseerdeforensische equipes op diensten voor geestelijke gezondheidszorg enz...

Binnen het justitiële werkveld ontmoeten professionelen elkaar, in de uitoefening van complementaire taken ten aanzien van hetzelfde doelpubliek en ter oplossing van dezelfde justitiële probleemgebieden. De nood aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing op het justitiële veld is groot en veronderstelt de betrokkenheid en samenwerking van alle partners bij de uitbouw van het algemeen kader en het ontwikkelen van een coherente en complementaire aanpak van de relevante probleemgebieden.

De bestaande onderlinge samenwerking wordt echter bemoeilijkt door de niet-georganiseerde historische ontwikkeling die leidde tot een versnippering in de reglementering, een gebrekkige zichtbaarheid, een soms zeer vage bevoegdheidsafbakening, een verspreide huisvesting, weinig interne en externe samenhang, beperkte logistieke en leidinggevende ondersteuning, verschillende personeelsstatuten en benamingen en een te beperkt personeelsbestand voor een groeiend aantal opdrachten.

Er is dus nood aan een integraal beleid ten opzichte van alles wat zich afspeelt in hetgrensbeleid tussen een justitieel en veiligheidsbeleid enerzijds en een integraal enkwaliteitsvol welzijns
-en gezondheidsbeleid anderzijds, en dit ten aanzien van zoweldaders als slachtoffers, volwassenen als minderjarigen.

Vandaar dat ik samen met de Vlaamse Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen de bakens wil uitzetten voor verder overleg en samenwerking onder de vorm van dit protocolakkoord.

Zonder afbreuk te doen aan ieders beleidsvisie, bevoegdheden en opdrachten worden dus de krachtlijnen van een toekomstige samenwerking vastgelegd.

Inzake de slachtofferzorg zal het bestaande samenwerkingsakkoord tussen de federale staat (ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie) en de Vlaamse Gemeenschap verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit samenwerkingsakkoord dat ondertekend werd in 1998 wordt momenteel geëvalueerd. De hedendaagse praktijk wijst uit dat slachtoffers nog te veel zelf hun weg moeten zoeken in het labyrint van de slachtofferzorg. Ook voor de veldwerkers is het niet altijd even duidelijk hoe ze dit samenwerkingsakkoord moeten toepassen in de praktijk. Via dit protocolakkoord gaan wij het engagement aan om duidelijke richtlijnen op te stellen die er moeten voor zorgen dat slachtoffers niet langer zelf de juiste weg moeten zoeken en dat de professionelen de naadloze overgang tussen slachtofferbejegening (politiediensten), slachtofferonthaal (justitie) en slachtofferhulp (gemeenschappen) kunnen bewerkstelligen.

De verdere uitbouw en ontwikkeling van de justitiehuizen zal in aansluiting met het Federaal Regeerakkoord rekening moeten houden met een integraal veiligheidsbeleid. Daarom zal er ruim overleg en samenwerking (al dan niet onder de vorm van samenwerkingsakkoorden) met alle betrokken actoren moeten worden ontwikkeld.

Via dit protocolakkoord wordt duidelijk gesteld dat het justitiehuis de plaats moet zijn waar, op basis van een gelijkwaardig partnerschap, de preventie, het strafrechtelijk beleid en de welzijns- en gezondheidszorg samenwerken aan een globaal op de regio toegespitst veiligheidsbeleid.

Ook de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik zal beter worden ondersteund. De bestaande programma's worden uitgebreid en toegankelijker gemaakt voor daders die in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

De hulp -en dienstverlening aan gedetineerden zal verder worden uitgebreid. Zowel de intramurale als de extramurale pre -en postpenitentiare zorg wordt verbeterd. Gedetineerde zullen veel sneller en efficiënter worden voorbereid op hun reïntegratie in de samenleving. Op die manier zal de detentieschade tot een minimum worden beperkt en kan op een actieve manier worden gewerkt aan de individuele problematiek van de gedetineerde. Deze doelstellingen zullen op termijn worden geconcretiseerd in een aantal nieuwe samenwerkingsakkoorden.

Op het vlak van de geïnterneerden wordt gepleit voor de ontwikkeling van zorgcircuits voor de opvang van low tot medium risk geïnterneerden. Samen met de federale minister van Sociale Zaken zal worden gezocht naar een globale oplossing om deze twee categorieën psychiatrische delinquenten buiten de gevangenismuren te houden.

In de zoektocht naar buiten- en andersgerechtelijke afhandelingsmethoden zal een evenwicht worden gezocht tussen de noden en behoeften van de dader, de belangen van het slachtoffer en deze van de samenleving. Beide ministers zullen hun verantwoordelijkheid opnemen inzake bevoegdheid en de financiering van de uitvoering en omkadering van alternatieve maatregelen en sancties.

In sommige gevallen zal deze bevoegdheidsafbakening leiden tot een vorm van cofinanciering.

Beide ministers gaan er principieel van uit dat de afhandeling van de jeugddelinquentie zoveel mogelijk buiten het gerechtelijk kader moet gebeuren. Daarbij wordt principieel vertrokken van de "sui generis" afhandeling van deze delinquentie. Hierbij zal het herstelgericht denken ruime aandacht krijgen. Een verdere bevoegdheids- en taakafbakening zal d.m.v. overleg verder worden uitgeklaard.

Belangrijk hierbij is het geplande overleg over de opportuniteit en organisatie van de gesloten opvang van delinquente minderjarigen. Op basis van een gemeenschappelijk initiatief zal gestreefd worden naar een structureel overlegplatform inzake de specifieke antwoorden op delinquentie door minderjarigen gepleegd.

Mark Verwilghen

Minister van Justitie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...