Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkleining toezichtsgebieden mond- en klauwzeer

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Verkleining toezichtsgebieden

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I
De Regeling toezichtsgebied Oene, Olst, Welsum, Nijbroek, Doornspijk, Nunspeet en Oosterwolde mond- en klauwzeer 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 12 komt te luiden:
Artikel 12
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezichtsgebied Oene, Olst, Welsum, Nijbroek en Oosterwolde mond- en klauwzeer 2001.

B
De bijlage bij de Regeling toezichtsgebied Oene, Olst, Welsum, Nijbroek en Oosterwolde mond- en klauwzeer 2001, wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

Artikel II
Deze regeling wordt op 27 maart 2001 om 18.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit mr. T.H.J. Joustra

Bijlage bij de Regeling toezichtsgebied mond- en klauwzeer Oene, Olst, Welsum, Nijbroek en Oosterwolde 2001.


1. Bij de Spoorkade (Ijsselmuiden) de spoorlijn volgend in zuidoostelijke richting tot de kruising van de spoorlijn met de straat Oldenallee in Zwolle

2. De Oldenallee volgend in noordoostelijke richting tot de Heinoseweg (N35).

3. De N35 volgend in zuidoostelijke richting tot kruispunt de Nieuwe Deventerweg (provinciale weg) de N348.

4. De Nieuwe Deventerweg (provinciale weg) in Raalte (N348) volgend in zuidelijke richting tot de Heetenseweg de N332.
5. De Heetenseweg de N332 volgend in zuidelijke richting overgaand in de Dorpsstraat ( Heeten).

6. De Dorpsstraat (Heeten) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Spanjaardsdijk.

7. De Spanjaardsdijk volgend in zuidwestelijke richting tot de Bathmenseweg.

8. Bathmenseweg volgend in zuidelijke richting tot Holterweg N344.
9. Holterweg N344 volgend in oostelijke richting tot Oude Molenweg.
10. Oude Molenweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Koekendijk.

11. De Koekendijk volgend in zuidelijke richting tot de Looweg.
12. De Looweg volgend in oostelijke richting tot de Schipbeekseweg
13. Schipbeekseweg volgend in zuidelijke richting overgaand in Marsdijk.

14. Marsdijk volgend in oostelijke richting tot de Baarhortserdijk.
15. Baarhortserdijk volgend in oostelijke richting tot oprit snelweg A1.

16. De snelweg A1 volgend in westelijke richting tot de afrit 21 Voorst.

17. De afrit 21 Voorst overgaand in Zutphensetraat N345.
18. Zutphensetraat N345 volgend in westelijke richting tot de Laan van Osseveld.

19. De Laan van Osseveld volgend in noordelijke richting overgaand in de Laan van Zevenhuizen N344.

20. De Laan van Zevenhuizen N344 volgend in westelijke richting tot aan de Zwolseweg N344.

21. De Zwolseweg N344 volgend in westelijke richting tot de Amersfoortseweg N344,

22. De Amersfoortseweg N344 volgend in westelijke richting tot de Aardhuisweg.

23. De Aardhuisweg.volgend in noordwestelijke richting tot N310 (Uddel).

24. N310 (Uddel) volgden in noordwestelijke richting tot de Snelweg A28 (oprit Elspeet).

25. De snelweg A28 (oprit Elspeet) volgend in zuidwestelijke richting tot de Centuurbaan (Harderwijk). N302.

26. De Centuurbaan (Harderwijk).N302 volgend in noordoostelijke richting tot de Futenweg N302 overgaand in N305 tot Hanzeweg N307.
27. Hanzeweg N307 volgend in oostelijke richting overgaand in de Flevoweg (Kampen) tot Oranjesingel.

28. Oranjesingel volgend in noordoostelijke richting overgaand in IJsselkade tot Brug over de IJssel.

29. Brug over IJssel volgend in oostelijke richting tot de Spoorkade (IJsselmuiden).

Toelichting voor de Staatscourant, behorend bij

In het ingesloten gebied rondom Oene zijn een tweetal verdenkingen van mond- en klauwzeer (in de plaatsen Doornspijk en Nunspeet) opgeheven. Gelet op deze nieuwe ontwikkeling wordt met de onderhavige regeling de omvang van het toezichtsgebied rondom Oene aangepast door wijziging van het in de bijlage omschreven gebied. Voor het overige blijft het regime, dat geldt binnen het ingesloten gebied, ongewijzigd. Uit oogpunt van duidelijkheid is er voor gekozen .Nunspeet. uit de citeertitel te schrappen. Aldus kan de regeling worden aangehaald als: Regeling toezichtsgebied mond- en klauwzeer Oene, Olst, Welsum, Nijbroek en Oosterwolde.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit mr. T.H.J. Joustra

27 mrt 01 18:12

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie