Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


* Voorzorgsmaatregelen Mond- en klaauwzeer
* Subsidie gemeentelijke monumenten

* Welstandscommissie

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Verleende vergunningen op grond van de APV Voorzorgsmaatregelen Mond- en klaauwzeer
In verband met de voorzorgsmaatregelen rond de mond- en klaauwzeer, zijn inmiddels de kinderboerderij en het hertenkamp bij begraafplaats Rosenburgh, volledig afgesloten. Op de hekken hangen borden met waarschuwingen voor bezoekers en wandelaars om zich niet achter de hekken te begeven.

Om zoveel mogelijk besmettingshaarden uit te sluiten verzoeken wij iedereen vriendelijk doch zeer dringend om de dieren niet de voederen. Dit geldt voor alle dieren, dus ook voor de kippen, eenden en ganzen die eventueel buiten de hekwerken rondlopen.
Subsidie gemeentelijke monumenten
Eigenaren van gemeentelijke monumenten, die binnen afzienbare tijd restauraties aan hun pand hebben gepland, wijzen wij nadrukkelijk op de mogelijkheid subsidie van de gemeente te verkrijgen op grond van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 1994.

Op grond van deze verordening moet de eigenaar, in het jaar voordat de betaalbaarstelling is gewenst (2002), voor 1 april een aanvraag om subsidie bij de gemeente indienen. Hierbij dient reeds een indicatie van de kosten te worden gevoegd. Vervolgens moet u voor 1 september aanstaande alle overige benodigde gegevens bij de gemeente indienen. Dit betreft onder andere een werkomschrijving, tekeningen en een gespecificeerde begroting van de kosten. Uw aanvraag kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie hierover kunt u zich wenden tot mw. mr A.M. van Tol van de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon 071 5600724.Welstandscommissie

Op maandag 2 april aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 728. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend welke bouwplannen ter beoordeling op de agenda van de Welstandscommissie staan. Voor inlichtingen over de agenda kunt u tijdens kantooruren bellen met de heer H.C. van der Laken van de afdeling Woningen en Bedrijven, telefoon (071) 5600 725. De agenda zal in de loop van de week worden gepubiceerd op de internetpagina van de gemeente. Het adres is www.Voorschoten.nl.
Collectes

In de week van 25 maart tot en met 31 maart wordt er gecollecteerd door Simavi.

In de week van 1 april tot en met 7 april wordt er gecollecteerd door ZOA vluchtelingenwerk.Burgerlijke stand

Geboren:

* 14mrt01 Mark Everett Jonathan d.v. E.J. van der Wende en H.M. van der Reijden;

* 16mrt01 Mandy Barbara d.v. J.P.M. de Zwart en J.M. Walraven;
* 18mrt01 Bob Oscar Bastiaan z.v. F.X. van Berge Henegouwen en Y.G.C. Verhulst;

* 19mrt01 Esmée Cécile d.v. W.H. Kuiper en A.C.G. Versteege;
* 21mrt01 Jemima Alexandra d.v. I.N. Litler en S.M.J. Li-Fo-Sjoe;
Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* 20mrt01 M. Veenstra en S.J. van Weerlee;
* 20mrt01 N.C.M. Grootjans en J.P. Niestern;
Gehuwd/Geregistreerde partners:
geen

Overleden:

geenOrdening.
woensdag 28 maart 2001 tot en met dinsdag 10 april 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600732) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het oprichten van een garage/berging aan de Karel Doormanlaan 17. kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen kan worden verleend. Een ieder kan tot en met dinsdag 10 april 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.
Burgemeester en wethouders van Voorschoten

2250 AJ Voorschoten
Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 28 maart tot en met dinsdag 10 april 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600732) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het plaatsen van noodlokalen aan de Van Hogendorpweg 1.
* het plaatsen van noodlokalen aan de Jan van Hooflaan 3
Met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen Burgemeester en Wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse voor een periode van ten hoogste 5 jaar, waarna de bouwvergunning kan worden verleend. Een ieder kan tot en met dinsdag 10 april 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten
Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 28 maart tot en met dinsdag 24 april 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600732) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het gebruiken als zelfstandige woonruimte van de dienstwoning aan de Leidseweg 85.

* het plaatsen van een berging achter Leeuwerikerf 11.
Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen Burgemeester en Wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse. Een ieder kan tot en met dinsdag 24 april 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

* 15 maart 2001: Stichting Cultureel Gebruik Dorpskerk Voorschoten voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 12 april tot en met 21 april voor de veiling in de Dorpskerk op 21 april 2001.

* 20 maart 2001: G&D Promotions Holland voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 2 april tot en met 8 april 2001 voor de Neuzelbeurs in de Darling Market in Rijswijk.
* 20 maart 2001: G&D Promotions Holland voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden van 9 april tot en met 22 april 2001 voor de tentoonstelling Het Brein in Leiden.

Week 13

* Leeuwerkerf 11; voor het plaatsen van een berging;
* Von Weberlaan 1; voor het vergroten van de woning;
* Oranjekade 45; voor het vergroten van de woning en het plaatsen van dakkapellen;

* Dillenburglaan 9; voor het veranderen van de gevel;
* Cor van Osnabruggelaan 77; voor het vergroten van de woning; Week 13

* Prins Bernhardlaan 48; voor het vernieuwen en vergroten van een dakkapel;

* Prins Bernhardlaan 50; voor het vernieuwen en vergroten van een dakkapel;


Verleende bouwvergunning:

* dd. 07-03-2001

Veurseweg 203b; voor het vergroten van de bedrijfsruimte (kas);
* dd. 14-03-2001

Benvenutolaan 3; voor het vergroten van de woning aan de achterzijde op de eerste verdieping;

* dd. 20-03-2001

Wilgenlaan 7; voor het vergroten van de woning;
* dd 20-03-2001

Pauwenstraat 6; voor het vergroten van de woning;
* dd 20-03-2001

Wilgenlaan 7; voor het plaatsen van een berging;
* dd 21-03-2001

Treubstraat 15; voor het vergroten van de bakkerij;
* dd 21-03-2001

Cor van Osnabruggelaan 54; voor het vergroten van de woning;
* dd 21-03-2001

Buizerderf 19; voor het vergroten van de woning aan de achterzijde in één laag;

Toegestane meldingen:

* dd. 19-03-2001

Carry Pothuiserf 1; voor het plaatsen van een berging;

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie