Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws uit het college van B&W van Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden

Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Collegestandpunt over OZB-kwestie ¦ Inspraakprocedure plannen Leeuwarden-Zuid van start ¦ Leeuwarden investeert in uitbouwen internetsites ¦ Meer kinderopvangplaatsen aangevraagd ¦ Leeuwarden zet relatie met Stichting Werkwijzer voort ¦ Tijdelijk Verkeersbesluit week 9 ¦ Stadsdebat over verkeersproblematiek

Collegestandpunt over OZB-kwestie

Het college heeft een bestuurlijk standpunt ingenomen over de ontstane situatie rondom de OZB-aanslagen. Over dit standpunt vindt op 28 maart een discussie plaats met de raadscommissie Bestuur en Middelen (aanvang 19.30 uur). Het standpunt wordt integraal weergegeven op internet: lees verder --->>>

Besluit: 20 maart 2001.

Inspraakprocedure plannen Leeuwarden-Zuid van start

Op 22 maart a.s. start de inspraakperiode voor de plannen voor het nieuwe stadsdeel Leeuwarden-Zuid. Het gaat om het Ontwikkelingsplan, de Milieu-effectrapportage en de artikel 19 procedure WRO voor het ophogen van de grond voor de eerste woonvlek, inclusief de aansluiting op de Overijsselseweg.

In Leeuwarden-Zuid worden, naar op basis van de huidige landschapsstructuur, drie woonmilieus gecreëerd. In het gebied tussen de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen en de Overijsselseweg, wordt een woonlandschap gerealiseerd met rechte lanen en singels. Op de kwelderwal, ten zuiden van Goutum kan men in een bomenrijk, parkachtig landschap wonen en in het meest zuidoostelijk deel van het plangebied, tegen de Drachtsterweg, wordt een waterrijk woonmilieu ontwikkeld. Het gebied zal in 15 tot 20 jaar worden ontwikkeld. In die periode worden er 6000 woningen gebouwd. Ook wordt langs de Overijsselseweg, die de functie van stadsas krijgt, en bij de Werpsterhoek, een kantorenlocatie gerealiseerd. Het eerste deel van Leeuwarden-Zuid wordt ten zuiden van Goutum, rond de terp Techum gebouwd. Daar wordt begonnen met de bouw van 300-350 woningen. Naar verwachting worden in 2003 de eerste daarvan opgeleverd. Dit eerste deel wordt ontsloten voor het verkeer via de Overijsselseweg. Voor de ontsluiting wordt nadrukkelijk geen gebruik gemaakt van de bestaande wegen in Goutum.

De inspraakperiode voor het Ontwikkelingsplan, de Milieu-effectrapportage en de artikel-19-procedure duurt vier weken. Gedurende deze tijd liggen de stukken ter inzage bij de centrale balie in het Stadskantoor en de Openbare Bibliotheek te Leeuwarden.

Besluit: 20 maart 2001.

Leeuwarden investeert in uitbouwen internetsites

Het gemeentebestuur van Leeuwarden heeft besloten dat de bestaande internetsites www.leeuwarden.nl en www.kentskele.nl worden uitgebouwd. Daarvoor is een bedrag van fl. 150.000 (¤ 68.067,03) op jaarbasis gedurende drie jaren beschikbaar. Daarnaast was al een structureel bedrag van fl. 250.000 (¤ 113.445,05) voor dit jaar (oplopend naar fl. 400.000 (¤ 181.512,09) structureel voor de volgende jaren) beschikbaar gesteld via de zgn. Perspectiefnota 2001 - 2004. Het is de bedoeling dat de ontwikkelkosten vooral worden besteed aan de ontwikkeling van een digitale productencatalogus, het verbeteren van de interactieve discussiemogelijkheden en het updaten van het huidige webbeheerssysteem. De internetsite www.leeuwarden.nl trekt nu dagelijks gemiddeld 400 bezoekers.

Besluit: 20 maart 2001

Meer kinderopvangplaatsen aangevraagd

De gemeente Leeuwarden zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om dit jaar meer kinderopvangplaatsen beschikbaar te stellen voor alleenstaande ouders. Er wordt een aanvraag ingediend voor in totaal 86 kinderopvangplaatsen; dat is 22 plaatsen meer dan in het jaar 2000. Vorig jaar is namelijk het volledige subsidiebedrag benut voor de aankoop van 64 kinderopvangplaatsen. Vanwege de stijgende vraag naar kinderopvang wordt nu een hoger subsidiebedrag aangevraagd.

Indien alle aangevraagde plaatsen beschikbaar worden gesteld door het Rijk kan Leeuwarden dit jaar een bedrag van fl. 1.717.435 ( 779.338) tegemoet zien ter financiering van de kinderopvang voor alleenstaande ouders.

Besluit 20 maart 2001.

Leeuwarden zet relatie met Stichting Werkwijzer voort

Het college van b. en w. van Leeuwarden wil de relatie met de Stichting Werkwijzer voortzetten. Bedrijfsvoeringsproblemen waren er de oorzaak van dat het bestuur van de Stichting vorig jaar de dienstverbanden met de directeur en de bureaumanager hebben beëindigd. Het door het bestuur ingeschakelde externe bureau heeft in hoog tempo verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Ook heeft zij acties ingezet om de toekomst van de Stichting te waarborgen. Een belangrijke conclusie is dat de Stichting er ondanks de problemen in is geslaagd de dienstverlening naar de instellingen op peil te brengen. Het college ziet op basis van de rapportage van bevindingen en de ondernomen c.q. te ondernemen acties van het bestuur van de Stichting en de analyse van de voorlopige jaarcijfers 2000 voldoende aanleiding om het vertrouwen in de Stichting te herstellen.

De Commissie Welzijn zal zich op 29 maart 2001 buigen over het besluit van het college.

Besluit 20 maart 2001.

Tijdelijk Verkeersbesluit week 9

Stadsontwikkeling en -beheer maakt bekend dat in verband met de uit te voeren werken op en rond de Sophialaan een tijdelijk verkeersbesluit is genomen dat betrekking heeft op:

* de Willemskade zuidzijde, tussen het Zuiderplein en de Sophialaan, waarbij de rijrichting voor motorvoertuigen zal worden omgedraaid, zodat men kan rijden vanaf het Zuiderplein naar de Sophialaan;
* het rijden voor motorvoertuigen vanaf de Wirdumerpoortsbrug naar genoemde Willemskade zuidzijde zal mogelijk zijn;
* de 1e Kanaalsbrug, mag tijdens de uitvoering van genoemde werken met motorvoertuigen bereden worden vanaf de Zuidergrachtswal naar de Oostergrachtswal;

* de Zuidergrachtswal mag tijdens de uitvoering van genoemde werken met motorvoertuigen worden bereden vanuit de richting Zuiderplein naar de 1e Kanaalsbrug;

* de Achter de Hoven, tussen de Zuidergrachtswal en Gardeniersweg, mag door motorvoertuigen worden bereden uitsluitend in de richting naar de Gardeniersweg.

Ter informatie

Tijdens de uitvoering van de werken op en rond de Sophialaan worden omleidingsroutes aangegeven voor het autoverkeer. Het autoverkeer vanaf de Prins Hendrikstraat naar de Stationsweg en verder zal de gewone route over de Sophialaan kunnen volgen. Het verkeer vanaf de Stationsweg naar de Prins Hendrikstraat en verder, zal gebruik moeten maken van de Baljeestraat en de Willemskade.

Het busverkeer over de Sophialaan naar de Prins Hendrikstraat zal niet mogelijk zijn. Deze route is verlegd naar de Westersingel, waardoor de bushalte tegeover het oude Gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein tijdelijk komt te vervallen. (De instaphalte naar het busstation blijft in gebruik).De eerstvolgende halte ligt aan de Harlingersingel.

De interlokale lijnen 54/60/66/70/71/72/73/91 en 97 rijden derhalve over de Westersingel, evenals de lokale lijn 6 naar Bilgaard.

Sophialaan omleidingen

Stadsdebat over verkeersproblematiek

In de afgelopen vier jaar is de automobiliteit in en rond Leeuwarden explosief toegenomen. Samen met de vele werken aan de weg in het jaar 2000 is pijnlijk duidelijk geworden dat de Friese hoofdstad, met name in de spits, het autoverkeer niet aan kan. Het college beschikt nu over een discussienota waarin de knelpunten in de bereikbaarheid van de stad en vooral ook de binnenstad zijn geïnventariseerd. Het college heeft zich voorgenomen de komende maanden met alle belanghebbenden te gaan praten; naar ideeën en oplossingen te luisteren om daarna met een groot stadsdebat voldoende 'munitie' te krijgen om tot een nieuwe aanpak van het verkeer te kunnen komen. Een uitgewerkt plan kan dan in het najaar in de inspraak en besluitvorming komen.

Besluit: 16 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...