Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU-lidstaten zetten licht op groen voor blindehoekspiegel

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

EU-lidstaten zetten licht op groen voor blindehoekspiegel (27/03/01)

De invoering van de blindehoekspiegel komt op Europees niveau in een stroomversnelling. Dat blijkt uit het antwoord op een europarlementaire vraag van Bart Staes (VU&ID).

De vijftien EU-lidstaten zullen een voorstel in die zin van commissaris Erkki Liikanen "met de gewenste prioriteit" behandelen. Met dit engagement van de Europese verkeersministers verdwijnt een eerste obstakel voor de verplichte dobli-spiegel. Liikanen overlegt nu met de industrie en andere belanghebbenden.

De vijftien verkeersministers zijn "van oordeel dat het oplossen van het probleem van de dode hoek voor bestuurders van motorvoertuigen één van de maatregelen is die kunnen bijdragen tot het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersongevallen". Vorige zomer hadden ze de Commissie gevraagd zo spoedig mogelijk een voorstel in te dienen om de dobli-spiegel te verplichten in de Europese Unie. In antwoord op een vraag van Staes delen de ministers mee dat ze wachten op "een commissievoorstel terzake, dat met de gewenste prioriteit zal worden behandeld". "De Commissie mag deze unieke kans om de verkeersveiligheid te verhogen niet laten liggen en moet zo snel mogelijk een initiatief nemen," aldus het VU&ID-europarlementslid.

In de Belgische federatie waren vorig jaar vijftien dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren omdat vrachtwagenchauffeurs hen niet hadden opgemerkt in de zogenaamde dode hoek van hun zijspiegel. Volgens het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid zou een vrachtrijder gemiddeld vijf keer per dag een weggebruiker rechts van z'n voertuig niet kunnen zien in de zijspiegel. Als het om grotere voertuigen als vrachtauto's of bussen gaat, hebben deze ongevallen vaak ernstig letsel of zelfs de dood van kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers tot gevolg.

Het VU&ID-parlementslid is verheugd over de Europese doorbraak in het dobli-dossier. "Met het oog op verkeersveiligheid is de dode- en blinde hoekspiegel - letterlijk - van levensbelang. Teveel ongevallen worden immers veroorzaakt door chauffeurs die niet of laattijdig merken dat andere weggebruikers zich zeer dicht bij of al naast hun eigen voertuig bevinden. Een betere zichtbaarheid van fietsers en voetgangers is essentieel voor de verkeersveiligheid," aldus nog Staes. "Gezien het grensoverschrijdende karakter van het wegtransport biedt een aanpassing van de richtlijn 71/127/EEG de beste waarborg. De federale en Vlaamse overheid kunnen echter reeds pro-actief optreden en wijzigingen aan hun verkeersreglementen voorbereiden. Frieda Brepoels, VU&ID-fractievoorzitter in de Kamer, diende reeds een wetsvoorstel in om autobussen en vrachtwagens verplicht uit te rusten met de dobli-spiegel vanaf 1 januari 2002. Indien blijkt dat de sector een aanmoediging nodig heeft, is een subsidieregeling naar Nederlands model mogelijk als overgangsmaatregel."

Auteur:
VU&ID-fractie - Europees Parlement
Bart Staes - Lid van het Europees Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Filip Vandenbroeke
Telefoon: 02/284.7.642.
Fax: 02/284.9.642.
E-post: (fvandenbroeke@europarl.eu.int)
Url: bartstaes.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie