Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmkaingen gemeente Vlieland

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland

Ingekomen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag voor een aanlegvergunning is ingekomen:
- L.C. Kiewiet-Sinnema, ten behoeve van het verharden/bestraten van het achtererf op het perceel De Midscheeps 9 (ingekomen 14 maart 2001).
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende melding bouwvoornemen is ingekomen:

- W.C. Diepstraten, ten behoeve van het plaatsen van een schuur op het perceel Gangboord 8 (ingekomen 16 maart 2001). Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Vergunning
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:

- Ph. Meijer, ten behoeve van het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis op het perceel Vuurboetsplein 6.
Belanghebbenden kunnen tegen bovenge-noemd besluit binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Rectificatie

In "Uit het Kastje" van 17 maart 2001 staat dat er een bouwvergunning is verleend aan A. Mulder-Terenstra, ten behoeve van het intern verbouwen van een zomerwoning en het plaatsen van een pijp op het dak van perceel Duinkersoord 21. Dit moet niet zijn Duinkersoord 21 maar Ankerplaats 21.

INSPRAAK ZELFSTANDIGE PROJECTPROCEDURE "DE VLIESTROOM"

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat zij aan de ingezetenen en andere natuurlijke en rechtspersonen, die een belang hebben in deze gemeente, gelegenheid geven hun mening kenbaar te maken omtrent het voornemen van het gemeentebestuur om medewerking te verlenen aan een vrijstellingsverzoek van de heer H.T. Westers voor het bouwen van het hotel/appar-tementencomplex "de Vliestroom" aan de Willem de Vlaminghweg 2. Het complex bestaat uit twee gebouwen, een groot complex met daarbij een kleiner gebouw bestemd voor appartementen. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Oost Vlieland de Kom 1998" omdat de maximale toegestane goothoogte van 5,5 meter wordt overschreden. Daarnaast vallen delen van het gebouw buiten het toegestane bouwvlak. Medewerking kan slechts verleend worden nadat en voor zover vrijstelling is verleend op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van maandag 26 maart 2001 gedurende een periode van vier weken voor een ieder in het gemeentehuis op de afdeling Ruimtelijke Ordening ter inzage en kan in deze periode worden ingezien gedurende de openings-tijden van het gemeentehuis.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtsper-sonen zienswijzen omtrent dit vrijstellingsver-zoek schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Het mondeling indienen van zienswijzen kan op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ordening (tel. 0562-452719).

MANDAATREGELING OPLEGGEN BOUWSTOP

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de hieronder genoemde krachtens artikel 100 lid 2 van de Woningwet aangewezen ambtenaren met ingang van 27 maart 2001 bevoegd zijn om namens ons college bestuursdwang toe te passen bestaande uit het stilleggen van werkzaamheden indien wordt gebouwd of gesloopt in strijd met de bij of krachtens de Woningwet gegeven voorschriften. Het betreft de volgende ambtenaren: hoofd openbare werken (H.S. Nieuwenhuis), technisch medewerker VROM (G.A. Nieuwenhuis), beleidsmedewerker ruimte-lijke ordening (B. Verheij per 1 mei 2001), beleidsmedewerker milieu (R.C.L. Kardaun), technisch medewerker dienst gemeente-werken (L.H. Sterenberg), opzichter dienst gemeentewerken (K.R. Rensen) en medewerker brandweerzaken/ brandpreventie (J.J. Postma). Dit mandaat-besluit kan worden ingezien bij de afdeling Openbare Werken. Het nieuwe mandate-ringsbesluit treedt in werking op 27 maart 2001. Op het tijdstip van in werking treding van dit nieuwe mandateringsbesluit vervalt het eerder genomen (oude) mandaterings-besluit krachtens artikel 100 lid 2 van de Woningwet.

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WET MILIEUBEHEER, WONINGWET EN HUISVESTINGSWET

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende medewerkers van de afdeling Openbare Werken als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 18.4 van de Wet milieubeheer, artikel 100 van de Woningwet en artikel 75 van de Huisvestingswet: hoofd openbare werken (H.S. Nieuwenhuis), technisch medewerker VROM (G.A. Nieuwenhuis), beleidsmedewerker ruimtelij-ke ordening (B. Verheij, per 1 mei 2001), beleidsmede-werker milieu (R.C.L. Kardaun ), technisch medewerker dienst gemeente-werken (L.H. Sterenberg), opzichter dienst gemeentewerken (K.R. Rensen) en medewerker
brandweerzaken/brandpreven-tie (J.J. Postma).

Tevens zijn als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende medewerkers van de Regio Noord-Friesland belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 18.4 van de Wet milieubeheer: personen in de functie van hoofd Milieu-adviesdienst en medewerker milieu van de Milieu-adviesdienst.

Dit nieuwe aanwijzingsbesluit treedt in werking op 27 maart 2001. Op het tijdstip van het in werking treden van dit nieuwe aanwijzingsbesluit vervalt het eerder genomen (oude) aanwijzingsbesluit op grond van artikel 18.4 van de Wet milieubeheer, artikel 100 van de Woningwet en artikel 75 van de Huisvestings-wet. Dit nieuwe aanwijzingsbesluit kan worden ingezien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...