Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarlijkse graadmeter economische ontwikkeling van RUG

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksuniversiteit Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

27 mrt 2001

nummer 38 27 maart 2001

Jaarlijkse graadmeter economische ontwikkeling

Regionale verschillen lopen verder terug

De Noordelijke economie volgt momenteel de nationale ontwikkeling op de voet. De regionale structuurverschillen lopen echter terug omdat het Noorden op een aantal punten zelfs beter scoort dan landelijk. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft het Noorden de laatste jaren hogere groeicijfers gerealiseerd voor de export, de werkgelegenheid in de dienstensectoren en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Ook de onderlinge verschillen tussen de noordelijke provincies worden kleiner omdat de werkloosheid in Groningen sneller terugloopt dan in Friesland en Drenthe. Dit concluderen economen van de Rijksuniversiteit Groningen in de vandaag verschenen Regionaal Economische Verkenningen 2001 voor Groningen, Friesland en Drenthe, die jaarlijks in opdracht van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt opgesteld.
Vooral dienstensector en export groeien
Participatiegraad neemt snel toe
Werkloosheid daalt het snelst in Groningen Eindelijk weer vestigingsoverschot
Grote verschillen tussen gemeenten
Verwachtingen 2001 voorzichtig optimistisch Noot voor de pers

De Nederlandse hoogconjunctuur heeft zich ook in 2000 nog volop voortgezet, al wijzen de meest recente indicatoren op een afzwakking naar meer gematigde groeicijfers. De noordelijke economie reageert echter traditioneel met enige vertraging op de groei elders in het land en laat juist voor 1999 en 2000 gunstiger cijfers zien dan in de jaren daarvoor. In 1999 nam de werkgelegenheid volgens de Provinciale Werkgelegenheidsregisters in Groningen toe met 2,9%, in Friesland met 2,8% en in Drenthe met 3,0% tegenover landelijk 2,8%. Voor 2000 zijn momenteel alleen nog de meer indicatieve gegevens van de Enquête Bedrijfsontwikkeling voor alle provincies beschikbaar. Deze laten zien dat de werkgelegenheid in Friesland en Drenthe ook in 2000 iets sneller is gegroeid dan landelijk, terwijl Groningen daar iets onder blijft.

Vooral dienstensector en export groeien

De economische structuur van de noordelijke provincies wordt gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van langzaam groeiende sectoren als landbouw en industrie en een ondervertegenwoordiging van de snel groeiende dienstensectoren. Dit is traditioneel nadelig geweest voor de totale werkgelegenheidsgroei in het Noorden, maar de laatste jaren neemt het structuurverschil snel af. In een groot aantal dienstensectoren neemt de werkgelegenheid in het Noorden momenteel sneller toe dan landelijk, met name in de financiële en zakelijke dienstverlening. Hierdoor groeit de sectorstructuur in alle drie de noordelijke provincies geleidelijk naar het landelijk gemiddelde. Daarnaast blijkt ook de exportquote voor het Noorden de laatste jaren een inhaalslag te maken: het percentage van de omzet dat wordt geëxporteerd, neemt toe en nadert het landelijke niveau.

Participatiegraad neemt snel toe

De in het Noorden traditioneel lagere arbeidmarktparticipatie neemt momenteel sneller toe dan landelijk, zodat ook op dit punt het verschil met het landelijk gemiddelde afneemt. De participatie van mannen is de laatste vijf jaar in alle drie de provincies met ruim 3 procentpunt gestegen tegenover 2,5 landelijk. De vrouwelijke participatiegraad neemt veel sneller toe: in Groningen met 7,3 en in Friesland zelfs met 7,7 procentpunt tegenover 6,3 landelijk. In Drenthe verloopt deze stijging met 5,3 procentpunt iets langzamer. Niettemin is het verschil met de landelijke participatie van vrouwen in het Noorden nog aanzienlijk. Thans bedraagt de vrouwelijke participatiegraad landelijk 53%, tegenover 50% in Groningen, 48% in Friesland en 49% in Drenthe.

Werkloosheid daalt het snelst in Groningen

In Groningen en Friesland neemt de werkloosheid de laatste jaren sneller af dan landelijk, waardoor de regionale component (het verschil met het landelijk werkloosheidspercentage) terugloopt. Thans bedraagt de werkloosheid volgens het CBS in Groningen 6,2% en in Friesland 5,1% tegenover landelijk 3,9% . De daling van de werkloosheid stagneert echter in Drenthe. In deze provincie nam de werkloosheid in 2000 zelfs helemaal niet af en bleef evenals in 1999 6%. De officiële CBS-cijfers hebben echter voor de noordelijke provincies een grote onnauwkeurigheidsmarge. Op basis van gegevens van de arbeidsbureaus moet ervan worden uitgegaan dat de werkelijke werkloosheid in Groningen iets hoger en in Drenthe iets lager ligt. Vast staat echter dat binnen het noorden de werkloosheid in Groningen het snelst daalt en dat daarmee de onderlinge verschillen tussen de provincies kleiner worden.

Eindelijk weer vestigingsoverschot

Het binnenlandse migratiesaldo heeft zich vorig jaar opvallend verbeterd. In 2000 had alleen Friesland nog een beperkt vertrekoverschot van -1000 personen, terwijl het saldo voor Groningen en Drenthe omsloeg in een positief vestigingsoverschot van respectievelijk +400 en +900 personen. Voor het Noorden als geheel betekent dit een bijna historisch te noemen trendbreuk: voor het eerst sinds 1982 is weer sprake van een noordelijk vestigingsoverschot. De belangrijkste oorzaken van deze omslag zijn de verbeterde kansen op de noordelijke arbeidsmarkt en de vooral ten opzichte van de Randstad relatief gunstige woningmarkt.

Grote verschillen tussen gemeenten

De ontwikkelingen op gemeenteniveau laten sterke verschillen binnen het Noorden zien. De gemeenten in de periferie langs de waddenkust en in Noordoost Groningen worden gekenmerkt door een lage of zelfs negatieve bevolkingsgroei, met als uitschieter de gemeente Delfzijl, die haar bevolking de laatste tien jaar met 8% heeft zien afnemen. Aan de andere kant zijn de groeiende gemeenten vooral in het Zuidwesten van de regio te vinden. Een opvallend verschil daarbij is dat de bevolkingsgroei in de Friese gemeenten vooral door de natuurlijke aanwas wordt veroorzaakt, terwijl in de Drentse gemeenten migratie de belangrijkste factor is (zie kaart 1). Voorts blijkt dat de werkgelegenheid in veel kleine gemeenten de laatste tien jaar relatief sneller is gegroeid dan in de grotere kernen. Dit betekent dat binnen het Noorden sprake is van een tendens tot ruimtelijke deconcentratie. Opvallend is ook dat de werkgelegenheid in de gebieden die in 2000 binnen het beleidsprogramma KOMPAS zijn aangewezen als kernzones over de periode 1991-1998 nog relatief weinig is gegroeid. (zie kaart 2). De feitelijke ontwikkeling spoort dus nog niet met het ingezette beleid.

Verwachtingen 2001 voorzichtig optimistisch

De verwachtingen voor dit jaar zijn voor de noordelijke provincies voorzichtig optimistisch. Landelijk zal de groei van de werkgelegenheid in 2001 1,8% bedragen. Friesland en Drenthe zullen deze groei goed kunnen volgen, terwijl voor Groningen een kwart procent extra groei wordt verwacht onder invloed van een zich voortzettende verbetering van het migratiesaldo en iets gunstiger cijfers voor de Groningse export. De meeste banen zullen wederom gerealiseerd worden in de dienstverlenende sectoren. In 2001 zullen er in Groningen naar schatting 4400 banen bij komen, in Friesland 3500 en in Drenthe 2600.

Het arbeidsaanbod neemt dit jaar onder invloed van de voortgaande groei van de participatiegraad in ongeveer dezelfde mate toe: in Groningen met 4300 personen, in Friesland 4000 en in Drenthe 2800. Dit betekent dat de werkloosheid in 2001 op ongeveer hetzelfde niveau blijft. Dit is ook landelijk het geval aangezien de nationale werkloosheid vrijwel gelijk blijft op 3,8%. In Friesland en Drenthe blijft de werkloosheid eveneens onveranderd op respectievelijk 5,2% en 6%. Alleen in Groningen zal sprake zijn van een lichte daling van 6,2% vorig jaar naar 6% in 2001.

Noot voor de pers

Nadere informatie: drs. T. M. Stelder, tel (050)363 37 25 of 363 37 40, e-mail: (d.stelder@eco.rug.nl)

Exemplaren van de Regionaal Economische Verkenningen 2001 Groningen, Friesland en Drenthe zijn te verkrijgen bij de Sectie Ruimtelijke Economie, Economische Faculteit Rijksuniversiteit Groningen, tel. (050)363 37 40.

Webversie: www.eco.rug.nl/ruimteco/rev2001.pdf

Kaart 1
en kaart 2 in eps-formaat op te halen (downloaden) via


* www.eco.rug.nl/ruimteco/rev2001_kaart1.eps
* www.eco.rug.nl/ruimteco/rev2001_kaart2.eps
Begin pagina

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...